Return to Rok 2018

Zmluvy 2018

Popis zmluvy Druhá zmluvná strana Celková hodnota s DPH Dátum podpisu zmluvy Dátum  zverejnenia zmluvy
1.   kolektívna zmluva  ZO OZPŠaV pri SOŠ pre ŽSPI v Kremnici  29. 1. 2018  1. 2. 2018
2.  rámcová kúpna zmluva ŠEVT ŠEVT a. s. Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica 13. 2. 2018 14. 2. 2018
3.   Zmluva  č. 43/2018 o zabezpečení, realizácii a financovaní cel. súťaže odborných vedomostí a pracovných zručností žiakov OU SR v uč. odbore Kuchár MV SR, Pribinova 2 Bratislava 2363 € 10. 4. 2018 16. 4. 2018
4. Mandátna zmluva  – Externý manažment Sorbus s. r. o. Magurská 6140/43, 974 01 Banská Bystrica  8748 €  6. 6. 2018  11. 6. 2018
 5. Darovacia zmluva č. 42018  Nadácia “Pantheon Foundation”, Šoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom  8. 6. 2018  21. 6. 2018
6. Dodatok k zmluve o nájme bytu – J. Drozd Ján Drozd, Ul. Štúrova, 967 01 Kremnica 16. 7. 2018
7. Licenčná zmluva – Kros KIros a. s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31635903 28. 8. 2018 28. 8. 2018
8. Zmluva o dielo č. 18/2018 “SOŠ pre ŽSPI v Kremnici – zníženie energetickej náročnosti verejných budov O2” PUR-Stav KB s. r. o. 962 21 Lieskovec 616 767997,88 € 28. 9. 2018 1. 10. 2018