Return to O škole

Profil verejného obstarávania

Informácia podľa § 41 krit 2 časť

Formulár Školenia ostatné

Formulár Zariadenia Ostatné

Zariadenia kritériá

Formulár Školenia kritériá

 

Formulár “elektrické zariadenia – súťaž”

Výzva na predloženie ponuky na účasť vo verejnom obstarávaní podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov     Identifikácia obstarávateľskej organizácieStredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20,Kremnica, Kutnohorská 675/20  967 01 KremnicaŠtatutárny zástupca: Ing. Jozef LičkoIČO: 00163082 DIČ: 2020534593 Kontaktná osoba:  …

Výzvy na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predloženie cenovej ponuky  – Dodávka zemného plynu Výzva na predloženie cenovej ponuky – havária strešnej krytiny Výzva na predloženie cenovej ponuky  – zhotoviteľ  žiadosti o NFP Výzva na predloženie cenovej ponuky Návrh uchádzača na plnenie kritérií   Výzva na predloženie cenovej ponuky- projektová dokumentácia Energetický audit Výzva na predloženie cenovej ponuky na lyžiarsky  kurz …

Zákazky s nízkou hodnotou

Výzva na predkladanie ponúk: Energetický certifikát, vrátane energetického štítku, pre projekt „SOŠ pre ŽSPI v Kremnici zníženie energetickej náročnosti verejných budov“ Prieskum trhu na výber verejného obstarávateľa Výzva na predkladanie ponúk: vypracovanie energetického auditu pre budovu SOŠ pre ŽSPI Výzva na predloženie cenovej ponuky: Elektrická energia Výzva na predloženie cenovej ponuky:  Plyn

Zverejnenie zmlúv

Kúpna zmluva – školenie0001 Kúpna zmluva – knihy Kúpna zmluva 1 Kúpna zmluva 2 Zmluva o poskytovaní služieb0001