Return to Rok 2022

Objednávky 2022

Poradové číslo opis
objednaného
plnenia
Celková hodnota objednaného
plnenia alebo maximálna
odhadovaná hodnota
objednaného plnenia s DPH
Dátum
vyhotovenia
objednávky
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného
plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO
právnickej osoby/ obchodné meno FO –
podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a
priezvisko, adresa trvalého pobytu FO –
nepodnikateľa)
Údaje o fyzickej osobe,
ktorá objednávku
podpísala (meno a
priezvisko, funkcia)
1 nákup materiálu na údržbu a OV do 1000 € 18. 2. 2022 Ján Búry K + B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096 Kantáriková Jana, hospodárka školy
2.  slávnostný obed – Deň učiteľov do 400 € 29. 3. 2022 AEM s. r. o. Kutnohorská 7, 967 01 Kremnica, IČO: 48289400

Kantáriková Jana hospodárka školy

3.  prečistenie upchatej kanalizácie do 100 €

11. 4. 2022

 

Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO: 00634336

Kantáriková Jana
4 nákup potravín pre Školskú jedáleň za rok 2022 do 1000 €

2. 5. 2022

COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030

Kantáriková Jana

 

5 kancelársky do 100 € 26.5.2022 Lyreco, Panholec 20, 902 01 Pezinok Kantariková J.
papier IČO: 35958120 hospodárka
6 učebnice 43,65 € 30. 6. 2022 Gorila.sk, Gorkého 4, 036 01 Martin, Kantáriková J.
IČO: 45503249 hospodárka
7 učebnice 102,72 € 28. 7. 2022 Libera Terra s. r. o. Levadnulova Kantáriková J
14343/5 Bratislava, IČO: 35927097 hospodárka
8 učebnice 409,40 € 28. 7.2022 preskoly.sk s. r. o. Svätoplukova 30, Kantáriková J
821 08 Bratislava,IČO:51692881 hospodárka
9 učebnice 204,70 € 28.7. 2022 Abcedu
10 učebnice 83 € 28. 7. 2022 preskoly.sk s. r. o. Svätoplukova 30 Kantáriková J.
821 08 Bratislava, IČO: 51692881 hospodárka
11 učebnice 55 € 28. 7. 2022 Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r.o. Kantáriková J.
Hrachova 34,Bratislava,IČO:17323266 hospodárka