Return to Predmetové komisie

PK odboru kuchár, SDP

Archív: akcie PK kuchárskych odborov

Členovia PK

Predseda : Bc. Bosák Hanáková Alena

Členovia :

  • Bc. Jana Baranová
  • Bc. Ingrid Májiková
  • Bc. Marta Drozdová
  • Bc. Mariana Zábradyová
  • Ing. Ľubica Papšová
  • Ing. Jana Lovčičanová