Return to Rok 2020

Faktúry 2020

Popis fakturovaného plnenia tak ako je
uvedený na faktúre
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH Dátum
doručenia
faktúry
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou  
1. potraviny pre  ŠJ 162,14 7. 1.       
2. telefonné hovory O2 11,13 8. 1.       
3. telefonné hovory  – ŠI 7,93 8. 1.       
4.telefonné hovory – škola 18,78 8. 1      
5.potraviny pre ŠJ 67,14 8. 1.