Return to Typy štúdia

Stredná odborná škola

Kód pre edupage a prijimacie konanie: EDUID: 100011131

ŠTÚDIJNÝ ODBOR:

3341 K  operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

 

UČEBNÉ ODBORY:

3355 H  stolár

6445 H  kuchár

3152 H 02  krajčír – dámske odevy

 

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM:

6403 L podnikanie v remeslách a službách

3347 L drevárska a  nábytkárska výroba