Return to Register zmlúv, faktúr, objednávok

Rok 2020

Faktúry 2020

1.  potraviny pre ŠJ 162,14 7. 1.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208   2.  telefónne hovory O2 11,13 8. 1.  Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 Zmluva o pripojení  č. 80576910 3.  telefónne hovory – ŠI 7,93 8. 1.  Slovak Telekom …

Objednávky 2020

  Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedené na objednávke Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH Dátumvystavenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia …

Zmluvy 2020

Popis zmluvy Druhá zmluvná strana Celková hodnota s DPH Dátum podpisu zmluvy Dátum  zverejnenia zmluvy