Return to Register zmlúv, faktúr, objednávok

Rok 2022

Faktúry 2022

109 náklady školského internátu 400 21.4. 25. 4. Spojená škola internátna ČSA 183/1, Kremnica, IČO: 51958757 Zmluva o nájmä nebyt. priestoru 110 nákup potravín pre ŠJ 14,40 22.4. 25.4. SHP a.s. Červenej armády 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370 111 nákup potravín pre ŠJ 70.72 25.4. 27.4. LANDA – Dana Micháliková, Skliarovo 112, IČO: 35195177 …

Objednávky 2022

kancelársky do 100 € 26.5.2022 Lyreco, Panholec 20, 902 01 Pezinok Kantariková J. papier IČO: 35958120 hospodárka 6 učebnice 43,65 € 30. 6. 2022 Gorila.sk, Gorkého 4, 036 01 Martin, Kantáriková J. IČO: 45503249 hospodárka 7 učebnice 102,72 € 28. 7. 2022 Libera Terra s. r. o. Levadnulova Kantáriková J 14343/5 Bratislava, IČO: 35927097 hospodárka8 …

Zmluvy 2022