Return to Rok 2013

Zmluvy 2013

Všetky zmluvy sú od 1.1.2012 zverejnené v centrálnom registri zmlúv.

 

Popis zmluvy                                                                       Druhá zmluvná strana                   Celková hodnota s  DPH          Dátum podpisu zmluvy         Dátum zverejnenia zmluvy             
Dodatok č. 11 k zmluve 2003/024/ULč. 11 o predlžení záručných podmienok ProceS s. r. o ,Tajovského 2            974 01 Banská Bystrica  226,09  19. 12. 2012  10. 1. 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb výdajného nápojového automatu Davital s. r. o. Zvolenská cesta 37A,974 03 Banská Bystrica  30 7. 1. 2013 29. 1. 2013
 Mandátna zmluva  – projekt  Ing. Adriana Ondríková, Partizánska 131/138965 01 Žiar nad Hronom  4225  18. 1. 2013  30. 1. 2013
 Zmluva o spolupráci – deň narcisov 2013  Liga proti rakovine SR, Brestova 6, 821 02 Bratislava  0  29. 1. 2013  7. 3. 2013
Dodatok k zmluve o spolupráci a praktickej výučbe Pedagogická fakulta UK, Račianska 59,      813 34 Bratislava 18. 2. 2013 7. 3. 2013
Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel a. s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 27. 2. 2013 16. 4. 2013
Kolektívna zmluva  Základná organizácia  OZPŠaV  pri SOŠpri ŽSPI, Kutnohorská 675/20, Kremnica  15. 4. 2013
 Dodatok č. 5 k zmluve o službách BOZP  A.F.S. Systém – IPM s. r. o. , Dolná 4 974 01 Banská Bystrica  100 €/hod. + DPH  24. 4. 2013  30. 4. 2013
 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu  Ján Drozd, Ul. Ľ.  Štúra967 01 Kremnica  61,04 € mesačne  9. 7. 2013
 Zmluva o združenej dodávke elektriny – škola, ŠI  Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591ú4B, 010 47 Žilina  13. 6. 2013  10. 7. 2013
 Zmluva o združenej dodávke elektriny – POV  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B  13. 6. 2013  10. 7. 2013
 Dodatok č. 02 k Zmluve o dávke plynu – POV  Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava  23. 8. 2013  30. 8. 2013
 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu  Mgr. Medzihradská  47,60 € mesačne  31. 7. 2013  5. 9. 2013
 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu  Mgr. Antalová Mária  47,60 € mesačne  30. 8. 2013  5. 9. 2013
 Zmluva o poskytnutí grantu č. ST2013-118  Nadácia Pontis, Nadačný fond Telekom pri Nadácií  Pontís, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava2  1877,10  3. 9. 2013  10. 9. 2013
 Dodatok č. 2/2014 k zmluve o dodávke plynu- veľkoodber   Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava  27. 6. 2013  10. 9. 2013
 Dohoda o zabezpečení povinnej práce – Eduard Bartoš.  Okresný súd, Nám. Matice slovenskej č. 5/1,965 34 Žiar nad Hronom  4. 10. 2013  7. 10. 2013
 Kúpna zmluva  na kancelárske potreby – projekt Ing. Miroslav Chmúra – CD Computer   Desing, dolná 51/25, 967 01 Kremnica  8 781,30 €  22. 11. 2013  22. 11. 2013
 Dodatok č. 12 k Zmluve  č. 2003/024/UL o predĺžení záručných servisných podmienok  ProCeS s. r. o. Tajovského 2j, 974 01 Banská Bystrica  234,23 € 27. 11. 2013  27. 12. 2013