Return to Rok 2015

Faktúry 2015

Popis fakturovaného plnenia tak ako je
uvedený na faktúre
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH Dátum
doručenia
faktúry
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou
1.  voda POV  103,44 €  5. 1. 2015  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
2.  voda škola  325,73   5. 1. 2015   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
3.  voda ŠI  140,40   5. 1. 2015   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
4.  odvoz kalov zo ŠJ  216 €   5. 1. 2015  Ekotrans s. r. o. Brehy 90, 96801 Nová Baňa, IČO: 31632262
5.  telegón O2  28,24  5. 1. 2015  Telefonica Slovakia, s. r.o. , einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
6.  časopis čo má vedieť mzdová učt.  49,50 €   5. 1. 2015 Ajfa + Avis s. r. o. Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 31602436
7.  pranie prádla  37,40 €   5. 1. 2015  Katarína Lepšíková – Vaša práčovňa, dolná Trnávka 107, PSČ 96621 Dolná Trnávka
8. tel. hovory  45,44  7. 1. Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
9.  tel. hovory  67,06  7. 1. 2015  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
10.  potraviny  52,03 €  8. 1. 2015  Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
11. potraviny 193,51 € 9. 1. 2015 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
12 služby PO a BOZP 12/2014 84 € 9. 1. 2015  Domo-Protection s. r. o. Mičinská cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
13. ZP doplatok za 12/2015 685,01 € 12. 1. 2015 Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
14 potraviny 224,75€ 13. 1. 2015 Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
15  potraviny 154,66 €  13. 1. 2015   Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
16  záloha za el. ener. škola + ŠI  965 €  15. 1. 2015 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 17  potraviny  348,59 €  15. 1. 2015  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
 18  doplatok za el. energiu ža 12/2014  380,74 €  16. 1. 2015 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
19 ZP – záloha za ŠJ 51,89 € 16. 1. 2015 Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
20 ochrana objektu za 1/2015 9,96 € 14. 1. 2015 Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
21 elektro materiál 253,93 € 19. 1. 2015 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
22. odvod odpadu zo ŠJ 40,80 € 19. 1. 2015 Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
23 potraviny 140 € 19. 1. 2015   Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
24 záloha za plyn 1/2015 3592 € 19. 1. 2015 Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
25 potraviny 256,26 € 20. 1. 2015 Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
26 potraviny 239,33 € 21. 1. 2015 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
27 el. energia 265,71 € 21. 1. 2015 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
28 potraviny 42,30 22. 1. 2015 Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
29 potraviny 7,92 € 22. 1. 2015 SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 315853370
30 ZP záloha – ŠJ 64 € 22. 1. 2015 Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
31. potraviny 145,30 26. 1. 2015  Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
32. potraviny 226,68 € 27. 1. 2015 Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
33. potraviny 247,79 € 28. 1. 2015 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
34 hygienickú penu na umývanie 60,98 € 28. 1. 2015 Hagleitner  Hygiene Slovensko s.r.o. , Dialničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35840790
1P nákup IKT, didaktickej techniky, softwéru a UP 60 100,62 € 29. 1. 2015 KVANT spol. s.r.o. ,FMFI UK, Mlynská dolina,  842 48  Bratislava, IČO: 31398294 Projekt – Kúpna zmluva 1zm/150068
2P nákup učebných pomôcok 11 322,30 € 29. 1. 2015  KVANT spol. s.r.o. ,FMFI UK, Mlynská dolina,  842 48  Bratislava, IČO: 31398294 Projekt – Kúpna zmluva 1zm/150069
35 potraviny 199, 06 € 3. 2. 2015 Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 36  potraviny  133,97 €  3. 2. 2015    Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 37  potraviny  120,94 €  3. 2. 2015  Coolfood s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
38  servis výťahov  216 €  3. 2. 2015  EM-LIFT s. r. o. Mierova 8, 966 81 Žarnovica, IČO: 36016802
 39  elektro-materiál na údržbu  48,75 € 3. 2. 2015  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
40 potraviny 258,12 4. 2. 2015 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
41 služby O2 9,88 € 4. 2. 2015  Telefonica Slovakia, s. r.o. , einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
3P nákup kníh 3087,26 € 4. 2. 2015 Daffer spol. s. r. o. , Včelárska 1, 971 01 Prievidza  IČO:36320439 Projekt – Kúpna zmluva z 22. 12. 2014
42 potraviny 33,84 € 5. 2. 2015 Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
43 prenájom telocvične 19,50 € 5. 2. 2015  Základná škola Pavla Krížku, Ul. P. Krížku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
44 stavebný materiál 11 € 5. 2. 2015  Karol Mazúr- KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
45 ochrana objektu 9,96 € 5. 2. 2015 Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
46 potraviny 31,68 € 6. 2. 2015 SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 315853370
47 pranie prádla 34,73 € 6. 2. 2015  Katarína Lepšíková – Vaša práčovňa, dolná Trnávka 107, PSČ 96621 Dolná Trnávka
48 potraviny 134,59 € 9. 2. 2015   Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
49 potraviny 136,60 € 10. 2. 2015 Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
50 tel. hovory 62,26 € 9. 2. 2015 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
51 tel. hovory 43 € 9. 2. 2015 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
52 záloha za ZP za 2/2015 3183 € 9. 2. 2015 Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
53 doplatok za ZP za 1/2015 422,96 € 9. 2. 2015 Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
54 doplatok za el. energiu 1/2015 475,30 € 9. 2. 2015 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
55 službya BOZP a PO za 1/2015 84 € 9. 2. 2015  Domo-Protection s. r. o. Mičinská cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
59 záloha za zP ŠJ 64 € 10. 2. 2015 Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
60  potraviny  259,56 €  11. 2. 2015  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
61 potraviny 25,38 € 12. 2. 2015 Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
62 členský príspevok 100 € 12. 2. 2015  Združenie odborných učilišť, Mierová 49, 982 01 Tornaľa
63 poplatok za odvoz odpadu ŠJ 24,48 € 12. 2. 2015 Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
64 zasklenie okien 33,94 € 13. 2. 2015  STAS Valach Ján, Pod Donatom  6/83, 965 01 Žiar nad Hronom IČO: 17797349
65 nákup liekov 67,03 € 13. 2. 2015 Kremnica pharm s.r. o. Moldavka cesta 8/A, 04011 Košice, IČO: 44185073
66 záloha za el. energiu maloodber 654 € 13. 2. 2015 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
67 záloha za el. energiu veľkoodber 965 € 13. 2. 2015 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
4P zabezpečenie školenia – grafika, multimédia, interaktív.tabuľa 2304 € 16. 2. 2015  KVANT spol. s.r.o. ,FMFI UK, Mlynská dolina,  842 48  Bratislava, IČO: 31398294 Projekt – B.4 Kúpna zmluva z 22. 1. 2015
68 potraviny 110,56 € 17. 2. 2015 Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
69 záloha za plyn  za 2/2015 3204 € 17. 2. 2015 Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
70 potrarviny 31,68 € 20. 2. 2015 SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 315853370
71 potraviny 8,46 € 23. 2. 2015 Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
72 potraviny 184,03 € 23. 2. 2015   Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
73 tonery 10 € 23. 2. 2015 Ing.  M. Chmúra – CD, Dolná 51/25, 967 01 Kremnica, IČO: 33993106
74 systém opravy poč. siete 772 € 23. 2. 2015  SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, 040 13 Košice, IČO: 36182214
5P vyhotovenie informačných tabúľ, samolepiek 457 € 23. 2. 2015  Ing. Miroslav Chmúra – CD, dolná 51/25, 967 01 Kremnica, IČO: 33993106 Projekt – Kúpna zmluva
6P monitorovacia správa 1352 € 25. 2. 2015 Net Business s.r.o. I. Krasku 707/2, 971 01 Prievidza, IČO: 36329088 Projekt – mandátna zmluva 2013042301
7P monitorovacia správa 1605,50 € 25. 2. 2015 Net Business s.r.o. I. Krasku 707/2, 971 01 Prievidza, IČO: 36329088 Projekt – mandátna zmluva 2013042301
75 potraviny 86,47 € 27. 2. 2015  Coolfood s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
76 potraviny 122,09 € 2. 3. 2015   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
77 potraviny 25,38 € 2. 3. 2015 Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
78 tel. hovory O2 33,70 € 2. 3. 2015  Telefonica Slovakia, s. r.o. , einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
79 potraviny 192 € 3. 3. 2015 Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
80 potraviny 328,35 € 4. 3. 2015 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
81 nákup náhradných dielov na opravu výp. techniky 41,50 € 4. 3. 2015  Elibos, s.r.o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
8P nákup kníh 1564,70 € 4. 3. 2015 Daffer spol. s. r. o. , Včelárska 1, 971 01 Prievidza   IČO:36320439  Projekt – kúpna zmluva z 22. 12. 2014
82 pranie prádla 128,84 € 5. 3. 2015  Katarína Lepšíková – Vaša práčovňa, dolná Trnávka 107, PSČ 96621 Dolná Trnávka
85 prenájom telocvične 132 € 5. 3. 2015 Základná škola Pavla Krížku, UL. P. Krížku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
86 školské tlačivá 70,67 € 5. 3. 2015  ŠEVT a. s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
87 školenie BOZP a PO 84 € 5. 3. 2015  Domo-Protection s. r. o. Mičinská cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
88 potraviny 19,80 € 5. 3. 2015 SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 315853370
89 potrarviny 201,36 € 6. 3. 2015 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
90 stavebný materiál 26 € 6. 3. 2015 Karol Mazúr-Kami, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
91 potraviny 121,88 € 9. 3. 2015   Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
92 ZP záloha za 3/2015 1642 € 9. 3. 2015 Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
93 doplatok za ZP veľkoodber 440,66 € 9. 3. 2015 Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
94 programové vybavenie 83,65 € 9. 3. 2015  IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957
 95  ochrana objektu  9,96 €  9. 3. 2015  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
 96  telrfónné hovory za 2/2015  38,62 €  9. 3. 2015  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
 97 zdravotný dohľad za rok 2015  150 €  9. 3. 2015  INMEDplus .r. r. o. Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36775657
98  potraviny  101,35 €  10. 3. 2015  Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
9P zabezpečenie školení na interaktívnu tabulu 8520 € 11. 3. 2015   KVANT spol. s.r.o. ,FMFI UK, Mlynská dolina,  842 48  Bratislava, IČO: 31398294 Projekt – B4 Kúpna zmluva z 22. 1. 2015
101  potraviny  420,64 €  11. 3. 2015 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
 102  telefónne hovory za 2/2015  43 €  11. 3. 2015  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
 103  doplatok za el. energiu 2/2015  367,19 €  11. 3. 2015  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 104  záloha za ZP ŠJ – 3/2015  64 €  11. 3. 2015  Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
 105  potraviny  42,30 € 12. 3. 2015 Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
 106  záloha za odber el. energie POV  654 €  12. 3. 2015   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 107  záloha za odber el. energie škola + ŠI  965 €  12. 3. 2015   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
10P ubytovanie a stravovanie počas školení 1541,70 € 12. 3. 2015 KCNS, Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 17059721 Projekt – Zmluva o poskytovaní služieb
 108  potraviny  125,21 €  16. 3. 2015   Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
109 nákup hob. nože 38,20 16. 3. 2015 Železiarstvo Páleník s. r. o.  Svätokrížske námestie 231, 965 01 Žiar nad Hronom,IČO: 46330551
110 potraviny 154,89 € 17. 3. 2015  Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
111 elektro-materiál na údržbu 4,75 €  17. 3. 2015   Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
112  školenie- elektronické trhovisko 64,80 € 17. 3. 2015  Nakladateľstvo Forum s.r.o. Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, IČO:46490213
 113  potraviny  130,02 €  18. 3. 2015  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
114  potraviny  89,60 €  19. 3. 2015 SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 315853370
11P ubytovanie a stravovanie 784,08 € 20. 3. 2015 KCNS, Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 17059721 Projekt- Zmluva o poskytovaní služieb
12P nákup kníh 343,53 € 20. 3. 2015  Daffer spol. s. r. o. , Včelárska 1, 971 01 Prievidza   IČO:36320439 Projekt – Kúpna zmluva z 22. 12. 2014
 115  potraviny  25,38 €  23. 3. 2015  Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
 116  potraviny 104,53 €  23. 3. 2015   Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
117  materiál na údržbu  412,12 €  23. 3. 2015 LUmat spol. s.r.o. o. Partizánska 24/161, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31639666
118  voda POV  70,78 €  23. 3. 2015   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 119  voda ŠI  127,76 € 23. 3. 2015   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 120  voda škola  254,12 €  23. 3. 2015   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
13P kurz posúnkovej reči 14 400 € 25. 3. 2015   KVANT spol. s.r.o. ,FMFI UK, Mlynská dolina,  842 48  Bratislava, IČO: 31398294 Projekt – B4 Kúpna zmluva z 22. 1. 2015
121 potraviny 179,75 € 25. 3. 2015 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
122 potraviny 125,93 € 25. 3. 2015  Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
123 odvoz kuchynského odpadu 24,48 € 25. 3. 2015 Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
124 za odvoz komunálneho odpadu 636,56 25. 3. 2015  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
125 potraviny 151,37 € 1. 4. 2015
 Coolfood s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
126  potraviny  79,98 € 1. 4. 2015   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
127  potraviny  173,93  1. 4. 2015   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
128  tonery  58,90 € 1. 4. 2015  Ing. Miroslav Chmúra Ing. Miroslav Chmúra – CD, dolná 51/25, 967 01 Kremnica, IČO: 33993106
129 elektro-materiál 63,67 € 1. 4. 2015  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
130 služby O2 29,30 € 2. 4. 2015  Telefonica Slovakia, s. r.o. , einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
131 posedenie prí príležitosti Dňa učiteľov 519,84 € 2. 4. 2015 Michal Košík, Kollárova 566, 967 01 Kremnica 1, IČO: 43515428 Sociálny fond
132 pranie prádla 186,41 € 8. 4. 2015  Katarína Lepšíková – Vaša práčovňa, dolná Trnávka 107, PSČ 96621 Dolná Trnávka
133 potraviny 23,76 € 8. 4. 2015 SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 315853370
134 potraviny 145,32 € 8. 4. 2015   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
135 daň z nehnuteľnosti 4,95 € 9. 4. 2015  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
136 prenájom telocvične 26 € 9. 4. 2015  základná škola Pavla Krížku, UL. P. Križku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
137 telefónne hovory 3/2015 40,74 € 9. 4. 2015 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
138 telefónne hovory 3/2015 56,81 € 9. 4. 2015 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
138 materiál na údržbu 473,40 € 9. 4. 2015 Ján Bury K+B , Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096
139 potraviny 25,38 € 9. 4. 2015  Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
143 ochrana objektu 9,96 13. 4. 2015 Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
144 prenájom zariadenia na ochranu objektu 66,38 € 13. 4. 2015 Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
145 služby BOZP a PO 84 € 13. 4. 2015  Domo-Protection s. r. o. Mičinská cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
146 doplatok za el. energiu 3/2015 289,37 € 13. 4. 2015   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
147 záloha za ZP 4/2015 1065 € 13. 4. 2015 Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
148 doplatok za ZP za 3/2015 270,73 € 13. 4. 2015   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
149 potraviny 73,21 € 13. 4. 2015  Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
150 potraviny 101,72 € 13. 4. 2015  Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
151 potraviny 8,46 € 13. 4. 2015  Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
14P školenie  grafika a multimédia + práca s Adobe Flash,Acrobat, Power Point 14 988 € 14. 4 2015   KVANT spol. s.r.o. ,FMFI UK, Mlynská dolina,  842 48  Bratislava, IČO: 31398294 Projekt – B4 Kúpna zmluva z 22. 1. 2015
152 záloha za odber el. energie – 4/2015 965 € 14. 4. 2015   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
153 záloha za odber el. energie POV 654 € 14. 4. 2015   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
154 potraviny 267,22 € 14. 4. 2015   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
155 zákonné poistenie vozidla 100,75 € 14. 4. 2015 Kooperattiva poisťovňa a. s. Vienna Insurance Group, Nám. Štefana Moysesa 9, 974 01 Banská Bystrica 1,
156 zákonné poistenie prívestného vozíka 20,85 € 14. 4. 2015  Kooperattiva poisťovňa a. s. Vienna Insurance Group, Nám. Štefana Moysesa 9, 974 01 Banská Bystrica 1,
157 nákup kosačky a el. nožníc na strihanie plotu 873,90 € 14. 4. 2015  Merkur Slovakia s.r.o.  Kamenné pole 4554/6, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 36415685
15P školenie – uplatnenie projektového vyučovania v praxi 11 184 € 15. 4. 2015   KVANT spol. s.r.o. ,FMFI UK, Mlynská dolina,  842 48  Bratislava, IČO: 31398294 Projekt – B4 kúpna zmluva z 22. 1. 2015
158 potraviny 204,83 €  15. 4. 2015  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
 159  záloha za ZP ŠJ  64 €  15. 4. 2015   Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
 160 odvoz odpadu zo ŠJ  32,64 €  17. 4. 2015  Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
 161  vstupenky na koncert  229,91 €  17. 4. 2015  NBS Imrich Karvaša 813 25 Bratislava, IČO: 30844789
162 nákup stravných listkov 638,40 € 20. 4. Doxx – stravné lístky, spol. s. r. o. , Kálov 356, 010 01 Žilina,IČO: 36391000
163 potraviny 27,72 € 20. 4. 2015 SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
164 nákup   do ŠI 44,81 € 21. 4. 2015 Štefan Drozd – súkrodev, Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, IČO: 10934715
165 potraviny pre ŠJ 191,31 € 22. 4. 2015   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
166 potraviny pre ŠJ 231,23 € 22. 4. 2015  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
167 potraviny pre ŠJ 129,17 € 27. 4. 2015
 Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
168 potraviny pre ŠJ 50,76 € 27. 4. 2015  Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
169 potraviny pre ŠJ 125,05 € 27. 4. 2015
 Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
170 potraviny pre ŠJ 333,35 € 29. 4. 2015  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
171 potraviny pre ŠJ 142,06 € 4. 5. 2015  Coolfood s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
172 potraviny pre ŠJ 16,92 € 4. 5. 2015  Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
173 potraviny pre ŠJ 101,76 € 4. 5. 2015
 Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 174  služby O2  19,92 €  4. 5. 2015   Telefonica Slovakia, s. r.o. , einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
 175  hygienická pena  93,14 €  4. 5. 2015  Hagleitner hygiene Slovensko s. r. o. Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35840790
 176  kontrola výťahov  176,28 €  4. 5. 2015  EM-Lift  s. r. o. Mierová 8, 966 81 Žarnovica, IČO: 36016802
177 zákonné poistenie auta 95,78 € 4. 5. 2015 Genrali poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
16P školenie na ekonomický softvér 396 € 4. 5. 2015   KVANT spol. s.r.o. ,FMFI UK, Mlynská dolina,  842 48  Bratislava, IČO: 31398294 Projekt – B4 Kúpna zmluva z 22. 1. 2015
 178  potraviny pre ŠJ  71,67 € 5. 5. 2015    Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
179 elektro materiál 37,98 € 5. 5. 2015 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
180 potraviny pre ŠJ 234,73 € 6. 5. 2015  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
183 paušál BOZP a OP 84 € 6. 5. 2015 Domo – protection s. r. o. Mičinska cesta 9, 974 01 B. Bystrica, IČO: 46888608
184 pranie prádla 25,22 € 6. 5. 2015 Katarína Lepšíková – Vaša práčovňa, Dolná Trnávka 107, 966 21 dolná Trnávka, IČO: 46318593
185 záloha za ZP ŠJ 64 € 6. 5. 2015   Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
186 potraviny ŠJ 111,60 € 6. 5. 2015   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
187 ochrana objektu 5/2015 9,96 € 6. 5. 2015 Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
17P Verejné obstarávanie za 2 a 3/2015 507 € 7. 5. 2015 Ing. Adriana Ondríková, Partizánska 138/131, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41520700 Projekt – Mandátna zmluva
18P poistenie výpočtovej techniky 485,35 € 7. 5. 2015 Allianz Slovenská poisťovňa a. s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Projekt – Súhrnný návrh poistnej zmluvy 9872009144
188 potraviny pre ŠJ 31,68 € 7. 5. 2015 SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
189 telefónné hovory škola 47,50 € 7. 5. 2015 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
190 telefónne hovory ŠI 41,06 € 7. 5. 2015 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
191 potraviny pre ŠJ 16,92 € 11. 5. 2015  Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
192 odvoz odpadu zo ŠJ 32,64 € 11. 5. 2015 Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
193 servérový hadwér 123 € 11. 5.2015 Elibos s. r. o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
194 potraviny pre ŠJ 64,55 € 12. 5. 2015  Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
195 záloha z el. energiu POV 654 € 12. 5. 2015  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
196 záloha za el. energiu škola 965 € 12. 5. 2015  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
19P školenie na prácu s AutoCAD 3300 € 13. 5. 2015   KVANT spol. s.r.o. ,FMFI UK, Mlynská dolina,  842 48  Bratislava, IČO: 31398294 Projekt – B4 Kúpna zmluva z 22. 1. 2015
197 potraviny pre ŠJ 350,34 € 13. 5. 2015  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
198 potraviny pre ŠJ 101,98 € 13. 5. 2015    Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
199 vyúčtovanie spotreby ZP škola + ŠI 661,52 € 13. 5. 2015  Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
200 záloha za ZP 6/2015 872 € 13. 5. 2015  Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
20P školenie na ekonomický softvér 396 € 14. 5. 2015   KVANT spol. s.r.o. ,FMFI UK, Mlynská dolina,  842 48  Bratislava, IČO: 31398294 Projekt – B4 Kúpna zmluva z 22. 1. 2015
201 vyúčtovanie spotreby el. en.4/2015 36, 12 € 14. 5. 2015  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 203  čistiace potreby  484, 09 €  15. 5. 2015  Coop Jednota Žarnovica, spotr. družstvo, ul. Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030
204  prenájom telocvične 4/2015  26 €  15. 5. 2015  Základná škola P. Križku, Ul. P. Križku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
 205  potraviny pre ŠJ  155,96 €  19. 5. 2015
 Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
206 potraviny pre ŠJ 154,64 € 19. 5. 2015   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
207 potraviny pe ŠJ 215,89 € 20. 5. 2015  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
208 potraviny ŠJ 27,72 € 22. 5. 2015 SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
209 potraviny ŠJ 33,84 € 25. 5. 2015  Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
210 potraviny pre ŠJ 93,36 € 26. 5. 2015   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
211 potraviny pre ŠJ 150,30 € 27. 5. 2015  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
212 kultúrna príprava projekt Errasmus+ 364,50 € 25. 5. 2015 Action school, Truel. s. r. o. Kráľovohoľská 3, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45535001 projekt Erasmus+
213 záloha za odber ZP pre ŠJ 64 € 1. 6. 2015  Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
214 potraviny pre ŠJ 128,81 € 1. 6. 2015
 Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
215 potraviny pre ŠJ 122,41 € 1. 6. 2015  Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
216 potraviny pre ŠJ 16,92 € 1. 6. 2015  Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
217 potraviny pre ŠJ 97,37 € 1. 6. 2015  Coolfood s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
218 potraviny pre ŠJ 90,41 € 2. 6. 2015   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
219 chladič na procesor PC 22,76 € 2. 6. 2015 Elibos s. r. o. Opatovská cesta 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IčO: 45652945
220 prenájom telocvične 19,50 € 2. 6. 2015  Základná škola Pavla Krížku, UL. P. Križku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
221 služby O2 15,31 € 3. 6. 2015  Telefonica Slovakia, s. r.o. , einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
222 potraviny pre ŠJ 267,82 € 3. 6. 2015  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
223 pranie prádla 19,37 € 4. 6. 2015 Katarína Lepšíková – Vaša práčovňa – Dolná Trnávka 107, IČO: 46318593
 224  odvoz odpadu  32,64 € 4. 6. 2015  Inta s. r.  Rybárska 758/18, 911 01Trenčín, IČO: 34129863
227  potraviny pre ŠJ  27,72 €  5. 6. 2015  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
 228  kontrola komína  60,90 €  5. 6. 2015  Toryský Milan Kominárske – murárske práce, Obrancov mieru 15, 969 03 Banská Štiavnica, IČO: 34544984
229  ochrana objektu  9,96 € 5. 6. 2015
Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
230  telefónne hovory za 5/2015 škola  41,36 € 8. 6. 2015  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
231  telefónne hovory za 5/2015 – ŠI  40,66 € 8. 6. 2015  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
 232  vyúčtovanie za ZP za  5/2015  -226,18 prepl.  8. 6. 2015   Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
 233  záloha za ZP 6/2015  487 € 8. 6. 2015   Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
 234  záloha za odber el. energie 6/2015  965 €  8. 6. 2015   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
235 záloha za odber el. energie 6/2015 654 € 8. 6. 2015  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
236 potraviny pre  ŠJ 90,91 € 9. 6. 2015  Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
237 potraviny pre ŠJ 82,15 9. 6. 2015   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
239 mesačný paušál BOZP a PO 84 € 9. 6. 2015 Domo – protection s. r. o. , Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
240 vyučt. spotreby el. energie za 5/2015 prepl. 147,30 € 9. 6. 2015  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
241 potraviny pre ŠJ 121,03 € 9. 6. 2015  Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
242 potraviny pre ŠJ 16,92 € 10. 6. 2015  Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
243 materiál na údržbu 231,19 € 18. 6. 2015 Ján Búry K+B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096
244 materiál pre odbor murár a na údržbu 247,10 € 18. 6. 2015 Marek Sekaj, Dolná 67/2 967 01 Kremnica, IČO: 35299282
245 elektro-materiál 27, 15 € 18. 6. 2015 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1
246 potraviny pre ŠJ 8,46 € 22. 6. 2015  Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
247 potraviny pre ŠJ 98,75 € 22. 6. 2015  Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
248 potraviny pre ŠJ 182,90 € 22. 6. 2015  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
249 potraviny pre ŠJ 27,72 € 22. 6. 2015  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
250 potraviny pre ŠJ 168,36 € 24. 6. 2015  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
251 potraviny pre ŠJ 56,69 € 24. 6. 2015   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
252 potraviny pre ŠJ 52,84 € 1. 7. 2015  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
253 potraviny pre ŠJ 137,24 € 1. 7. 2015  Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
254 potraviny pre ŠJ 9,54 € 1. 7. 2015  Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
255 potraviny pre ŠJ 250,10 € 1. 7. 2015  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
256 záloha za odber ZP v ŠJ – 7/2015 64 € 2. 7. 2015   Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
257 prenájom telocvične za 6/2015 13 € 2. 7. 2015 Základná škola P. Krížku, Ul. P. Krížku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
258 voda ŠI 160,06 €  2. 7. 2015   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
259 voda  škola 335,56 €  2. 7. 2015   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
260 voda POV 111,60 €  2. 7. 2015   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 261  záloha na el. energiu POV  654  2. 7. 2015   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 262  záloha na el. energiu škola  965  2. 7. 2015   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
263 služby O2 Slovakia 35,42 3. 7. 2015   Telefonica Slovakia, s. r.o. , einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
264 odvoz odpadu ŠJ 32,64 3. 7. 2015  Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
265 obnova programu 189 3. 7. 2015  ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31 361161
268 školské tlačivá 184,73 € 6. 7. 2015  ŠEVT a. s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
269 potraviny ŠJ 19,80 € 6. 7. 2015  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
270 potraviny ŠJ 104,28 € 6. 7. 2015  Coolfood s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
271 ochrana objektu 9,96 € 7. 7. 2015 Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
272 Služby BOZP a PO – 6/2015 84 € 7. 7. 2015  Domo-Protection s. r. o. Mičinská cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
273 zasleknie okien 21,34 € 7. 7. 2015  STAS Valach Ján, Pod Donátom 6/83, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 17797349
274 pranie prádla 55,90 € 7. 7. 2015 Katarína Lepšíková – Vaša práčovňa, Dolná Trnávka 107, 966 21 dolná Trnávka, IČO: 46318593
276 vyučtovanie spotreby ZP – 6/2015 prepl. 140,68 € 9. 7. 2015  Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
277 vyučtovanie spotreby el.energie- 6/2015 prepl. 258,88 € 9. 7. 2015  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
278 záloha za odber ZP – 8/2015 487 € 9. 7. 2015  Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
279 potraviny pre ŠJ 8,46 € 9. 7. 2015  Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
280 telefónné hovory – 6/2015 45,36 € 9. 7. 2015  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
281 telefónné hovory – 6/2015 ŠI 42,25 € 9. 7. 2015  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
282 elektro materiál na údržbu 178,89 € 27. 7. 2015  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
283 Služby O2 11,04 € 4. 8. 2015   Telefonica Slovakia, s. r.o. , einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
284 záloha za odber ZP ŠJ 64 € 4. 8. 2015  Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
285 Služby BOZP a PO 84 € 4. 8. 2015  Domo-Protection s. r. o. Mičinská cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
 286  zákonné poistenie vozidla  109,25 €  4. 8. 2015 Generali poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava  storno faktúry
289  záloha za odber el. energie POV  654 €  5. 8. 2015   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
290 záloha za odber el. energie  škola 965 € 5. 8. 2015  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
291 zahraničný pobyt v Anglicku, Ing. Papšová 1350 € 28. 7. 2015  Angloang Scarborough Limited, Registered in England No. 1981051, jVAT No.633 411 570 projekt Erasmus+
292 zahraničný pobyt v Anglicku, Mgr. Skaličanová 1350 € 28. 7. 2015  Angloang Scarborough Limited, Registered in England No. 1981051, jVAT No.633 411 570 projekt Erasmus+
293 zahraničný pobyt v Anglicku, Mgr. Ondrejková 1350 € 28. 7. 2015  Angloang Scarborough Limited, Registered in England No. 1981051, jVAT No.633 411 570 projekt Erasmus+
294 tel. hovory ŠI – 7/2015 20,32 € 31. 7. 2015  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
295 tel. hovory škola –  7/2015 34,46 € 31. 7. 2015  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
296 ochrana objektu 8/2015 9,96 € 7. 8. 2015 Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
297 webová stránka školy 61,13 € 13. 8. 2015 Websupport s. r. o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO 36421928
298 záloha za odber ZP 9/2015 872 € 13. 8. 2015  Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
299 vyučtovanie spotreby ZP – 7/2015 prepl. 8,51 € 13. 8. 2015  Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
301 potraviny pre ŠJ 226,42 € 19. 8. 2015  Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
302 vyúčtovanie spotreby el. energie – 7/2015 prepl. 517,40 € 19. 8. 2015  Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
303 potraviny pre ŠJ 114,95 € 26. 8. 2015  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
304 nákup PC 348,70 € 26. 8. 2015 Elibos s. r.o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
305 kontrola výťahov v ŠI 72 € 3. 9. 2015  EM-Lift s. r. o. Mierova 8, 966 81 Žarnovica, IČO: 36016802
306  čistiaci prostriedok do úmývačky riadu 45,36 € 2. 9. 2015  Gastrolux, s. r. o. Bytčická 72, 010 01 Žilina, IČO: 36413186
307 štúdijné preukazy 10,32 € 2. 9. 2015  Enigma Publishing s. r. o. Hurbanova 15, 949 01 Nitra, IČO: 44542321
308 kontrola hasiacich prístrojov 37 € 2. 9. 2015 Milan Benča – Bensol, Lúčky 104, PSČ 967 01, IČO: 41050843
309 odblombovanie hohín na el. en. POV 38,40 € 2. 9. 2015  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
310 potraviny ŠJ 20,89 € 2. 9. 2015  Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
311 potraviny ŠJ 162,49 € 2. 9. 2015  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
312 záloha za ZP ŠJ 64 € 2. 9. 2015  Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
 315  záloha za odber el. energie  654 €  3. 9. 2015   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
316 záloha za odber el. energie 965 € 3. 9. 2015  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
317 potraviny do ŠJ 3,14 4. 9. 2015 Coolfood s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
318 kancelárske potreby 542,87 € 8. 9. 2015 Ing. Miroslav Chmúra – CD, Dolná 51/25, 967 01 Kremnica, IČO: 33993106
319 služby O2 Slovakia 22,34 € 8. 9. 2015   Telefonica Slovakia, s. r.o. , einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
321 služby  BOZP a PO  – 8/2015 84 € 8. 9. 2015 Domo – protection s. r. o. Mičinska cesta 9, 974 01 B. Bystrica, IČO: 46888608
322 ochrana objektu 9/2015 9,96 € 8. 9. 2015  Domo – protection s. r. o. Mičinska cesta 9, 974 01 B. Bystrica, IČO: 46888608
323 pranie prádla 115,60 € 8. 9. 2015 Katarína Lepšíková – Vaša práčovňa, Dolná Trnávka 107, IČO: 46318593
324 potraviny pre ŠJ 225,34 € 9. 9. 2015  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
325 piesok pre odbor murár 72 € 9. 9. 2015 effe s.r.o. Dolná 83/34, 967 01 Kremnica, IČO: 36633178
326 tel. hovory škola 60,89€ 10. 9. 2015  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
327 tel. hovory ŠI 47,30 € 10. 9.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
328 potraviny pre ŠJ 118,82 € 14. 9.  Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
329 potraviny pre ŠJ 92,98 € 14. 9.  Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
330 potraviny pre ŠJ 19,12 € 14. 9.  Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
331 potraviny pre ŠJ 305,36 € 14. 9.  Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
332 vyúčtovanie  za ZP 58,58 € 14. 9.  Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
333 záloha za ZP 1835 € 14. 9.  Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
 334  potraviny za ŠJ  16,92€  16. 9.   Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
335  potraviny za ŠJ  110,28 €  16. 9.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
336  ND na PC  67,40 €  18. 9.  Elibos s. r.o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
337  vyučt. spotreby el. energie  prepl. 503,52 €  18. 9.   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 338  potraviny za ŠJ  98 €  21. 9.   Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 339  havarijné poistenie  206,57 €  21. 9.  Generali Poisťovňa a. s. Bratislava  storno
340  potraviny  7,92 €  21. 9.   SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
 341  potraviny pre ŠJ  66,60 €  22. 9.  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 342  potraviny pre ŠJ  227,21 €  22. 9.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
 343 potraviny pre ŠJ  15,18 €  22. 9.    Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
 344  voda škola  162,86 €  28. 9.    Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 345  voda POV  27,22 €  28. 9.    Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 346  voda ŠI  70,20 €  28. 9.    Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
347  obnova montážnej blomby  48 €  28. 9.   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
348  potraviny pre ŠJ 199,14 €  29. 9.   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 349  potraviny pre ŠJ  179,77 €  1. 10   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
 350  nákup UP na TV  200,95  1. 10  Mgr. Tibor Nešťák – TIME 8. mája 1811/53, Sereď, IČO: 43280803
 351  odvoz odpadu zo ŠJ 24,48 €  1. 10.  Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
352 predplatné časopisu 62,85 € 2. 10.  Poradca podnikateľa s. r. o. Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31992503
353  služby BOZP a PO  84 €  2. 10.   Domo – protection s. r. o. Mičinska cesta 9, 974 01 B. Bystrica, IČO: 46888608
354 služby O2 12,47 € 2. 10.    Telefonica Slovakia, s. r.o. , einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
355 záloha za ZP ŠJ 64 € 2. 10.  Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
356 záloha za el. en. škola 965 € 2. 10.   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
357  záloha za e. en. POV  654 €  2. 10.   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
358  potraviny pre ŠJ  33,84 €  2. 10.    Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
 361  pranie prádla  86,36 €  5. 10.  Katarína Lepšíková – Vaša práčovňa, Dolná Trnávka 107, IČO: 46318593
 362  potraviny  pre ŠJ  6,08 €  6. 10.   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
363  potraviny pre ŠJ  71,47 €  6. 10.  Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
 364  potraviny pre ŠJ  99,77 €  6. 10.   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 365  potraviny pre ŠJ 17,54 €  6. 10.    Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 366  potraviny pre ŠJ 218,33 €  6. 10.    Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
21P školenie na prácu s multimédiami, grafikou a internetom, školenie na prehlbovanie zručnosti čítanie s porozumením a kurz manažmentu a marketingu 6612 € 7. 10.   KVANT spol. s.r.o. ,FMFI UK, Mlynská dolina,  842 48  Bratislava, IČO: 31398294 Projekt – B4 Kúpna zmluva z 22.1. 2015
367  potraviny pre ŠJ  363,82 €  7. 10.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
 368  potraviny pre ŠJ  47,52 €  7. 10.   SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
369 stavebný materiál 111,68 € 7. 10. Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
370 ochrana objektu školy 9, 96 € 8. 10. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1 967 01 Kremnica, IČO: 320781
371 potraviny pre ŠJ 96,36 € 12. 10.    Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
372 tel. hovory ŠI 43,15 € 9. 10.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
373 tel. hovory škola 48,77 € 9. 10.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
375 záloha za ZP 11/2015 2605 € 12. 10  Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
376 vyúčtovanie spotreby ZP 10/2015 263,07 € prepl. 12. 10.  Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
377 vyučt. spotreby el. energie 10/2015 308,77 prepl. 12. 10.   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
378 potraviny pre ŠJ 91,09 € 13. 10.
  Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
379 potraviny pre ŠJ 379,70 € 13. 10.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
380 prenájom TV 13 € 14. 10. Základná škola P. Krížku, Ul. P. Krížku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 378314710
381 potraviny pre ŠJ 16,92 € 19. 10.    Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
382 potraviny pre ŠJ 101,75 € 19. 10.    Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
383 elektro materiál 116,77 € 19. 10. Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
384 aktualizácia + servis programu ŠJ 39,24 € 19. 10. Soft – GL s. r. o. Belehradská 1, 040 13 Košice, IČO: 36182214
385 potraviny pre ŠJ 87,05 € 20. 10.   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
386 toner 16 € 20. 10. Ing. Miroslav Chmura – dolná 51/25, 967 01 Kremnica, IČO: 33993106
387 havárijné poistenie 181,65 € 20. 10. Genrali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratilsava, zmluva 2404875700
388 havárijné poistenie 95,91 € 20. 10. Genrali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratilsava, zmluva 2404875699
389 potraviny pre ŠJ 275,51 € 20. 10.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
390 potraviny pre ŠJ 11,84 € 21. 10.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
391 tel. hovory 37,83 € 21. 10.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
392 tel. hovory 12,28 € 21. 10.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
 393  nákup sedacích vakov  235,70 €  22. 10.  Ing. Ján Fiačan, Budovateľská 482/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46634975  projekt Erasmus+
 394  potraviny  31,68 €  22. 10.    SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
395  nákup farieb  32,70 €  22. 10.  Marek Sekaj, Dolná 67/2, 967 01 Kremnica, IČO: 35299282  projekt Erasmus +
396  potraviny pre ŠJ  33,84 €  26. 10.     Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
397  záloha za ZP ŠJ  64 €  2. 11.   Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
398 elektro-materiál 91,20 € 3. 11.  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
399 služby O2 11,48 € 3. 11.    Telefonica Slovakia, s. r.o. , einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
400 prenájom TV 26 € 3. 11. Základná škola P. Krížku, Ul. P. Krížku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
401 potraviny 151,33 € 3. 11.    Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
402 potraviny pre ŠJ 104,99 € 3. 11.   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
403 potraviny pre ŠJ 87,82 € 3. 11.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
404 potraviny pre ŠJ 8,46 € 3. 11.     Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
405 potraviny pre ŠJ 57,12 € 3. 11.  Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
406 potraviny pre ŠJ 136,07 € 4. 11.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
407 servisná prehliadka 134,63 € 4. 11. Auto print s. r. o.  Tulská 8515/8, 960 01 Zvolen, IČO: 315840810
410 služby BOZP a PO za 10/2015 84 € 5. 11.   Domo – protection s. r. o. Mičinska cesta 9, 974 01 B. Bystrica, IČO: 46888608
411 potrviny pre ŠJ 15,84 € 5. 11.    SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
412 odvoz odpadov 40,80 € 6. 11.  Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
413 potraviny pre ŠJ 88,07 € 9. 11.   Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
414 stavebný materiál 109,80 € 6. 11. Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica,IČO: 35300973
415 telefónné hovory 1,22 € prepl. 6. 11.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
416 telefónné hovory 1,40 € 6. 11.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
 417  ochrana objektu  9,96 €  9. 11.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
418 vyučtovanie spotreby ZP 10/2015 289,60 € 9. 11.    Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
419 záloha za odber ZP 12/2015 2990 € 9. 11.    Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
421 záloha za odber el. energie POV 654 € 10. 11.    Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
422 záloha za odber el. energie  škola 965 € 10. 11.   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
423 potraviny pre ŠJ 86,78 € 11. 11.    Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
424 potraviny pre ŠJ 294,73 € 11. 11.     Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
425 potraviny pre ŠJ 77,28 € 18. 11.     Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
23P inzerzia –  My Noviny Žiarskej kotliny 244,80 € 18. 11. Petit Press a. s. , Lazaretská 12, 811 08 Brattislava, IČO: 357902536 Projekt – Zmluva o poskytovaní služieb
426 potraviny pre ŠJ 25,38 € 19. 11.      Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
428 vyučtovanie spotreby el. energie škola -38,90 € 19. 11.    Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
429 potraviny pre ŠJ 54,98 € 19. 11.     Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
430 potraviny pre  ŠJ 100,96 € 19. 11.    Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
22P vyhotovenie letákov na propagáciu A5, vyhotovenie brožuriek na propagáciu 1440 € 20. 11. Ing. Miroslav Chmúra – CD, dolná 51/25, 967 01 Kremnica, IČO: 33993106
431 potraviny pre ŠJ 111,60 € 23. 11.     Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
432 potraviny pre ŠJ 11,88 € 23. 11.     SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
24P inzercia – My Noviny Žiarskej doliny 244,80 € 24. 11. Petit Press a. s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253 Projekt – Zmluva o poskytnutí služieb
433 potraviny pre ŠJ 180,88 € 25. 11.      Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
434 potraviny pre ŠJ 204,25 € 25. 11.     Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
436 časopisy pre ŠI 30€ 25. 11.  Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
437 predplatné Verejná správa 78 € 25. 11. Poradca  s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
25P monitorovacia správa  č. 5 1352 € 26. 11. Net Business s. r. I. Krasku 707/2, 971 01 Prievidza , IČO: 36329088 Projekt – Mandátna zmluva
26P monitorovacia správa č. 6 1267,50 € 26. 11. Net Business s. r. I. Krasku 707/2, 971 01 Prievidza , IČO: 36329088 Projekt – Mandátna zmluva
438 potraviny pre ŠJ 125,38 € 1. 12.    Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
439 výmena rozvodových skríň -POV 1164 € 2. 12. Igor Bosák, Komenského 16/14, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 37395572
440 sprchový kút do ŠI + materiál 312,74 € 2. 12. Merkury Market Slovakia s. r.o. Duklianska 11, 08001 Prešov, IČO: 36501891
441 potraviny pre ŠJ 219,28 € 2. 12.      Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
442 potrviny pre ŠJ 196,88 € 2. 12.    Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
443 služby O2 8,90 € 2. 12.   Telefonica Slovakia, s. r.o. , einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
444 nákup rifloviny 59,87 € 2. 12. Štefan Drozd – Súkrodev, Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, IČO: 10934715 projekt Erasmus+
445 potraviny pre ŠJ 42,30 € 3. 12.   Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
446 záloha za ZP – ŠJ 64 € 3. 12.   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
447 služby BOZP a PO 84 € 3. 12.  Domo – protection s. r. o. Mičinska cesta 9, 974 01 B. Bystrica, IČO: 46888608
448 odvoz odpadu 32,64 € 3. 12.  Domo – protection s. r. o. Mičinska cesta 9, 974 01 B. Bystrica, IČO: 46888608
449 potraviny 37,63 € 4. 12.  Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
452 elektro-materiál 85,36 € 4. 12.  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
453 stavebný materiál pre odbor murár 118,09 € 4. 12. Karol Mazúr – Kami, Nevoľné 10, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
454 potraviny pre ŠJ 7,92 €  7. 12.     SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
455 nákup dlažby a obkladu 328,68 € 7. 12. Lasselsberger s. r. o. Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň, IČO: 46450963
456 stavebný materiál 109,18 € 7. 12. Bekwoodcote s. r. o. Odborárska 52, 831 03 Bratislava, IČO: 31364951
457 tlač dokumentov 160 € 8. 12. Ing. Miroslav Chmúra – CD, Dolná 51/25, 967 01 Krmenica, IČO: 33993106 projekt Erasmus+
459 časopisy na cudzí jazyk 43,70 € 8. 12. Matilda Blahova – FLP, Vrančovičova 83, 841 03 Bratislava, IČO: 33621462 projekt Erasmus+
460 záloha za el. energiu škola 965 € 8. 12.   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
461 záloha za el. energiu POV 654 € 8. 12.   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
462 stavebný materiál 662,99 € 8. 12. Karol Mazúr – Kami, Nevoľné 10, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
463  materiál na údržbu  222,33 €  8. 12.  Ján Búry K+B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096
 464  farby a maliarsky materiál  195 €  8. 12.  Marek Sekaj, Dolná 67(2, 967 01 Krmenica, IČO: 35299282
 465  potraviny pre ŠJ  253,64 €  8. 12.     Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 466  potraviny pre ŠJ  389,05 €  8. 12.      Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
 467  tel. hovory ŠI  14,93 €  9. 12.   Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
468  tel. hovory škola  25,98 €  9. 12.   Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav , IČO: 35763469
469 vyúčtovanie spotreby ZP 215,80 € 9. 12. Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256
470 ochrana objektu školy 9,96 € 9. 12.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
471 kontrola komína 60,90 € 9. 12. Toryský Milan, kominárske práce, Obrancov mieru 15, 969 03 B. Štiavnica, IČO: 34544984
472 potraviny pre ŠJ 121,38 € 10. 12.    Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
473 prenájom TV 39 € 10. 12. Základná škola Pavla Krížku, Ul. P. Krížku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
474 vyúčtovanie spotreby el. ener.za 11/2015 87,62 € 10. 12.   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
475 čistiace prostriedky 430,21 € 11. 12. COOP Jednota Žarnovica, spotr. družstvo, Ul. Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030
476 revízia kotolne 575,28 € 11. 12. Ters systém spol. s. r.o. Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537
477 nákup  kníhy + CD 11,70 € 11. 12. Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 8, 851 01 Bratislava, IČO: 11782889
478 potraviny pre ŠJ 75,50 € 14. 12.    Landa – Michalíková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
479 potraviny pre ŠJ 25,38 € 14. 12.   Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23,, IČO: 00210447
480 predlpatné časopisu 33,60 € 14. 12. Permanent spol. s. r. o. , Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31352782
481 výmena čerpadla v kotolni 649,27 € 14. 12. Ters systém spol. s. r.o. Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537
482 účtovný program – predlženie 237,50 € 14. 12. ProCes s.r.o. Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 315570879
483 nákup kuchynského riadu pre ŠJ 223,76 € 14. 12. AZM s. r.o. Laurinska 18 811 01 Bratislava, IČO: 358160023
484 potraviny pre ŠJ  174,79 €  16. 12.       Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54,040 01 Košice, IČO:17147522
485  stavebný materiál  436,34 €  16. 12.  Karol Mazúr – Kami, Nevoľné 10, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
486  keramické tabule  535 €  16. 12.  Educas s. r. o.  Hloža 1221, 018 61 Beluša, IČO: 47393050
 487  učebné pomôcky na TV  199,98 €  16. 12.  Roman Bereš – Cyklo-Sante, P. Krížku 386/11, 967 01 Kremnica, IČO: 924367
488  pracovné oblečenie  398,70 €  16. 12.  Zuzana Nagyová – AZET, M. Chrasteka 502/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929969
 489  nákup reproduktorov  279,90 €  16. 12.  Chal-tec gmbh, Peter Chalijawski, Walst.16, 10179 Berlín
 492  robot do ŠJ  467,28 € 16. 12.  Andrea Shop s. r. o. , Galantská cesta 5855/22, 92901 Dunajská Streda
 493  nákup zarubní do WC  144 € 17. 12.  Stavivá Garaj s. r. o.  Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31592872
494  mydlo pena + strojčeky do WC  78 €  17. 12.  Hagleitner hygiene Slovensko s. r. o. Dialničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35840790
 495  elektro materiál  91,55 € 17. 12.  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
496 potraviny pre ŠJ 58,84 € 18. 12. Krempek s. r. o. , P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
498 maliarsky materiál 601,50 € 18. 12. Marek Sekaj, Dolná 67/2, 967 01 Kremnica, IČO: 35299282
499 opravy budovy POV – výmena okien a dverí 10 562,10 € 22. 12. Martin Petro – PEMA, Cyrila a Metóda 359/8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41520998
500 nákup mobilu 196,50 € 22. 12. Grifin s. r. o. Kálov 654/2, 010 01 Žilina, IČO: 45654433
501 potraviny pre ŠJ 39,60 € 22. 12.     SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
502 nákup koberca 189,54 € 22. 12. Štefan Drozd – Súkrodev, Dolná 43/9, 967 01 Kremnica , IČO: 10934715
503 stavebné miešadlá 797 € 22. 12. Madmat s. r. o. Jurkovičova 10, 831 06 Bratislava, IČO: 36364398
504 voda  ŠI 164,27 € 22. 12. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
505 voda POV 114,32 € 22. 12. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
506 nákup stenového trezoru 326,40 € 22. 12. Bonproduct s. r. o.  Bakossova 3H, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36649635
507 voda škola 175,50 € 22. 12. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
508 nákup utierok 50 € 29. 12. Štefan Drozd – Súkrodev, Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, IČO: 10934715