Return to Rok 2018

Zmluvy 2018

Popis zmluvy Druhá zmluvná strana Celková hodnota s DPH Dátum podpisu zmluvy Dátum  zverejnenia zmluvy
1.   kolektívna zmluva  ZO OZPŠaV pri SOŠ pre ŽSPI v Kremnici    29. 1. 2018  1. 2. 2018
2.  rámcová kúpna zmluva ŠEVT ŠEVT a. s. Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica   13. 2. 2018 14. 2. 2018
3.   Zmluva  č. 43/2018 o zabezpečení, realizácii a financovaní cel. súťaže odborných vedomostí a pracovných zručností žiakov OU SR v uč. odbore Kuchár MV SR, Pribinova 2 Bratislava 2363 € 10. 4. 2018 16. 4. 2018
4. Mandátna zmluva  – Externý manažment Sorbus s. r. o. Magurská 6140/43, 974 01 Banská Bystrica  8748 €  6. 6. 2018  11. 6. 2018
 5. Darovacia zmluva č. 42018  Nadácia „Pantheon Foundation“, Šoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom    8. 6. 2018  21. 6. 2018
6. Dodatok k zmluve o nájme bytu – J. Drozd Ján Drozd, Ul. Štúrova, 967 01 Kremnica     16. 7. 2018
7. Licenčná zmluva – Kros KIros a. s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31635903   28. 8. 2018 28. 8. 2018
8. Zmluva o dielo č. 18/2018 „SOŠ pre ŽSPI v Kremnici – zníženie energetickej náročnosti verejných budov „ PUR-Stav KB s. r. o. 962 21 Lieskovec 616 767997,88 € 28. 9. 2018 1. 10. 2018
9. Darovacia zmluva -č. 4702 – Nadácia Tesco Nadácia Tesco, Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 42184126 300 € 5. 11. 2018 7. 11. 2018
10. Darovacia zmluva – ZSNP Nadácia ZSNP a Slovalco Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 00626813 500 € 15. 11. 2018 16. 11. 2018
11. Dodatok č. 17 k zmluve č. 2003/024/UL ProCes s. r. o. Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31570879 240,50 € 12. 12. 2018 14. 12. 2018
12. Rámcová dohoda č.: OVO2-2018/000028-06 dodávka ZP Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Priešťany, IČO: 35743565   22. 12. 2018 28. 12. 2018
13. Rámcová dohoda č. OVO2-2018/000028-03 dodávka el. energie ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281   21. 12. 2018 28. 12. 2018