Return to Rok 2021

Faktúry 2021

 

P. č. Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH v Eur Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou
1 telefónné hovory – škola 15,31 5. 1.  13. 1.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617
2 telefónne hovory – ŠI 5. 1.  13. 1.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487
3 tel. hovory O2 Slovakia 12,17 5. 1.  13. 1.  Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 zmluva č. 80576910
4 ochrana objektu 9,96 11. 1.  13. 1.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005
5 ročný nájom – zabez. signal. zariadenia 66,38 11. 1.  13. 1.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 Nájomná zmluva
6.  vyúčtovanie spotreby ZP prepl. 349,91 11. 1.  19. 1.  Inogy Slovensko s. r. o. hviezdoslavovo námestie  13, 811 02 Bratislava  RZ k RD č. OVO2-2018/000028-05
7.  spotreba vody 4. št.2020 201,77 11. 1.  27. 1.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271
8.  BOZP a PO za 12/2020 84 13. 1.  20. 1.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039 
9.  vyúčtovanie spotreby EE za 12/2020 1008,35 13. 1.  20. 1.  ZSE Energie, Čulenova 6, 816 47 Bratislava RZ k RD č. OVO2-2018/000028-02
10.  záloha za ZP 1/2021 1155,26 13. 1.  20. 1.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
11.  odber kuchynského odpadu 24,48 18. 1.  20. 1.  Inta s. r.o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 zmluva č. 091134480223
12.  prenájom rohože 10,13 18. 1.  20. 1.  Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava Zmluva o servisnom prenájme rohoží
13.  zákonné poistenie – prívesný vozík 17,46 18. 1.  17. 3.  Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava PZP – č. 2405135441
14.  WC papier + gél do dávkovačov 28,12 18. 1.  20. 1.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva
15.  dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 120 18. 1.  27. 1.  INMEDplus s. r. o. Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36775657 Zmluva o poskytovaní služby
16.  predĺženie licencie – účtovný program 83,65 28. 1.  10. 2.  IVES ČS armády  20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 Zmluva o dielo č. P 35/2008
17 tel. hovory O2 23,20 1. 2.  10. 2.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení 80576910
18.  vyúčtovanie spotreby ZP za 1. 1. – 20. 1. 2021 325,56 prepl. 4. 2.  11. 2.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
20. vyúčtovanie spotreby el. energ. – 1/2021 553,39 8. 2.  10. 2.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04
21. tel. hovory ŠI – 1/2021 6 8. 2.  10. 2.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487
22.  tel. hovory  škola – 1/2021 15,38 8. 2.  10. 2.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617
23.  BOZP a PO 84 11. 2.  12. 2.     
24 ochrana objektu 9,96 11. 2.  12. 2.     
25 záloha za ZP 2/2021 1155,26 11. 2.  12. 2.     
26 vyúčtovanie nákladov ŠI za rok 2020 533,09 prepl.  11. 2.  11. 3.     
27  gél + a WC papier do dávkovačov 28,12 22. 2.  23. 2.     
28 tel. hovory O2 Slovakia 24,19 3. 3.  12. 3.     
29 služby BOZP a PO 84 8. 3.  12. 3.     
30 elektrická energia  za 2/21 574,55 8. 3.  12. 3.     
31 tel. hovory 2/21 škola 15,16 8. 3.  12. 3.     
32 tel. hovory 2/21 ŠI 6 8. 3.  18. 3.     
33 členský príspevok Združenia OU 100 8. 3.  24. 3.     
34 gél + WC papier do dávkovačov – 3/21 28,12 8. 3.  12. 3.     
35 záloha za ZP 3/21 1155,26 8. 3.  12. 3.     
36 ochrana objektu 9,96 8. 3.  12. 3.     
38 náklady ŠI 170 10. 3.  12. 3.     
39 voda za 1 št. 21 5,76 12. 3.  17. 3.     
40 stravné lístky  3366,57 15. 3.  17. 3.     
41 odvoz komunálneho odpadu za rok 2021 480,04 25. 3.  30. 3.     
42 mesačný paušál BOZP a PO 84 7. 4.       
43 tel. hovory ŠI 6 7. 4.       
44 tel. hovory škola 15 7. 4.