Return to Rok 2021

Faktúry 2021

 

P. č. Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre s DPH v Eur Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou  
1 telefónné hovory – škola 15,31 5. 1.  13. 1.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617  
2 telefónne hovory – ŠI 5. 1.  13. 1.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487  
3 tel. hovory O2 Slovakia 12,17 5. 1.  13. 1.  Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 zmluva č. 80576910  
4 ochrana objektu 9,96 11. 1.  13. 1.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005  
5 ročný nájom – zabez. signal. zariadenia 66,38 11. 1.  13. 1.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 Nájomná zmluva  
6.  vyúčtovanie spotreby ZP prepl. 349,91 11. 1.  19. 1.  Inogy Slovensko s. r. o. hviezdoslavovo námestie  13, 811 02 Bratislava  RZ k RD č. OVO2-2018/000028-05  
7.  spotreba vody 4. št.2020 201,77 11. 1.  27. 1.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271  
8.  BOZP a PO za 12/2020 84 13. 1.  20. 1.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039   
9.  vyúčtovanie spotreby EE za 12/2020 1008,35 13. 1.  20. 1.  ZSE Energie, Čulenova 6, 816 47 Bratislava RZ k RD č. OVO2-2018/000028-02  
10.  záloha za ZP 1/2021 1155,26 13. 1.  20. 1.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06  
11.  odber kuchynského odpadu 24,48 18. 1.  20. 1.  Inta s. r.o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 zmluva č. 091134480223  
12.  prenájom rohože 10,13 18. 1.  20. 1.  Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava Zmluva o servisnom prenájme rohoží  
13.  zákonné poistenie – prívesný vozík 17,46 18. 1.  17. 3.  Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava PZP – č. 2405135441  
14.  WC papier + gél do dávkovačov 28,12 18. 1.  20. 1.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva  
15.  dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 120 18. 1.  27. 1.  INMEDplus s. r. o. Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36775657 Zmluva o poskytovaní služby  
16.  predĺženie licencie – účtovný program 83,65 28. 1.  10. 2.  IVES ČS armády  20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 Zmluva o dielo č. P 35/2008  
17 tel. hovory O2 23,20 1. 2.  10. 2.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení 80576910  
18.  vyúčtovanie spotreby ZP za 1. 1. – 20. 1. 2021 325,56 prepl. 4. 2.  11. 2.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06  
20. vyúčtovanie spotreby el. energ. – 1/2021 553,39 8. 2.  10. 2.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04  
21. tel. hovory ŠI – 1/2021 6 8. 2.  10. 2.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487  
22.  tel. hovory  škola – 1/2021 15,38 8. 2.  10. 2.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617  
23.  BOZP a PO 84 11. 2.  12. 2.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039   
24 ochrana objektu 9,96 11. 2.  12. 2.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005  
25 záloha za ZP 2/2021 1155,26 11. 2.  12. 2.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06  
26 vyúčtovanie nákladov ŠI za rok 2020 533,09 prepl.  11. 2.  11. 3.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu  
27  gél + a WC papier do dávkovačov 28,12 22. 2.  23. 2.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva  
28 tel. hovory O2 Slovakia 24,19 3. 3.  12. 3.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení 80576910  
29 služby BOZP a PO 84 8. 3.  12. 3.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039   
30 elektrická energia  za 2/21 574,55 8. 3.  12. 3.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04  
31 tel. hovory 2/21 škola 15,16 8. 3.  12. 3.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617  
32 tel. hovory 2/21 ŠI 6 8. 3.  18. 3.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487  
33 členský príspevok Združenia OU 100 8. 3.  24. 3.  Združenie OU,SŠ a ŠVZ Slovenska, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina, IČO: 35605065 členstvo OU  
34 gél + WC papier do dávkovačov – 3/21 28,12 8. 3.  12. 3.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva  
35 záloha za ZP 3/21 1155,26 8. 3.  12. 3.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06  
36 ochrana objektu 9,96 8. 3.  12. 3.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005  
38 náklady ŠI 170 10. 3.  12. 3.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487  
39 voda za 1 št. 21 5,76 12. 3.  17. 3.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271  
40 stravné lístky  3366,57 15. 3.  17. 3.  Doxx-Stravné lístky spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 zmluva č. 21K444014  
41 odvoz komunálneho odpadu za rok 2021 480,04 25. 3.  30. 3.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 Rozhodnutie mesta Kremnica  
42 mesačný paušál BOZP a PO 84 7. 4.  15. 4.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039   
43 tel. hovory ŠI 6 7. 4.  15. 4.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487  
44 tel. hovory škola 15 7. 4.  15. 4.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617  
45 potraviny pre ŠJ 191,36 7. 4.  9. 4.  Ryba Košice spol. s. r. o.  Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 Rámcová kúpna zmluva  
46 O2 telefonné hovory 17,23 7. 4.  15. 4.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení 80576910  
47 potraviny pre ŠJ 79,99 7. 4.  9. 4.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
48 vyučtovanie el. energie za 3/2021 592,09 8. 4.  15. 4.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04  
49 záloha za ZP 1155,26 8. 4.  15. 4.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06  
50 ochrana objektu 9,96 8. 4.  15. 4.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005  
51 daň z nehnuteľnosti 7,86 8. 4.    Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 Rozhodnutie mesta Kremnica  
52 WC papier + gél do dávkovačov 28,12 12. 4.  15. 4.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva  
53 potraviny pre ŠJ 45,27 12. 4.  15. 4.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
54 potraviny pre ŠJ 180,69 13. 4.  15. 4.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
55 potraviny pre ŠJ 143,03 14. 4.  23. 4.  Ryba Košice spol. s. r. o.  Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 Rámcová kúpna zmluva  
57 náklady ŠI 170 14. 4.  15. 4.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu  
58 potraviny pre ŠJ 76,86 16. 4.  23. 4.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
59 potraviny pre ŠJ 210,36 21. 4.  23. 4.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
60 potraviny pre ŠJ 119,44 21. 4.  23. 4.  Ryba Košice spol. s. r. o.  Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 Rámcová kúpna zmluva  
61 potraviny pre ŠJ 53,81 23. 4.  23. 4.  Ryba Košice spol. s. r. o.  Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 Rámcová kúpna zmluva  
62 potraviny pre ŠJ 7,20 23. 4.  28. 4.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
63 potraviny pre ŠJ 75,48 26. 4.  30. 4.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
64 stravné lístky 574,50 26. 4.  27. 4.  Doxx-Stravné lístky spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 zmluva č. 21K444014  
65 potraviny pre ŠJ 122,28 27. 4.  30. 4.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
66 potraviny pre ŠJ 17,33 27. 4.  30. 4.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, IČO: 00210447    
67 potraviny pre ŠJ 173,56 28. 4.  4. 5.  Ryba Košice spol. s. r. o.  Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 Rámcová kúpna zmluva  
69 tel. hovory 02 20,36 30. 4.  7. 5.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení 80576910  
70 potraviny pre ŠJ 79,67 3. 5.  4. 5.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
71 strava pre žiakov ŠI 95,04 3. 5.  7. 5.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767    
72 potraviny pre ŠJ 6,93 4. 5.  4. 5.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, IČO: 00210447    
73 BOZP a PO 84 4. 5.  7. 5.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039   
74 tel. hovory ŠI 14,41 4. 5.  7. 5.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487  
75 tel. hovory škola 15 4. 5.  7. 5.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617  
76 potraviny pre ŠJ 121,43 4. 5.  7. 5.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
77 montáž – potvrdzovanie pečiatkou Slovensko SK 102 4. 5.  7. 5.  EMTO s. r. o.  Stará Kremníčka 146, IČO: 52485226    
78 mandátny certifikát – na 3 roky Slovensko SK 105,60 4. 5.  7. 5.  Disig a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, IČO: 35975946    
79 potraviny pre ŠJ 12,55 4. 5.  7. 5.  Anton Antol s. r. o.  Družstevná 26/4, 962 61 dobrá Niva, IČO: 36039730 Kúpna zmluva   
80 potraviny pre ŠJ 71,87 5. 5.  7. 5.  Ryba Košice spol. s. r. o.  Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 Rámcová kúpna zmluva  
83.  el. energia – vyúčtovanie za 4/21 703,91 6. 5.  7. 5.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04  
84 potraviny pre ŠJ 10,80 6. 5.  12. 5.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
85 ochrana objektu 9,96 7. 5.  17. 5.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005  
86 WC papier + dez. gél do dávkovačov 28,12 7. 5.  17. 5.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva  
87 potraviny pre ŠJ 75,77 10. 5.  12. 5.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
88.  potraviny pre ŠJ 6,93 11. 5.  14. 5.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, IČO: 00210447    
89.  potraviny pre ŠJ 58,16 11. 5.  14. 5.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
90.  záloha za ZP 5/21 1155,26 10. 5.  17. 5.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06  
91 potraviny pre ŠJ 67,13 12. 5.  14. 5.  Ryba Košice spol. s. r. o.  Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 Rámcová kúpna zmluva  
92 odber kuchynského odpadu zo ŠJ 8,16 12. 5.  17. 5.  Inta  s. r. o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 Zmluva č. 09113440223  
93 náklady školského  internátu -5/21 170 14. 5.  17. 5.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu  
94 potraviny pre ŠJ 65,39 17. 5.  19. 5.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
95 potraviny pre ŠJ 107,01 18. 5.  25. 5.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
96 potraviny pre ŠJ 112,67 19. 5.  25. 5.  Ryba Košice spol. s. r. o.  Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 Rámcová kúpna zmluva  
97 potraviny pre ŠJ 75,77 24. 5.  2. 6.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
98 potraviny pre ŠJ 10,80 24. 5.  28. 5.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
99 potraviny pre ŠJ 94,18 24. 5.  4. 6.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
100 potraviny pre ŠJ 90,41 25. 5.  4. 6. Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
101 potraviny pre ŠJ 13,86 25. 5.  28. 5.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, IČO: 00210447    
102 potraviny pre ŠJ 62,64 26. 5.  2. 6.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
103 vyúčtovanie ZP 111,37 31. 5.    Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06  
104 tel. hovory O2 11,66 31. 5.  9. 6.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení 80576910  
105 potraviny pre ŠJ 55,76 1. 6.  4. 6.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
106 potraviny pre ŠJ 6,93 1. 6.  4. 6.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, IČO: 00210447    
107 potraviny pre ŠJ 28,05 1. 6.  4. 6.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
108 potraviny pre ŠJ 60,51 3. 6.  10. 6.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
109 potraviny pre ŠJ 36,53 3. 6.  10. 6.  Anton Antol s. r. o.  Družstevná 26/4, 962 61 dobrá Niva, IČO: 36039730 Kúpna zmluva  
111 strava internátnych žiakov 110,88 4. 6.  10. 6.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767    
68 poistenie výpočtovej techniky 109 28. 4.  9. 6.  Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava, IČO: 35709332 zmluva č. 5720075666  
112 tel. hovory  ŠI 6 4. 6.  9. 6.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487  
113 tel. hovory škola 16,27 4. 6.  9. 6.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617  
114 nákup elektromateriálu 64,16 7. 6.  12. 7.  Elektro Friebert s. r. o.  J. Horvátha  1490, Kremnica,  Rámcová kúpna zmluva 22/2019  
115 vyúčtovanie spotreby el. en. 5/21 987,63 7. 6.  23. 6.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04  
116 mesačný paušál BOZP a PO 84 7. 6.  12. 7.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039   
117 služby ASC agenda do 100 žiakov 229 8. 6.  12. 7.  AsC Agenta s. r. o  Bratislava    
118 záloha za ZP 6/21 416,15 8. 6.  23. 6.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06  
119 potraviny pre ŠJ 14,40 8. 6.  14. 6.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
120 potraviny pre ŠJ 75,40 8. 6.  8. 7.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
121 potraviny pre ŠJ 6 8. 6.  14. 6.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
122 potraviny pre ŠJ 67,66 14. 6.  23. 6.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
123 ochrana objektu 9,96 11. 6.  23. 6.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005  
124 potraviny pre ŠJ 105,62 15. 6.  12. 7. Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
126 znalecký posudok  POV 700 15. 6.  6. 8. Ing. Ľubica Marcibálová, Hollého 477, 965 01 Žiar nad Hronom,  obj. 2/2021  
127 odber kuchynského odpadu 32,64 17. 6.  12. 7.  Inta s. r.o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487
128 potraviny pre ŠJ 162,02 17. 6.  8. 7.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
129 potraviny pre ŠJ 25,99 21. 6.  8. 7.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
130 potraviny pre ŠJ 10,80 21. 6.  8. 7.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
131 elektromateriál na údržbu 21,89 22. 6.  12. 7.  Elektro Friebert s. r. o.  J. Horvátha  1490, Kremnica,  Rámcová kúpna zmluva 22/2019  
132 materiál na údržbu 33,10 22. 6.  12. 7.  Ján Búry K+B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096 obj. 1/2021  
133 potraviny pre ŠJ 77,38 23. 6.  6. 8.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
134 potraviny pre Šj 28,25 29. 6.  8. 7.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
135 potraviny pre ŠJ 30,43 30. 6.  8. 7.  Anton Antol s. r. o.  Družstevná 26/4, 962 61 dobrá Niva, IČO: 36039730 Kúpna zmluva  
136 tel. hovory 02 30,24 2. 7.  12. 7.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení 80576910  
137 strava pre žiakov ŠI 67,32 2. 7.  8. 7.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767    
138 el. energia vyúčtovanie 6/21 703,10 5. 7.  12. 7.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04  
139 tel. hovory škola 6/21 15,41 6. 7.  12. 7. Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617  
140 tel. hovory ŠI 6/21 6 6. 7.  12. 7.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487  
142 voda škola 2 št. 2021 232,68 8. 7.  12. 7.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271  
144 záloha za ZP 7/21 416,15 12. 7.  14. 7.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06  
145 ochrana objektu 9,96 12. 7.  14. 7.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005  
146 WC paper + gél 28,12 9. 7.  14. 7.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva  
147 čistenie komína 49,20 26. 7.  6. 8.  Lukáš Toriský – kominárstvo Toryský, obrancov mieru 15/15, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47326026    
148 USB token 98,40 26. 7.  6. 8.  PosAm spol. s. r. o.  Bajkalská 28, 821 09 Bratislava,  IČO: 31365078 obj. 3/2021  
149 havárijné poistenie školského auta 119,27 26. 7.  10. 9.  Generali Poisťovňa a. s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO:35709332 zmluva č. 2404875700  
150 zákonné postenie školského auta  95,91 26. 7.  10. 9.  Generali Poisťovňa a. s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO:35709332 zmluva č.  2404875699  
151 tel. hovory 02 13,33 2. 8.  6. 8.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení 80576910  
153 BOZP a PO 84 2. 8.  6. 8.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039   
154 BOZP a PO 84 2. 8.  6. 8.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039   
155 tel.  hovory škola 16,45 3. 8.  6. 8.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617  
156 tel. hovory ŠI 6 3. 8.  6. 8.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487  
157 spotreba el. energie za 7/21 445,06 3. 8.  6. 8.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04  
158 záloha za ZP – 8/21 416,15 9. 8.  11. 8.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06  
160 web stránka 86,14 9. 8.  19. 8.  WebSupport s. r. o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava, IČO: 36421928    
161 náklady ŠI za 6,7/21 340 9. 8.  11. 8.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu  
162 ochrana objektu 8/21 9,96 16. 8.  19. 8.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005  
163 nákup učebníc pre žiakov 710,70 23. 8.  26. 8.  Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r. o. , Hrachova 34, 82105 Bratislava, IČO: 0017323266 obj. internet 8/2021  
164 nákup učebníc pre žiakov 165 23. 8.  26. 8.  Expol pedagogika s. r. o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35711302 obj. internet 6/2021  
165 náklady ŠI 170 25. 8.  31. 8.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu  
166 oprava PC vedúcej ŠJ 57,94 27. 8.  31. 8.  Elibos s. r. o. Opatovská 783/4, 96501 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945    
167 učebnice  SJ 192,50 27. 8.  31. 8.  Varia print os. s. r. o. Ul. práce 430/27, 94501 Komárno, IČO: 47352256    
168 potraviny pre ŠJ 149,91 2. 9.  10. 9.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
169 tel. hovory O2 13,16 2. 9.  10. 9.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení 80576910  
170 poistenie budovy 226,63 2. 9.  10. 9.  Generali Poisťovňa a. s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO:35709332 Zmluva 2407091021  
171 mesačný paušál BOZP 84 3. 9.  10. 9.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039   
172 tel. hovory ŠI 6 6. 9.  10. 9.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487  
173 tel. hovory škola 16,32 6. 9.  10. 9.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617  
174 potraviny pre ŠJ 98,67 6. 9.  10. 9.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
175 potraviny pre ŠJ 7,28 6. 9.  10. 9.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
176 potraviny pre ŠJ 261,37 6. 9.    KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
177 čistiace prostriedky 136,73 7. 9.  10. 9.  Hagleitner hygiene Slovensko s. r. o. Dialničná cesta  27, 903 01 Senec, IČO: 35840790    
178 potraviny pre ŠJ 10,80 7. 9.  10. 9.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
179 vyúčtovanie el. energie 454 7. 9.  10. 9.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04  
180 ochrana objektu 9,96 8. 9.  10. 9. Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005  
181 náklady ŠI 170 8. 9.  10. 9.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu  
184 záloha za ZP 9/21 416,15 10. 9.  17. 9.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06  
185 potraviny pre ŠJ 66,87 13. 9.  17. 9.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
186 potraviny pre ŠJ 54,42 13. 9.  23. 9.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
187 potraviny pre ŠJ 27,60 13. 9.  23. 9.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
188 učebnice pre žiakov NJ 71,85 13. 9.  17. 9.  Preškoly s. r. o. Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881 objednávka č.9/21 cez internet  
189 WC papier + gel do dávkovačov 29,51 13. 9.  17. 9.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva  
190 potraviny pre ŠJ 29,24 17. 9.  23. 9.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
191 potraviny pre ŠJ 59,75 20. 9.  23. 9.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
192 nákup čistiacich potrieb 112,34 22. 9.  29. 9.  Emil Krajčík s. r. o. , Dlhá 1424/47, 90501 Senica IČO:36246204    
193  potraviny pre ŠJ 199,21 27. 9.  29. 9.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
194 potraviny pre ŠJ 69,61 27. 9.  29. 9.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
195 potraviny pre ŠJ 31,48 28. 9.  29. 9.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
196 voda za 3. št./21 – škola 75,62 28. 9.  30. 9.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271  
197 tel. hovory O2 5,67 1. 10.  8. 10.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení 80576910  
198 potraviny pre ŠJ 42,02 29. 9.  30. 9.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
199 strava pre žiakov v ŠI 116,82 1. 10.  11. 10.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767    
200 potraviny pre ŠJ 44,26 4. 10. 11. 10.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
201 potraviny pre ŠJ 89,30 4. 10.  11. 10.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
202 potraviny pre ŠJ 50,28 4. 10.  11. 10.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
203 potraviny pre ŠJ 21,35 5. 10.  11. 10.  Anton Antol s. r. o.  Družstevná 26/4, 962 61 dobrá Niva, IČO: 36039730 Kúpna zmluva   
205 potraviny pre ŠJ 21,60 6. 10.  11. 10.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
206 tel. hovory  ŠI 9/21 6 6. 10.  8. 10.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487  
207 tel. hovory škola 9/21 28,16 6.10. 8. 10.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617  
208 spotreba el. ener. 9/21 606,67 6. 10.  13. 10.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04  
210 ochrana objektu 9,96 6. 10.  13. 10.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005  
211 wc papier + gél do dávkovačov 29,51 11. 10.  13. 10.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva  
212 potraviny pre ŠJ 281,85 11. 10. 15. 10.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
213 potraviny pre ŠJ 103,61 11. 10.  20. 10.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
214 stavebné práce – oprava strechy  havarijný stav  90 909,37 12. 10.  13. 10.  PUR-STAV KB s. r. o.  Lieskovec 616, 96221 Lieskovec, IČO: 31616089 Zmluva o dielo „Havárijný stav – výmena strešnej krytiny“  
215 záloha za ZP 10/21 416,15 12. 10.  13. 10.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06  
216 potraviny pre ŠJ 58,50 12. 10.  15. 10.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
219 učebnice AJ 240,84 12. 10.  14. 10.  Preškoly s. r. o. Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881 objednávka č.10/21 cez internet  
220 učebnice matematika 56 13. 10.  14. 10.  LiberaTerra s. r. o. Levanduľova 14343/5, 82107 Bratislava,IČO:35927097 obj. č. 13/21 cez internet  
221 náklady ŠI 170 13. 10.  14. 10.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu  
222 potraviny pre ŠJ 46,26 14.10. 21. 10.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
223 potraviny pre ŠJ 96,87 18. 10.  27. 10.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
224 odber kuchynského odpadu 32,64 19. 10.  21. 10.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487  
225 potraviny pre ŠJ 48,42 19. 10.  5. 11.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
226 aktualizácia programu ŠJ 4 48 19. 10.  21. 10.  SOFT-GL s. r. o. Belehradeská 1, 040 13 Košice, IČO: 36182214    
227 potraviny pre ŠJ 97,35 18. 10.  25. 10.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
228 potraviny pre ŠJ 2,22 20. 10.  21. 10.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
229 nákup učebníc 429,20 22. 10.  26. 10.  SPN – Mladé letá  s. r. o.  Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176 obj. 5/2021  
230 potraviny pre ŠJ 8,04 25. 10.  27. 10.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
231 potraviny pre ŠJ 48,92 26. 10.  5. 11.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
232 nákup mydlopenu do dávkovačov 163,30 27. 10.  28. 10.  Hagleitner hygiene Slovensko s. r. o. Dialničná cesta  27, 903 01 Senec, IČO: 35840790    
233 učebnice pre žiakov 572 27. 10.  28. 10.  SPN – Mladé letá  s. r. o.  Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176 obj. 3/2021  
234 potraviny pre ŠJ 87,40 27. 10.  5. 11.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
235 strava  za žiakov ubytovaných v ŠI 124,74 2. 11.  11. 11.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767    
236 potraviny pre ŠJ 39,88 2. 11.  11. 11.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
237 BOZP + PO za 10/21 60 2. 11.  11. 11.  Bensol s. r. o.  Ul. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821 Zmluva o zabezpečení BTS a ochrany pred požiarmi  
238 tlačenie šekov na platenie  stravy 7,67 2. 11.  11. 11.  Slovenská pošta a. s. , Bratislava    
239 potraviny pre ŠJ 65,87 3. 11.  11. 11.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
241 potraviny pre ŠJ 32,45 3. 11.  11. 11.  Anton Antol s. r. o.  Družstevná 26/4, 962 61 dobrá Niva, IČO: 36039730 Kúpna zmluva   
242 tel. hovory  škola – 10/21 27 4. 11.  11. 11.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617  
243 tel. hovory ŠI – 10/21 11,76 4. 11.  11. 11.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487  
244 spotreba el. energie za 10/21 škola 924,78 5. 11.  11. 11.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04  
245 WC papier do dávkovačov 29,51 8. 11.  11. 11.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva  
246 ochrana objektu 9,96 8. 11.  11. 11.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005  
247 potraviny pre ŠJ 71,17 8. 11.  11. 11.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
248 potraviny pre ŠJ 10,80 8. 11.  11. 11.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
249 potraviny pre ŠJ 6,16 9. 11.  11. 11.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
250 potraviny pre ŠJ 75,01 9. 11.  11. 11.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
252 záloha za ZP 11/2021 416,15 10. 11.  18. 11.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06  
253 potraviny pre ŠJ 30,97 15. 11.  18. 11.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
254 potraviny pre ŠJ 197,49 15. 11.  18. 11.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
255 potraviny pre ŠJ 40,32 16. 11.  18. 11.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
256 odber kuch. odpadu 32,64 16. 11.  18. 11.  Inta  s. r. o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 Zmluva č. 09113440223  
257 potraviny pre  ŠJ 49,24 10. 11.  18. 11.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
258 USB token do štátnej pokladni 98,40 18.11.  19. 11. PosAm spol. s. r. o.  Bajkalská 28, 821 09 Bratislava,  IČO: 31365078    
259 stravné lístky 1053,25 22. 11.  25. 11.  Doxx-Stravné lístky spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 zmluva č. 21K444014  
260 potraviny pre ŠJ 75,77 23. 11.  25. 11.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
261 potraviny pre ŠJ 54,66 23. 11.  25. 11.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
262 potraviny pre ŠJ 41,44 24. 11.  25. 11.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva  
263 krajčírske potreby na krúžok 57 25. 11.  26. 11.  Štefan Drozd – Sukrodev, Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, IČO: 10934715    
264 čistiace potreby 201,07 25. 11.  25. 11.  Emil Krajčík s. r. o. , Dlhá 1424/47, 90501 Senica IČO:36246204    
265 potraviny pre ŠJ 53,34 29. 11.  30. 11.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
266 potraviny pre ŠJ 49,64 29. 11.  30. 11.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
267 revízia tepelného čerpadla 268,20 26. 11.  30. 11.  Robert Bosch, spol. s. r. o. Ambrušova 4, 82104 Bratislava, IČO 31355579    
268 ročný prístup verejná správa 163,20 29. 11.  30. 11.  Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina  1, IČO: 31592503    
269 náklady ŠI 170 23. 11.  25. 11.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu  
270 pracovné oblečenie a obuv 466,70 2. 12.  6. 12.  Zuzana  Nagyová – AZET M. R. Štefánika 460/11, 965 01 Žiar nad Hronom    
271 pracovné oblečenie 94,50 2. 12.  6. 12. Zuzana  Nagyová – AZET M. R. Štefánika 460/11, 965 01 Žiar nad Hronom    
272 BOZP a PO 60 3. 12.  6. 12.  Bensol s. r. o.  Ul. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821 Zmluva o zabezpečení BTS a ochrany pred požiarmi  
274 stravné lístky 2236,72 6. 12.  8. 12. Doxx-Stravné lístky spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 zmluva č. 21K444014  
275 telefónne hovory škola 29,89 6. 12.  7. 12.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617  
276 tel. hovory ŠI 6 6. 12. 7. 12.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487  
277 wc papier do dávkovačov 29,51 6. 12.  7. 12.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva  
278 vyúčtovanie el. energie 11/21 1360,92 6. 12.  7. 12.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04  
279 potraviny pre ŠJ 91,08 6. 12.  8. 12.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva  
280 potraviny pre ŠJ 35,03 6. 12.  8. 12.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
281 potraviny pre ŠJ 4,08 6. 12.  8. 12.  Anton Antol s. r. o.  Družstevná 26/4, 962 61 dobrá Niva, IČO: 36039730 Kúpna zmluva   
283 záloha za el. energie 12/21 800 6. 12.  7. 12.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04  
284 ochrana objektu 9,96 7. 12.  9. 12.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005  
285 účtovný program rok 2022 258,07 7. 12.  9. 12.  ProCes s. r. o. Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica,     
286 potraviny pre ŠJ 21,60 7. 12.  9. 12.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
287 antigénové testy + dez. prostriedky 396,71 7. 12.  9. 12.  Tripsy s. r. o. Sliačska 1E, 831 02 Bratislava, IČO: 52724077    
288 nákup počítača  349,60 8. 12.  9. 12.  Elibos s. ro. o. Lipová 117/9, 966 11 Trnavá Hora, IČO: 45652945    
289 revízia el. energie a bleskozvodov 179 8. 12.  9. 12.  JTB s. r. o. Mlynská 834, 034 95 Likavka, IČO: 45351911    
290 nákup reziva na odborný výcvik 480 8. 12.  9. 12.  Jantár-wood s. r. o. Kremnické Bane 29, 967 01 Kremnica, IČO: 36640344    
291 odber kuchynského odpadu 24,48 8. 12.  9. 12.  Inta  s. r. o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 Zmluva č. 09113440223  
292 kontrola komína 67,40 8. 12.  9. 12.  Lukáš Toriský – Kominárstvo , Obrancov mieru 15/15, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47326026    
293 záloha za ZP 12/21 2300 8. 12.  9. 12.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06  
294 radiátory do budovy školy 917,58 9. 12.  9. 12.  Termoshop s. r. o. Šrobárova 5, 917 01 Trnava, IČO: 47389991    
295 výmena regulačného ventíla + čistenie plynových pecí 621,46 9. 12.  13. 12.  TERS systém, spol. s. r. o. Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 obj. 17/2021  
296 revízia plynovej kotolne + tlakových nádob 710,40 9. 12.  13. 12.  TERS systém, spol. s. r. o. Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 obj. 18/2021  
297 krúžková činnosť – posilňovanie 163,60 9. 12.  10. 12.  Master Sport s. r. o. Provozní 5560/1b, Ostrava, IČO: 27792064    
298 nákup čistiacich potrieb 185,68 10. 12.  13. 12.  Papeva s. r. o. Dolná 73/14 967 01 Kremnica, IČO: 47025191    
299 služba BST + PO za 12/21 60 10. 12.  13. 12.  Bensol s. r. o.  Ul. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821 Zmluva o zabezpečení BTS a ochrany pred požiarmi  
300 za stravu žiakov ubyt. v ŠI 146,52 9. 12.  14. 12.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767    
301 materiál na OV odbor stolár 899,12 14. 12.  15. 12.  Wood-B s. r. o. Považská 30, 94067 Nové Zámky, IČO: 47916206 ob. 23/21