Return to Rok 2024

Faktúry 2024

P. č.Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúreCelková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre s DPH v EurDátum doručenia faktúryDátum úhrady faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa ,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa)Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou
1.záloha za ZP za 1/202416798.1.20249.1.2024Energie2 a. s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177Zmluva o združenej dodávke ZP pre maloodber č. 1121750
2.záloha za odber el. energie 1/20245608.1.20249.1.2024Slovenské elektrárne, energetické služby s.r.o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke elektriny
3.tel. hovory za 12/2023 – ŠI68.1.20249.1.2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
4tel. hovory za 12/2023 – Škola33,248.1.20249.1.2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
5. internet a TV pre ŠI16,908.1.20249.1.2024DTnet Detva s. r. o. M.R. Štefánika 65, 962 12 Detva, IČO: 46079386Zmluva o pripojení internet
6. odber kuchynského odpadu zo ŠJ8,168.1.20249.1.2024Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. 091134480223
7.voda za 4. št. 2023157,038.1.20249.1.2024SVPS a. s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030Obchodná zmluva č. 706201271
8. ochrana objektu16,908.1.20249. 1.2024Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781zmluva č. 1/2005 + dodatok č.1
9. potraviny pre ŠJ105,0612.1.202416.1.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
10. potraviny pre ŠJ13,2412.1.202416.1.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
11.potraviny pre ŠJ61,4512.1.202416.1.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
12. inovačné vzdelávanie M. Zábradyová1199.1.202412.1.2024Uni Kredit n.o. Boženy Nemcovej 8, 9774 01 Banská Bystrica, IČO: 42000726ID prihlášky :4844
13.potraviny pre ŠJ122,0112.1.202416.1.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
14.potraviny pre ŠJ214,2912.1.202416.1.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
15. prenájom PCO – ochrana objektu66,3812.1.202416.1.2024Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781nájomná zmluva
17náhradné diely na výpočtovú techniku64,7012.1.202416.1.2024elibos s. r. o. Lipova 117/9, 966 11 Trnavá Hora, IČO: 45652945
18vyúčtovanie spotreby EE – 2023559,82 prepl.12.1.202425.1.2024Slovenské elektrárne, energetické služby s.r.o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke elektriny
19. znalecký posudok na prebytočný majetok – POV22015.1.202423.1.2024Ing. Ľubica Marcibálová, Hollého 477, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 43137521obj. 3/2024
20potraviny pre ŠJ92,8915.1.202416.1.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
21potraviny pre ŠJ42,4916.1.202425.1.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
22potraviny pre ŠJ32,9816.1.202425.1.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
23potraviny pre ŠJ81,4916.1.202425.1.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
24. elektromateriál9,6417.1.202423.1.2024Elektro Friebert s. r. o. Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica, IČO: 52529886Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
25.potraviny pre ŠJ226,3818.1.202425. 1.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
26. potraviny pre ŠJ34,2019.1.202425.1.2024SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
27. vyúčtovanie spotreby ZP 20231559,9219. 1. 202425. 1. 2024Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO:35743565Zmluva o združenej dodávke ZP
28.potraviny pre ŠJ143,8322.1.202425.1.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
29. potraviny pre ŠJ229,9324.1.202425.1.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
30.potraviny pre ŠJ22,9226.1.20241. 2. 2024COOP Jednota Žarnovica, Bystrická 44Kúpna zmluva č. 245
31. účtovný a mzdový program21626.1.20245.2.2024Ives Košice, ČSl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunik. tech. č. R 23/2022
32.potraviny pre ŠJ62,8126.1.202429.1.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
33.potraviny pre ŠJ7729.1.20241.2.2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
34.potraviny pre ŠJ65,9230.1.20241.2.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva
35.potraviny pre ŠJ202,8530.1.20241.2.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
36.poistenie žiakov – lyžiarsky kurz47,5026.1.202429.1.2024Union poisťovňa a. s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051Zmluva o postení č. 65589121
37.potraviny pre ŠJ8,8130.1.20241.2.2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
40.BTS a OPP za 1/2024601.2.202414.2.2024Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821zmluva o zabezpečení bezpečnostnotechnickej služby a ochrana pred požiarmi
41. nákup sieťového adaptéra10,921.2.202414.2.2024Elektro Friebert s. r.o. Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica 1, IČO: 52529886Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
42potraviny pre ŠJ176,432.2.20249. 2. 2024KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
43.potraviny pre ŠJ101,885.2.20249. 2. 2024Dana Micháliková – LANDA, Sklárovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177
44.potraviny pre ŠJ99,905.2.20249.2.2024Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
45. potraviny pre ŠJ34,205. 2.20249.2.2024SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
48.tel. hovory škola 1/2434,615.2.20247.2.2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
49.tel. hovory ŠI 1/247,675.2.20247.2.2024Slovak telekom a. s. Bajkálska28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
50. internet + TV 2/2419,405.2.20247.2.2024DTnet Detva s. r. o. M.R. Štefánika 65, 962 12 Detva, IČO: 46079386Zmluva o pripojení – internet
51. záloha za ZP – 2/2416791. 2. 20242. 2.2024Energie2 a. s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177Zmluva o združenej dodávke ZP pre maloodber č. 1121750
52. záloha za EE – 2/245602.2.20245.2.2024Slovenské elektrárne, energetické služby s.r.o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke elektriny
53. vypracovanie 3. NMS k projektu1206.2.20247.2.2024Winks s. r. o. Čajkovského 14, 080 01 Prešov, IČO: 45243956obj. 1/2024
54. potraviny pre ŠJ63,917.2.20249.2.2024Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
55. potraviny pre ŠJ112,147.2.20249.2.2024Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva