Return to Rok 2020

Faktúry 2020

1.  potraviny pre ŠJ 162,14 7. 1.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208  
2.  telefónne hovory O2 11,13 8. 1.  Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 Zmluva o pripojení  č. 80576910
3.  telefónne hovory – ŠI 7,93 8. 1.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva  č. 2028526487
4. telefónne hovory škola 18,78 8. 1 Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva č. 2030341617
5. potraviny pre ŠJ 67,14 8. 1.  Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177  
6.  potraviny pre ŠJ 89,74 8. 1.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522  
7. WC papier do dávkovačov 21,84 8. 1.  CWS-boco Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec, IČO: 31411045 Abonentná zmluva – dodávka rolíí do dávkovačov WC
8.  potraviny pre ŠJ 52,27 13. 1.  Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177  
9.  odber kuchynského odpadu 24,48 14. 1.  Inta s. r. o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 Zmluva č. 091134480223
10. potraviny pre ŠJ 6,60 14. 1.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, IČO: 00210447  
11.  mesačný paušál BOZP a PO 84 14. 1.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039
12.  potraviny pre ŠJ 71,83 15. 1.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208  
13.  potraviny pre ŠJ 186,81 15. 1.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522  
14.  vyúčtovanie spotreby ZP – ŠJ -40,05 15. 1.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03
 15.   prenájom rohoží na škole  13,31  15. 1.   Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364  Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1
16.  vyúčtovanie spotreby el. energie za 12/2019 1592,99 15. 1.  Magna energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
17.  vyúčtovanie spotreby ZP za 12/2019 1219,93 15. 1.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03
18.  stravné lístky  pre zamestnancov 774,40 16. 1.  Doxx- stravné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356,010 01 Žilina, IČO: 36391000 Zmluva č. 15K441050
19.  ochrana objektu 9,96 17. 1.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva č. 1/2005
20.  potraviny pre ŠJ 86,53 20. 1.  Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177  
21. potraviny pre ŠJ 6,60 21. 1.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, IČO: 00210447  
22.  potraviny pre ŠJ 127,07 22. 1.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522  
23.  potraviny pre ŠJ 18 24. 1.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370  
24.  potraviny pre ŠJ 78,52 28. 1.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208  
25.  potraviny pre ŠJ 76,86 28. 1.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208  
28.  potraviny pre ŠJ 78,23 29. 1.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522  
29.  potraviny pre ŠJ 67,65 29. 1.  Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177  
30.  predplatné časopisu Škola 25 28. 1.     
31.  telefónne hovory 02 6,01 29. 1.  Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 Zmluva o pripojení  č. 80576910
32 potraviny pre ŠJ 13,20 4. 2.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, IČO: 00210447  
33 potraviny pre ŠJ 12,10 4. 2.  Anton – Antol spol. s. r. o. Družstevná  26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730 Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov
34. potraviny pre ŠJ 87,48 4. 2.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208  
35.  potraviny pre ŠJ 56,67 5. 2.  Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177  
36.  potraviny pre ŠJ 100,17 5. 2.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522  
37.  prenájom rohoží 18,40 6. 2.  Lindstrom s. r. o. Orešianska  ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1
38. záloha za ZP za 2/2020 2491,10 6. 2.  Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05
39.  telefónné hovory za ŠI 9,22 6. 2.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva  č. 2028526487
40.  tel. hovory za školu 15,43 6. 2.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva č. 2030341617
42 geodetické služby – rozdelenie parciel 200 7. 2.  Geodetické služby M+M s. r. o. Veternícka 173/74, 967 01 Kremnica, IČO: 47110899  
43. potraviny pre ŠJ 18 10. 2.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370  
44.  záloha za el.  energiu 1/2020 POV 1621,57 10. 2.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02
45. záloha za el. energiu  1/2020 škola 1245,25 10. 2.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02
46.  Wc papier do dávkovačov 21,84 10. 2.  CWS-boco Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec, IČO: 31411045 Abonentná zmluva – dodávka rolíí do dávkovačov WC
48.  potraviny pre ŠJ 6,60 12. 2.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, IČO: 00210447  
49.  potraviny pre ŠJ 61,30 12. 2.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208  
50.  mesačný paušál BOZP a PO 84 12. 2.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039
51.  potraviny pre ŠJ 108,87 12. 2.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522  
52.  stavebné práce – práce najviac 35925,20 12. 2.  Pur Stav KB s. r. o. Lieskovec 616, 96 221 Lieskovec, IČO: 31616089 objednávka  3/2020
53.  lyžiarsky výcvik žiakov 1349,30 12. 2.  Ing. Janka Mikušáková, Podhájska 75, 036 01 Martin, IČO: 401990842 objednávka 2/2020
54.  potraviny pre ŠJ 57,51 13. 2.  Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177  
55.  potraviny pre ŠJ 48,67 17. 2.  Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177  
56.  odvoz kuchynského odpadu  24,48 17. 2.  Inta s. r. o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 Zmluva č. 091134480223
57.  náklady ŠI – záloha za 1,2/2020 460 17. 2.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
58.  účtovný program 83,65 17. 2.  Ives Košice , ČS armády 20, IČO: 00162957 Zmluva o dielo č. P-35/2008
59.  členský príspevok OU na rok 2020 100 18. 2.  Združenie OU,ŠŠ, a ŠVZ Slovenska, Palárikova 1602/1 069 01 Snina, IČO: 35605065  
60.  potraviny pre ŠJ 90,65 18. 2.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208  
61 potraviny pre ŠJ 181,26 19. 2.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522  
62 ochrana objektu školy 9,96 18. 2.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva č. 1/2005
63 demontáž plynomeru 167,85 19. 2.  Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809  
64 montáž plynomeru 144,12 19. 2.  Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809  
65 potraviny pre ŠJ 10,80 21. 2.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370  
66 telefónne hovory O2 6,68 21. 2.  Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 Zmluva o pripojení  č. 80576910
67 záloha za ZP 3/2020 2491,10 2. 3.  Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05
68 potraviny pre ŠJ 100,79 2. 3.  Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177  
69 vyúčtovanie nákladov ŠI 93,83 2. 3.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
70 potraviny pre ŠJ 13,20 3. 3.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, IČO: 00210447  
71 mesačný paušál BOZP a PO za 2/2020 84 3. 3.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039
72 potraviny pre ŠJ 70,56 3. 3.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208  
73 potraviny pre ŠJ 129,36 4. 3.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522  
74 potraviny pre ŠJ 22,99 4. 3.  Anton – Antol spol. s. r. o. Družstevná  26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730 Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov
75 prenájom rohoží 34,25 4. 3.  Lindstrom s. r. o. Orešianska  ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1
77 telefónne hovory  ŠI 6 6. 3.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva  č. 2028526487
78 telefónne hovory škola 15 6. 3.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva č. 2030341617
80 WC papier do dávkovačov 21,84 9. 3.  CWS-boco Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec, IČO: 31411045 Abonentná zmluva – dodávka rolíí do dávkovačov WC
81 potraviny pre ŠJ 67,92 9. 3.  Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177  
82 potraviny pre ŠJ 10,80 9. 3.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370  
83 vyúčtovanie spotreby el. energie POV za 2/2020 1171,40 9. 3.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02
84 vyúčtovanie spotreby el. energie škola za 2/2020 974,68 9. 3.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02
85 ochrana objektu 9,96 9. 3.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva č. 1/2005
86 potraviny pre ŠJ 89,20 10. 3.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208  
87 potraviny pre ŠJ 134,58 11. 3.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522  
 88  elektromateriál na údržbu  178,59  11. 3.  Elektro Friebert s. r. o. , Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica, IČO: 52529886 Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
89 daň z nehnuteľnosti 7,86 11. 3. 

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781

Rozhodnutiedani z nehnuteľnosti

90 odber kuchynského  odpadu 24,48 11. 3.  Inta s. r. o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 Zmluva č. 091134480223
91 elektro-materiál na údržbu 132,69 23. 3.  Elektro Friebert s. r. o. , Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica, IČO: 52529886 Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
92.  montáž dezinfekčného prístroja  1,20 23. 3.  CWS-boco Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec, IČO: 31411045 Abonentná zmluva – dodávka dezin. náplní do dávkovačov
93.  doplnenie dezinfekčného prístroja 13,74 23. 3.  CWS-boco Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec, IČO: 31411045 Abonentná zmluva – dodávka rolíí do dávkovačov WC
94.  potraviny pre ŠJ 25,20 23. 3.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370  
95. odvoz komunálneho odpadu 441,94 23. 3.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Rozhodnutie  č. 3154/2020
96.  voda škola 147 30. 3.  SVPS a. s. Partizánska cesta  5, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271
97 voda POV 85,06 30. 3.  SVPS a. s. Partizánska cesta  5, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271
98 revíza + oprava tlakových nádob 754,38 23. 3.  TERS systém spol. s. r. o. Svätokrížske námestie 6, 96501 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 servisná zmluva  24/2002
99 náklady ŠI za 3/2020 230 30. 3.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
100 prenájom rohoží 34,25 1. 4.  Lindstrom s. r. o. Orešianska  ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1
101 potraviny 36,21 1. 4.  Anton – Antol spol. s. r. o. Družstevná  26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730 Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov
102. potraviny pre ŠJ 13,21 1. 4.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, IČO: 00210447  
103 záloha za ZP 4/2020 435,70 1. 4.  Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05
106 výmena reg. ventílu 311,41 1. 4.  TERS systém spol. s. r. o. Svätokrížske námestie 6, 96501 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 obj. č. 7/2020
107 tel. hovory ŠI 6 6. 4.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva  č. 2028526487
108 tel. hovory škola 16,72 6. 4.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva č. 2030341617
109 služby BOZP a PO za 3/2020 84 6. 4.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039
110 tel. hovory O2 7,63 30. 3.  Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 Zmluva o pripojení  č. 80576910
111 prenájom vysielača 49,78 14. 4.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o prenájme
112 ochrana objektu 9,96 14. 4.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva č. 1/2005
113 mimoriadne vyúčtovanie ZP prepl. 368,02 14. 4.  Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05
114 vyúčtovanie el. en.  3/2020 1574,05 14. 4.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02
115.  zber kuchynského odpadu 16,32 20. 4.  Inta s. r. o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 Zmluva č. 091134480223
117.  tel. hovory 02 16,42 4. 5.  Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 Zmluva o pripojení  č. 80576910
118 znalecký posudok ŠI 685 4. 5.  Ing. Ľubica Marcibálová, Hollého 477, 96501 Žiar nad Hronom, DIČ: 1046379906 objednávka  č. 5/2020
119.  záloha za ZP za 5/2020 435,70 4. 5.  Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05
120 materiál na údržbu 115,90 5. 5.  Ján Búry K+B, Bystrická 442/15, 96701 Kremnica, IČO: 33332096 objednávka č. 1/2020
121 tel. hovory škola 15 5. 5.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva č. 2030341617
122 tel. hovory ŠI 6 5. 5.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva  č. 2028526487
124 vyučtovanie el. en. za 4/2020 675,90 11. 5.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02
116 poistenie výp. techniky – projekt 485 20. 4.  Allianz – Slovenská poisťovňa a. s. Štúrova 7, 042 70 Košice, IČO: 00151700 Zmluva č. 511082647
125 BOZP a PO za 4/2020 84 12. 5.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039
126 ochrana objektu za 4/2020 9,96 13. 5.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva č. 1/2005
127 poistenie výpočtovej techniky 109 15. 5.  Generali poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 zmluva č. 5720075666
128 školské tlačivá 18,06 27. 5.  ŠEVT a. s.  Cementárenská cesta 16,   974 72 Banská Bystrica , IČO: 31331131 Rámcová kúpna zmluva
129 tel. hovory 02 Slovakia 14,93 1. 6.  Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 Zmluva o pripojení  č. 80576910
130 záloha za zemný plyn – 6/2020 435,70 2. 6.  Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05
131 prenájom rohoží 34,25 19. 4.  Lindstrom s. r. o. Orešianska  ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1
132 prenájom rohoží 34,25 17. 5.  Lindstrom s. r. o. Orešianska  ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1
133 prenájom rohoží – dobropis -41,88 3. 6.  Lindstrom s. r. o. Orešianska  ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1
134 služby BOZP a PO za 5/2020 84 4. 6.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039
136 vyúčtovanie spotreby EE za 5/2020 690,42 8. 6.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02
137 telefónne hovory za ŠI – 5/2020 6 8. 6.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva  č. 2028526487
138 telekónne hovory  za školu – 5/2020 15 8. 6.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva č. 2030341617
139 dodávka WC papiera + dez. gél 28,12 12. 6.  CWS-boco Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec, IČO: 31411045 Abonentná zmluva – dodávka rolíí do dávkovačov WC + dezinfekčný gél
140 ochrana objektu školy 9,96 12. 6.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva č. 1/2005
141 stravné lístky 3841,56 12. 6.  Doxx- stravné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356,010 01 Žilina, IČO: 36391000 Zmluva č. 15K441050
142 vyúčtovanie el. energie POV – 6/2020 119,33 29. 6.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02
143 prenájom rohože 13,31 29. 6.  Lindstrom s. r. o. Orešianska  ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1
144 za vodu – škola II. št./2020 86 29. 6.  SVPS a. s. Partizánska cesta  5, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271
145 telefón 02 Slovakia 14 2. 7.  Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 Zmluva o pripojení  č. 80576910
146 služby BOZP a PO za 6/2020 84 2. 7.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039
147 záloha za ZP za  7/2020 435,70 2. 7.  Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05
148 tel. hovory škola – 6/2020 15 6. 7.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva č. 2030341617
149 tel. hovory za ŠI – 6/2020 14,26 6. 7.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva  č. 2028526487
150 elektro-materiál na údržbu 544,40 6. 7.  Elektro Friebert s. r. o. , Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica, IČO: 52529886 Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
152 vyúčtovanie spotreby EE 476,28 9. 7.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02
153 ochrana objektu 7/2020  9,96 16. 7.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva č. 1/2005
154 nákup elektromateriálu 41,71 21. 7.  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863  
155 nákup elektromateriálu 739,14 21. 7.  Elektro Friebert s. r. o. , Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica, IČO: 52529886 Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
156 náklady ŠI 230 21. 7.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039
157 prenájom rohoží 10,13 27. 7.  Lindstrom s. r. o. Orešianska  ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1
160 tel. hovory O2 – 7/2020 11,04 3. 8.  Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 Zmluva o pripojení  č. 80576910
161 záloha za ZP 8/2020 435,70 4. 8.  Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05
162 prekládka tel. liniek 65 5. 8.  Mazúr Robert, Neboľné 111, 967 01 Kremnica, IČO: 46911448  
163 služby BOZP a PO za 7/2020 84 5. 8.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039
164 ASC agenda na 6-2020/6-2021 189 5. 8.  Applied Software Consultants s. r. o. Svoradova 7, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161  
166 tel. hovory za 7/2020 ŠI 6 6. 8. Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva  č. 2028526487
167 tel. hovory za 7/2020 škola 15,23 6. 8.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva č. 2030341617
168 ochrana objektu za 7/2020 9,96 17. 8.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva č. 1/2005
169 vyúčtovanie spotreby el. en. 434,80 17. 8.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02
170 web. stránka – predĺženie 67,42 24. 8.  WebSupport, Karadičova12, 82108 Bratislava, IČO: 38421928  
172 náklady ŠI 230 24. 8.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
173 potraviny pre ŠJ 134,44 2. 9.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208  
174 potraviny pre ŠJ 55,03 2. 9.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522  
175 čistiace potreby pre školu 308,36 2. 9.  Emil Krajčík s. r. o. Dlhá 1424/47, 90501 Senica, IČO: 36246204  
176 čisttenie komína 54,81 2. 9.  Lukáš Toriský – kominárstvo Toryský, Obrancov mieru 15/15,969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47326026  
177 potraviny pre ŠJ 69,25 2. 9.  Dana Michaliková-LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva  
178 záloha za ZP 435,70 2. 9.  Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05
179 tvarový ochranný štít 67,50 3. 9.  i2 – industrial innovations s. r. o.  Dubodiel 240, 91323 Dubodiel obj. 9/2020
180 zasklenie dverí a oprava gule na vchodových dverách 140,40 3. 9. 

Finox BB s. r. o. Majerská cesta 79, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50561014

 
181 tel. hovory  O2 8,63 4. 9.  Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 Zmluva o pripojení  č. 80576910
182 webová stránka – rozšírenie kapacity 18,34 4. 9.  WebSupport, Karadičova12, 82108 Bratislava, IČO: 38421928  
183 WC papier + dezinfekčný gél 28,12 7. 9.  CWS-boco Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec, IČO: 31411045 Abonentná zmluva – dodávka rolíí do dávkovačov WC + dezinfekčný gél
184 tel. hovory ŠI 6 7. 9.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva  č. 2028526487
185 tel. hovory škola 15 7. 9.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva č. 2030341617
186 kontrola HP a hydrantov 37 7. 9.  Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821  
187 potraviny pre ŠJ 86,18 7. 9.  Dana Michaliková-LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva  
188 vyúčtovanie spotreby el. energie 440,90 7. 9.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02
189 potraviny pre ŠJ 67,10 9. 9.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522  
190 jednorázové rúško 59,18 9. 9.  MTM Electric Motors s. r. o.  053 01 Harichovce  
191 stravné lístky 1310,60 11. 9.  Doxx- stravné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356,010 01 Žilina, IČO: 36391000 Zmluva č. 15K441050
192 služby BOZP a PO 84 9. 9.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039
193 potraviny pre ŠJ 81,52 14. 9.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208  
194 dezinfekčné prostriedky 222,30 9. 9. 

Hagleitner hygiene Slovensko s. r. o. Dialničná cesta  27 903 01 Senec

 
171 poistenie budovy školy 226,63 26. 8.  Generali poisťovna a. s. Lamačská cesta 3/A 541 04 Bratislava poistná zmluva 2407091021
196 potraviny pre ŠJ 85,75 16. 9.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522  
197 potraviny pre ŠJ 46,86 16. 9.  Dana Michaliková-LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva  
198 prenájom rohože 6,95 16. 9.  Lindstrom s. r. o. Orešianska  ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 Zmluva o servisnom prenájme rohoží 
199 elektromateriál na údržbu 45,05 18. 9.  Elektro Friebert s. r. o. , Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica, IČO: 52529886 Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
200 ochrana objektu 9,96 18. 9.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva č. 1/2005
201 potraviny pre ŠJ 37,44 21. 9.  Dana Michaliková-LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva  
203 náklady ŠI za 9/2020 230 22. 9.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
204 potraviny pre ŠJ 84,67 22. 9.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208  
205 potraviny pre ŠJ 120,66 23. 9.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522  
206 voda – škola 69,18 24. 9.  SVPS a. s. Partizánska cesta  5, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271
207 potraviny pre  ŠJ 65,94 29. 9.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039
158 zákonná poistka -školské auto 95,91 27. 7.  Generali poisťovna a. s. Lamačská cesta 3/A 541 04 Bratislava zmluva č. 2404875699
159 havárijné poistenie – školské  auto 139,15 27. 7.  Generali poisťovna a. s. Lamačská cesta 3/A 541 04 Bratislava zmluva č. 2404875700
208 informačné služby – poplatok za zber odpadu 20 1. 10.  Nezisková organizácia Recyklohry, Lamačská cesta 45 84103 Bratislava  
209 potraviny pre ŠJ 108,45 1. 10.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522  
210 záloha za ZP 435,70 1. 10.  Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05
211 tel. hovory 02 16,71 2. 10.  Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 Zmluva o pripojení  č. 80576910
212 mesačný paušál BOZP a OPP 84 2. 10.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039
214 potraviny  pre ŠJ 61,81 5. 10.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039
215 strava pre internátnych žiakov 82,08 5. 10.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767  
216

školské tlačivá

31,91 5. 10. 

ŠEVT a. s. Cementárenská 16   974 72 Banská Bystrica

Rámcová kúpna zmluva
217 ročná prehliadka tepelného čerpadla 192 5. 10.  Robert Bosch, spol. s. r. o. Ambrošova 4, 82104 Bratislava obj. 11/2020
218 tel. hovory škola 15,46 6. 10.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva č. 2030341617
219 potraviny pre ŠJ 10,40 6. 10.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, IČO: 00210447  
220 potraviny pre ŠJ 43,24 6. 10.  Anton – Antol spol. s. r. o. Družstevná  26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730 kupna zmluva o predaji pekárenských výrobkov
221 potraviny pre ŠJ 104,06 6. 10.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208  
222 tel. hovory ŠI 8,51 6. 10.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva  č. 2028526487
223 potraviny pre ŠJ 78,27 7. 10.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522  
225 zriadenie služby ZH net 132 7. 10.  ZHnet 02, s. r. o.  M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva  
226 materiál na zapojenie internetu 49,14 7. 10.     
227 potraviny pre ŠJ 7,20 7. 10.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370  
228 el. energia – vyučtovanie za 9/2020 762,61 7. 10.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02
229 wc papier do dávkovačov + dezinfekčný  gél 28,12 12. 10. CWS-boco Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec, IČO: 31411045 Abonentná zmluva – dodávka rolíí do dávkovačov WC + dezinfekčný gél
230 potraviny pre ŠJ 118,60 12. 10.  Dana Michaliková-LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva  
231 kancelársky papier 79,63 12. 10.  Office Depot s. r. o.  Apollo Business Center II Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava  
232 potraviny pre ŠJ 6,93 13. 10.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, IČO: 00210447  
233 potraviny pre ŠJ 135,58 13. 10.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208  
234 prenájom rohože  13,31 13. 10.  Lindstrom s. r. o. Orešianska  ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 Zmluva o servisnom prenájme rohoží 
235 potraviny pre ŠJ 71,03 14. 10.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522  
236 odber kuchynského odpadu 24,48 14. 10.  Inta s. r. o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 Zmluva č. 091134480223
237 ochrana objektu 9,96 14. 10.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva č. 1/2005
238 náklady ŠI 230 12. 10.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
239 potraviny pre ŠJ 81,97 20. 10.  Dana Michaliková-LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva  
240 potraviny pre ŠJ 95,78 20. 10.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208