Return to Rok 2024

Objednávky 2024

Poradové čísloOpis
objednaného
plnenia
Celková hodnota objednaného
plnenia alebo maximálna
odhadovaná hodnota
objednaného plnenia s DPH
Dátum
vyhotovenia
objednávky
Ientifikačné údaje dodávateľa objednaného
plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO
právnickej osoby/ obchodné meno FO –
podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a
priezvisko, adresa trvalého pobytu FO –
nepodnikateľa)
Údaje o fyzickej osobe,
ktorá objednávku
podpísala (meno a
priezvisko, funkcia)
1.vypracovanie stanoviska EA k 3. monitorovacej správe120 €9.1.2024Winks s. r. o. Čajkovského 14, 080 01 Prešov, IČO: 45243956Jana Kantáriková hospodárka školy
2.vyhotovenie znaleckého posudku na budovu POV220 €9.1.2024Ing. Ľubica Marcibálová, Holého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 43137521Jana Kantáriková hospodárka školy
3.nákup materiálu na údržbudo 1000 €18.1.2024Ján Búry K+B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 3332096Jana Kantáriková hospodárka školy
4.požičanie lyžiarskej výstrojedo 100 €29.1.2024Ski Krahule Center s. r. o. Starohorská 6157/3, Krahule, IČO: 45294895Jana Kantáriková hospodárka školy
5.skipasy a obedy pre 8 žiakov – lyžiarsky kurz1000 €29.1.2024JUDr. Vladimír Urblík – Valiga, Pod Donátom 5, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 17922372Jana Kantáriková hospodárka školy
6nákup domácich potrieb na súťaž – odbor kuchár1000 €25.3.2024Ján Búry K+ B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096Jana Kantáriková hospodárka školy
7pracovné odevy pre žiakov na súťaž – odbor kuchár160 €25.3.2024Zuzana Nagyová – AZET, M. R. Štefánika 460/11, 965 01 Žiar nad HronomJana Kantáriková hospodárka školy
8kancelárske potreby 350 €25.3.2024Lusila s. r. o. Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok, IČO: 36485608Jana Kantáriková hospodárka školy
9. ceny na súťaž – odbor kuchár200 €25.3.2024Planeo Elektro , Dr. Janského, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 35712783Jana Kantáriková hospodárka školy
10
11. krajčírske potreby na súťaž – odbor kuchár250 €25.3.2024e-Drozd s. r. o. Dolná ulica 43/9, 967 01 Kremnica, IČO: 55918077Jana Kantáriková hospodárka školy
12. večere pre účastníkov súťaže – odboru kuchár15,84 €10.4.2024Spojená škola internátna , ČSA 183/1, Kremnica, IČO:
Jana Kantáriková hospodárka školy
13. krájač na zeleninu, rýchlovarné kanvice – súťaž kuchár180 €17. 4.2024TPD spol. s. r. o. Farského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 17329060Jana Kantáriková hospodárka školy