Return to Rok 2024

Objednávky 2024

Poradové čísloOpis
objednaného
plnenia
Celková hodnota objednaného
plnenia alebo maximálna
odhadovaná hodnota
objednaného plnenia s DPH
Dátum
vyhotovenia
objednávky
Ientifikačné údaje dodávateľa objednaného
plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO
právnickej osoby/ obchodné meno FO –
podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a
priezvisko, adresa trvalého pobytu FO –
nepodnikateľa)
Údaje o fyzickej osobe,
ktorá objednávku
podpísala (meno a
priezvisko, funkcia)
1.vypracovanie stanoviska EA k 3. monitorovacej správe120 €9.1.2024Winks s. r. o. Čajkovského 14, 080 01 Prešov, IČO: 45243956Jana Kantáriková hospodárka školy
2.vyhotovenie znaleckého posudku na budovu POV220 €9.1.2024Ing. Ľubica Marcibálová, Holého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 43137521Jana Kantáriková hospodárka školy
3.nákup materiálu na údržbudo 1000 €18.1.2024Ján Búry K+B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 3332096Jana Kantáriková hospodárka školy
4.požičanie lyžiarskej výstrojedo 100 €29.1.2024Ski Krahule Center s. r. o. Starohorská 6157/3, Krahule, IČO: 45294895Jana Kantáriková hospodárka školy
5.skipasy a obedy pre 8 žiakov – lyžiarsky kurz1000 €29.1.2024JUDr. Vladimír Urblík – Valiga, Pod Donátom 5, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 17922372Jana Kantáriková hospodárka školy