Return to Rok 2018

Faktúry 2018

[pullquote align=“left|center|right“ textalign=“left|center|right“ width=“30%“][/pullquote]

P.č. Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou
 1  služby O2  9,56  3. 1.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35848863
2 voda – ŠI 21,62 3. 1.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
3. voda – POV 130,42 3. 1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
4 voda – škola 177,26 3. 1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
5. časopis Historická revue 33,60 3. 1.  L.K. Permanent, Brattislava
6. vyúčtovanie ZP 1334,73 8. 1.  Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
7. tel. hovory Škola 15,32 8. 1. Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
8. tel. hovory ŠI 6 8. 1.  Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
9 BOZP a PO 84 8. 1.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608
10. ochrana objektu 9,96 9. 1.  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
11 doplnenie WC papiera do dávkovačov 20,76 9. 1.  CW -boco Slovensko s. r. o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
12 odber kuchynského odpadu 24,48 15. 1.  Inta s. r. o.  Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
13. potraviny pre ŠJ 88,01 15. 1.  Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
14 potraviny pre ŠJ 107,04 15. 1.   Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 15  potraviny pre ŠJ  81,34  15. 1.   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
16 potraviny pre ŠJ 6,60 17. 1.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
17 potraviny pre ŠJ 61,96 17. 1.   Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
18 vyúčtovanie el. energie 12/17 škola 574,71 17. 1.   Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
19 vyúčtovanie el. energie POV 790,88 17. 1.   Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
20 umývací prostriedok do myčky 35,76 17. 1. Gastrolux s. r. o. Bytčiská 2, 010 01 Žilina, IČO: 36413186
21 potraviny do ŠJ 228,39 18. 1.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
22 vyúčtovanie spotreby ZP 27,28 18. 1.    Slovenský  plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
23 potraviny pre ŠJ 91,90 22. 1.   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
24 potraviny pre ŠJ 23,04 22. 1.   SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
25 potraviny pre ŠJ  6,60 €  23. 1.   Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
26 potraviny pre ŠJ  123,38 €  23. 1.     Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
27 toner do tlačiarne 21,60 23. 1. Camea SK, s. r. o. Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924
28  potraviny pre ŠJ  234,86  29. 1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
29  potraviny pre ŠJ  77,87 € 29. 1.   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
30 zákonná poistka prívesný vozík 17,46 29. 1.  Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332
31. zákonná poistka Fábia 75 29. 1.   Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332
32  potraviny pre ŠJ  156,79 €  30. 1.   Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
33 toner do tlačiarne 74 1. 2. Camea SK, s. r. o. Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924
34 VO – externý manažment a stavebný dozor 499,99 1. 2. EU projekty s. r. o. Cintorínska cesta 809/22, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 36689599
35  potraviny pre ŠJ  239,54 €  1. 2.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
36  potraviny pre ŠJ  30,56 €  5. 2. Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
37  potraviny pre ŠJ  83,60 €  5. 2.   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
38  služby O2  6,82 €  8. 2.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35848863
39  potraviny pre ŠJ  16,50 € 5. 2.   Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
40 BOZP a PO 84 5. 2. Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608
41  potraviny pre ŠJ  122,26 €  7. 2.   Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
45 dávkovač rolí WC papiera 20,76 7. 2. CW -boco Slovensko s. r. o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
 46  zemný plyn v ŠJ – 1/18  37,71 €  7. 2. ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
 47  zemný plyn v ŠJ- 2/18  37,71 €  7. 2. ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
 48  tel. hovory ŠI  17,70 €  7. 2.  Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
49  tel. hovory škola  18,19 €  7. 2.  Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
50  potraviny  15,84 €  7. 2.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
 51  potraviny  6,80 €  7. 2.   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
52 stravné lístky 513 € 9. 2. DOXX- stravné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000
53 potraviny pre ŠJ 53,20 € 12. 2.   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
54 nákup kníh 60,50 € 12. 2.  Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r. o. Hrachova 24, 821 05 Bratislava, IČO: 0017323266
55 potraviny pre ŠJ 90 € 13. 2.    Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
56 potraviny pre ŠJ 6,60 € 13. 2.   Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
57 potraviny pre ŠJ -18,54 € 13. 2.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
58 potraviny pre ŠJ 209,88 € 13. 2.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
59 potraviny pre ŠJ 179,85 € 14. 2.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
60 el. energia škola + POv  – 1/2018 2592,30 € 14. 2. ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
61 úhrada nákladov za ŠI – ZŠ 240 € 16. 2. ZŠ pre ZSPI   Viliama Gaňu, ul. ČSA 183/1, 967 32 Kremnica, IČO: 163091
62 odvoz kuchynského odpadu 24,48 € 16. 2. Inta s. r. o.  Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
63 ochrana objektu 9,96 € 16. 2. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
64 členský príspevok za Združenie OU 100 € 16. 2.  Združenie odborných účilíšť, Mierová 49, 982 01 Tornaľa , IČO: 35605065
65 potraviny pre ŠJ 19,80 €   SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
66 potraviny pre ŠJ 157,89 – 45,64 € 26. 2.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
67 účtovný program – 2018 83,65 € 26. 2. IVES Košice
68 elektromateriál na údržbu 51,90 € 26. 2. Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
69 vyúčtovanie spotreby ZP 1/2018 3249,60 € 26. 2. ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
70 potraviny pre ŠJ 69,86 € 26. 2.   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
71 náklady ŠI  – vyúčtovanie prepl. 283,88 € 26. 2.  ZŠ pre ZSPI   Viliama Gaňu, ul. ČSA 183/1, 967 32 Kremnica, IČO: 163091
72 potraviny pre ŠJ 9,90 € 27. 2.   Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
73 potraviny pre ŠJ 52,18 € 27. 2.   Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
74 časopis škola  2018 25 € 26. 2.  M. Medlen – JurisDat  Bratislava
75 potraviny v ŠJ 132,62 € 2. 3.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
76 oprava kotla v plynovej kotolni 76,45 € 2. 3.  Ters – systém s. r. o. Svätokrížske námestie č. 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537
77 nákup elektromateriálu 7,68 € 2. 3. Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
78 tel. hovory O2 5,24 € 2. 3.   O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35848863
79 VO – dodávateľ stavebných prác 1120 € 1. 3. EU projekty s. r. o. Cintorínska cesta 809/22, 962 01 Zvolenská Slatina , IČO: 36689599
80 lyžiarsky výcvik 1263,60 € 2. 3.  JUDr. Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. Š. Moysesa 55/18, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 17922372
81  potraviny pre ŠJ  78,92 €  5. 3.   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
82  BOZP a PO za 2/2018  84 €  5. 3.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608
83  potraviny pre ŠJ  81,40 €  7. 3.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
84  potraviny pre ŠJ  20,48 €  7. 3.   Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
87  WC papier  20,76 €  7. 3. CW -boco Slovensko s. r. o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
88  tel. hovory ŠI  9,46 €  7. 3.   Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
89  tel. hovory škola  13,61 €  7. 3.   Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
90  poplatok za komunálny odpad  566,65 €  7. 3.  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
91  daň z nehnuteľnosti – ŠI  4,95 €  7. 3.  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
92  ZP za ŠJ – 3/18  37,71 €  8. 3.  ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
94 školské tlačivá 39,85 € 9. 3. ŠEVT a. s. Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
95  potraviny pre ŠJ  88,91 €  12. 3.  Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 96  el. energia škola – 2/2018  1342,46 €  12. 3. ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
 97  el. energia POV – 2/2018  1114,85 € 12. 3.  ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
98 potraviny pre ŠJ 6,60 € 12. 3.    Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
99 potraviny pre ŠJ 9,90 € 12. 3.   Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
100 potraviny pre ŠJ 123,52 – 0,71 € 12. 3.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
101 potraviny pre ŠJ 109,32 € 14. 3.   Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
102 potraviny pre ŠJ 209,33 € 14. 3.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
103 náklady ŠI – 1, 3 420 € 14. 3.  ZŠ pre ZSPI   Viliama Gaňu, ul. ČSA 183/1, 967 32 Kremnica, IČO: 163091
 104  ochrana objektu  9,96 €  15. 3.  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1,967 01 Kremnica, IČO: 00320781
 105  odber kuchynského odpadu  24,48 €  16. 3.  Inta s. r. o.  Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
 106  potraviny pre ŠJ  22,99 €  19. 3.   Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
107  potraviny pre ŠJ  45,74 €  19. 3.  Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
108 elektromateriál na údržbu  19,49 €  19. 3.  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
109  ZP vyúčtovanie za 2/2017  3469,30 €  19. 3.  ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
110  potraviny pre ŠJ  147,01 €  20. 3.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 111  potraviny pre ŠJ  284,35 €  22. 3.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 112  potraviny pre ŠJ  36,48 €  22. 3.   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 113  potraviny pre ŠJ  15,84 €  22. 3.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
 114  potraviny pre ŠJ  19,80 €  23. 3.    Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
 115  potraviny pre ŠJ  133,02 €  27. 3.   Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
116 potraviny pre ŠJ 33,58 € 4. 4.  Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
117 zákony  – 2 ks kniha 11 € 26. 3. Poradča s. r. o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
118 tel. hovory O2 6,58 € 4. 4.   O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35848863
119 voda – POV 124,74 € 4. 4. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
120 voda – škola 162,85 € 4. 4. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
121 voda – ŠI 21,62 € 4. 4. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
122  potraviny pre ŠJ  95,24 €  4. 4.  Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
123 potraviny pre ŠJ 225,74 € 4. 4.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
124 WC papier 20,76 € 4. 4. CW -boco Slovensko s. r. o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
125 slávnostný obed – deň učiteľov 499,80 € 5. 4. Michal Košík, Kollárová 566, 967 01 Kremnica 1, IČO: 43515428
127 tel. hovory  škola 17,36 € 6. 4.  Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
128 tel. hovory ŠI 20,22 € 6. 4.  Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
129 služby BOZP a PO 84 € 6. 4.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608
132 stavebný material pre odbor murár 229,79 € 6. 4. Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
133  potraviny pre ŠJ  61,74 €  9. 4.   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 134  potraviny pre ŠJ  23,76 €  9. 4.   SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
135  záloha za odber ZP v ŠJ  37,71 €  9. 4.   ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
 136  potraviny pre ŠJ  83 €  10. 4.    Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
137 ochrana objektu 9,96 € 11. 4.  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1,967 01 Kremnica, IČO: 00320781
138 prenájom rádiostanice 66,38 € 11. 4.  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1,967 01 Kremnica, IČO: 00320781
139 náklady ŠI 220 € 12. 4.  ZŠ pre ZSPI   Viliama Gaňu, ul. ČSA 183/1, 967 32 Kremnica, IČO: 163091
140 potraviny pre ŠJ 9,90 € 13. 4.    Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
141 odber kuchynského odpadu 32,64 € 13. 4.  Inta s. r. o.  Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
142  potraviny pre ŠJ  83,57 €  16. 4.    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
143  potraviny pre ŠJ  62,33 € – 3,88 €  16. 4.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 144  zemný plyn – vyúčtovanie za 3/2018  3302,20 €  16. 4.    ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
145 vyúčtovanie el. energia  škola + POV 2656,55 16. 4.   ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
146 poistenie výpočtovej techniky 485,40 € 16. 4. Allianz – slovenská poisťovňa a. s. Štúrova 7, 042 70 Košice, IČO: 00151700
147 potraviny  pre ŠJ 89,60 € 16. 4.    Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
148 potraviny pre ŠJ 148,09 € 18. 4.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
149 potraviny pre ŠJ 23,03 € 20. 4.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
150 potraviny pre ŠJ 99,94 € 23. 4.   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
151 potraviny pre Š 23,76 € 23. 4.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
152 dohľad nad  zdravotnou starostlivosťou 120 € 23. 4. Inmedplus s. r. o. Vansovej 710 981 01 Hnúšťa, IČO: 36775657
153 potraviny pre ŠJ 108,53 € 24. 4.    Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
154 potraviny pre ŠJ 9,90 € 24. 4.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
155 potraviny pre ŠJ 23,75 € 2. 5.   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
156 potraviny pre ŠJ 114 € 2. 5.    Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
157 potraviny pre ŠJ 12,96 € 2. 5.   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
158 WC papier 20,76 € 2. 5. CW -boco Slovensko s. r. o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
159 potraviny pre ŠJ 15,07 € 2. 5.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
160 potraviny pre ŠJ 27,17 € 3. 5. Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
161 čistiace potreby 188,01 € 3. 5. Papeva s. r. o. Dolná 73/14, 967 01 Kremnica, IČO: 47025191
162 nákup kuchynského riadu – súťaž kuchár 227,93 € 3. 5. AZM s. r. o. Laurinska 18 811 01 Bratislava, prevádzka Hronská Dúrava, IČO: 35816023
163 tel. hovory O2 9,47 € 3. 5.   O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35848863
 164  potraviny pre ŠJ  9,90 €  4. 5.     Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
 168  tel. hovory ŠI  7,19 €  9. 5.   Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
 169  tel. hovory škola  15 €  9. 5.   Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
170  potraviny pre ŠJ  18 €  9. 5.   SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
 171  BOZP za 4/2018  84 €  9. 5.   Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608
172 poistenie výpočtovej techniky prenájom 109 € 9. 5.   Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332
173 potraviny pre ŠJ 98,10 € 9. 5.   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
174 potraviny pre ŠJ 36,05 € 9. 5.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
175 potraviny pre ŠJ 7,39 € 9. 5.     Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
176 potraviny pre ŠJ 45,93 € 9. 5.     Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
177 nákup elektrospotrebičov na súťaž – KCH 609,90 € 10. 5.  Fast plus, spol. s. r. o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35712783
178 záloha za ZP – ŠJ 37,71 € 10. 5.    ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
 179  čistiace potreby – súťaž  78,24 €  11. 5.  Lusila s. r. o. Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok, IČO: 36485608
180 ochrana objektu 9,96 € 14. 5.   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1,967 01 Kremnica, IČO: 00320781
181 spotreba el. energie POV + Škola 1201,26 € 14. 5.    ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
182 potraviny pre ŠJ 127,42 € 15. 5.  Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
183 potraviny pre ŠJ 56,63 € 15. 5.     Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
184 utierky na súťaž 127,02 € 15. 5.  Štefan Drozd – Súkrodev , Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, IČO: 10934715
185 stavebný materiál pre murárov 216,56 € 16. 5.  Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
186 spotreba ZP škola za 4/2018 1314,64 € 17. 5.    ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
187 odvoz kuchynského odpadu 24,48 € 17. 5.   Inta s. r. o.  Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
188 nákup pracovných tričiek – súťaž 70 € 17. 5.  Zuzana Nagyová – AZET, M. Chrasteka 502/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929969
189 farebné tonery – súťaž 237,79 € 18. 5.  Camea SK s. r. o. Sbinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924
 190  potraviny pre ŠJ  152,21 €  21. 5.   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 191  náklady ŠI ZŠ pre ŽSPI V. Gaňu  220 €  21. 5.   ZŠ pre ZSPI   Viliama Gaňu, ul. ČSA 183/1, 967 32 Kremnica, IČO: 163091
 192  nákup na súťaž – kuchár  297,99 €  21. 5.  Ján Búry K+B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096
 193  potraviny pre ŠJ  21,60 €  21. 5.    SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
 194  potraviny pre ŠJ  9. 90 €  22. 5.   Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
195  nákup žehličky – súťaž  59,99 €  24. 5.  František Majtán – Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 11790547
 196  hygienické potreby – súťaž  233,20 €  24. 5.  Lusila s. r. o. Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok, IČO: 36485608
197 potraviny pre ŠJ 154,93 € 24. 5.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
198 strava pre súťažiacich – kuchár 107,69 24. 5. SOŠ  pre ŽSPI  Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica, IČO: 00163082
199 potraviny pre odbor kuchár -10,45 €-126,32 € 24. 5.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 200  potraviny pre ŠJ  76,72 €  25. 5.      Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 201  potraviny pre ŠJ  65,10 €  28. 5.    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 202  vstupenky na  div. podujatie  420 €  28. 5.  1115 o.z. , ul. Pavla Krížku 393/10, 967 01 Kremnica, IČO:42019648  Sociálny fond
 203  potraviny pre ŠJ  90,30 €  29. 5.      Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 204  potraviny pre ŠJ  85 €  30. 5.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 205  potraviny pre ŠJ  121,33 €  4. 6.    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
206  telefón O2  4,61 €  4. 6.    O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35848863
207 potraviny pre ŠJ 39,18 € 5. 6.     Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
208 potraviny pre ŠJ 13,20 € 5. 6.   Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
209 potraviny pre ŠJ 15,80 € 5. 6.     Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
210  WC papier do dávkovačov  20,76 €  6. 6.  CW -boco Slovensko s. r. o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
 213  tel. hovory škola  15 €  7. 6.    Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
214  tel. hovory ŠI  11,93 €  7. 6.    Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
 215  pranie prádla  26,40 €  7. 6. Katarína Lepšíková – Vaša práčovňa, 966 21 Dolná Trnávka, IČO: 46318593
 216  potraviny pre ŠJ  56,68 €  7. 6.  Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
 217  potraviny pre ŠJ  21,60 €  8. 6.    SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
219 materiál pre odborný výcvik – murár 40 € 8. 6.   Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
220 BOZP a PO za 5/2018 84 € 8. 6.     Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608
221 záloha za ZP ŠJ  37,71 € 8. 6.    ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
222  potraviny pre ŠJ  54,59 € 11. 6.    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
223  potraviny pre ŠJ  160, 46 + 24,72 € 11. 6.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 224  ochrana objektu  9,96 €  12. 6.    Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1,967 01 Kremnica, IČO: 00320781
225  vyúčtovanie spotreby el. en. škola + POV  898,63 €  12. 6.   ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
 226  potraviny pre ŠJ  86,28 €  12. 6.       Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
227  potraviny pre ŠJ  6,60 €  12. 6.    Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
228  náklady ŠI ZŠ pre ŽSPI V.Gaňu  220 13. 6.    ZŠ pre ZSPI   Viliama Gaňu, ul. ČSA 183/1, 967 32 Kremnica, IČO: 163091
 229  vyúčtovanie ZP škola – 5/2018  869,74 €  13. 6.   ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
 230  potraviny pre ŠJ  193,59 €  13. 6.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
231 obnova programu aSc Agenda 2018 – 2019 219 € 13. 6. ASC Applied Software Consultants s. r. o. Svoradova 7/1,  811 03 Bratislava , IČO: 31361161
232  odvoz kuchynského odpadu  24,48 €  18. 6.    Inta s. r. o.  Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
 233  potraviny pre ŠJ  91,08 €  18. 6.    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 234  školské tlačivá  87,91 €  18. 6.  ŠEVT a. s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
 235  služby fax copy – krúžková činnosť  49,75 €  18. 6.  FaxCopy a. s. J. Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35729040
 236  materiál pre odborný výcvik  122,07 €  19. 6.  Marek Sekaj, Dolná 67/2, 967 01 Kremnica, IČO: 35299282
237 potraviny pre ŠJ 81,34 € 19. 6.       Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
238  elektromateriál  33,37 €  19. 6.   Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
 239  potraviny pre ŠJ  138,71 €  20. 6.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 240  materiál na údržbu  303,23 €  20. 6.   Ján Búry K+B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096
 241 potraviny pre ŠJ  16,50 €  22. 6.     Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
242  potraviny pre ŠJ  18 €  22. 6.    SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
 243  potraviny pre ŠJ  83,14 €  25. 6.     Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 244 potraviny pre ŠJ  65,72 €  2. 7.     Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 245  potraviny pre ŠJ  27,50 €  2. 7.     Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 246  voda POV  138,91 €  2. 7.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
247 voda ŠI 43,24 € 2. 7. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
248 voda škola 216,18 € 2. 7. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
249 služby O2 14,17 € 3. 7.   O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35848863
250 potraviny pre ŠJ 24,87 € 4. 7.  Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
253 záloha ZP 37,71 € 6. 7.   ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
254 BOZP + PO – 6/18 84 € 6. 7.   Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608
255 telefón ŠI – 6/18 11,46 € 6. 7.    Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
256 telefón Škola – 6/2018 15 € 6. 7.    Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
257 ochrana objektu -7/2018 9,96 € 6. 7.   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1,967 01 Kremnica, IČO: 00320781
258 kuchynský odpad 40,80 € 6. 7.    Inta s. r. o.  Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
259 potraviny pre ŠJ 4,18 € 9. 7.  Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
260 stavebný materiál pre odbor murár 114,34 € 11. 7.  Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
261 spotreba el. en. – 6/2018 835,60 € 12. 7.   ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
263 náklady ŠI za 7/2018 220 € 18. 7.    ZŠ pre ZSPI   Viliama Gaňu, ul. ČSA 183/1, 967 32 Kremnica, IČO: 163091
264 vyúčttovanie ZP za 6/2018 847,30 € 18. 7.   ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
265 revízia el. energie a bleskozvodov 499 € 19. 7. JTB s. r. o. Mlynská 834, 034 95 Likavka, Ičo: 51252724
266 havárijné poistenie  ZH-597 BS 165,13 € 31. 7.   Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332
269 O2 telefónne hovory 5,69 € 6. 8.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35848863
270 mesačný paušál BOZP a PO 84 € 6. 8. Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608
271 tel. hovory škola 15,11 € 6. 8.  Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
272 tel. hovory  ŠI 6 € 6. 8.  Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
273 náklady ŠI ZŠI V. Gaňu 220 € 6. 8. ZŠ pre ZSPI   Viliama Gaňu, ul. ČSA 183/1, 967 32 Kremnica, IČO: 163091
274 zákonné poistenie ZH 597 BS 95,91 € 13. 8. Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332
275 ochrana objektu 9,96 € 13. 8.    Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608
276 za ww stránku školy 60,65 € 13. 8. WebSupport s. r. o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36421928
277 vyúčtovanie el. energie škola 397,48 € 13. 8.  ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
278 vyúčtovanie el. energie POV 197,53 € 13. 8.  ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
279 záloha za odber ZP v ŠJ 37,71 13. 8.  ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
280 vyúčtovanie  ZP – škola 704,21 € 16. 8.   ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
282 potraviny pre ŠJ 89,62 € 21. 8.     Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
283 kancelárske potreby 292,71 € 21. 8. Papera s. r. o. Čerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
284 potraviny pre ŠJ 8,40 € 22. 8.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
285 potraviny pre ŠJ 25,54 € 23. 8.    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
286 čistiace potreby 377 € 24. 8. Papeva s. r. o. Dolná 73/14, 967 01 Kremnica, IČO: 47025191
287 kancelárske potreby 9,60 € 24. 8. Papera s. r. o. Čerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
288 potraviny pre ŠJ 71,57 € 30. 8.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
289 čístiaci prostriedok do ŠJ 42,96 € 3. 9. Gastrolux s. r. o. Bytčiská 2, 010 01 Žilina, IČO: 36413186
290 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov 54 € 3. 9. Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821
291 potraviny pre ŠJ 104,42 € 3. 9.  Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
292 tel. hovory O2 4,93 € 4. 9.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35848863
293 potraviny pre ŠJ 34,72 € 4. 9.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
294 WC papier 20,76 € 5. 9.  CW -boco Slovensko s. r. o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
295 potraviny pre ŠJ 46,74 € 6. 9.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
298 tel. hovory – ŠI 6 € 6. 9.  Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
299 tel. hovory – škola 15 € 6. 9.  Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
300 ochrana objektu 9,96 € 6. 9.   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1,967 01 Kremnica, IČO: 00320781
301 záloha za ZP v ŠJ 37,71 € 6. 9.   ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
303 potraviny pre ŠJ 192,33 €, -5,17 € 10. 9.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
304 potraviny pre ŠJ 134,02 € 10. 9.  Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
305 prepchávanie odpadu v ŠJ 22 € 10. 9. Mestský bytový podnik , Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO:00634336
306 potraviny pre ŠJ 7,20 € 10. 9. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
307 potraviny pre ŠJ 157,76 € 11. 9.   Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
308 stravné lístky 109,46 € 11. 9. DOXX- stravné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000
309 potraviny pre ŠJ 88,77 € 12. 9.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
310 služby BOZP a PO 84 € 12. 9. Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608
311 vyúčtovanie spotreby el. energie škola + POV 608,99 € 12. 9.  ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
312 náklady ŠI – 92018 220 € 12. 9. ZŠ pre ZSPI   Viliama Gaňu, ul. ČSA 183/1, 967 32 Kremnica, IČO: 163091
313 výroba informačnej tabule o projekte 232 € 13. 9. Ing. Miroslav Chmúra – CD, Dolná 51/25, 967 01 Kremnica, IČO: 33993106
314 potraviny pre ŠJ 116,72 € 13. 9.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
315 potraviny pre ŠJ 120,17 € 17. 9.  Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
316 potraviny pre ŠJ 42,45 € 18. 9.   Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
317 potraviny pre ŠJ  104,45 19. 9.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
318 potraviny pre ŠJ 134,70 € 19. 9.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
319 vyúčtovanie spotreby  ZP za 82018 733,34 € 19. 9.  ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
320 potraviny pre ŠJ 21,60 € 21. 9. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
321 potraviny pre ŠJ 100,13 € 24. 9.  Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
322 ročné zúčtovanie VZP Žiar nad Hronom 177,19 € 24. 9. Všeobecná zdravotná poisťovňa, Sládkovičova 488/17, 965 01 Žiar nad Hronom
323 ročné zúčtovanie ZP Dôvera Bratislava 239,02 € 24. 9. Zdravotná poisťovňa Dôvera,  Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
324 potraviny pre ŠJ 23,10 € 25. 9.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
325 potraviny pre ŠJ 111,07 € 26. 9.   Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
326 ročné zúčtovanie zdravotnej poisťovne Union prepl. 255,62 € 27. 9. Union zdravotná poisťovňa, a. s. Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
327 potraviny pre ŠJ 85,34 € 1. 10.  Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
328 potraviny pre ŠJ 47,01 € 1. 10.  Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
329 potraviny pre ŠJ 201,50 + 0,97 € 1. 10.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
330 potraviny pre ŠJ 67,83 € 2. 10.   Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
331 potraviny pre ŠJ 6,60 € 2. 10.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
333 WC papier do dávkovačov 20,76 € 3. 10. CW -boco Slovensko s. r. o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
334 vyúčtovanie spotreby vody ŠI 53,33 € 3. 10. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
335 vyúčtovanie spotreby vody-  škola 136,92 € 3. 10. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
336 vyúčtovanie spotreby vody – POV 51,04 € 3. 10. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
337 potraviny pre ŠJ 233,49 € 4. 10.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
338 potraviny pre ŠJ 8,54 € 4. 10.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
339 nákup zdravotníckych potrieb 92,81 € 4. 10. Alfa, spol. s. r. o. Dolná 27, 969 01 Banská Bystrica, IČO: 36042536
340 telefónne hovory O2 14 € 4. 10.   O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35848863
341 ochrana objektu 9,96 € 4. 10. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1,967 01 Kremnica, IČO: 00320781
343 nákup učebníc AJ 55,96 € 5. 10. Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava, IČO:11782889
344 tel. hovory škola 16,50 € 5. 10.  Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
345 tel. hovory ŠI 56,58 € 5. 10.  Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
346 záloha za ZP v ŠJ – 102018 37,71 € 5. 10.  ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
347 služby BOZP a PO 84 € 5. 10. Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608
348 školské tlačivá 26,40 € 5. 10. ŠEVT a. s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO:31331131
349 potraviny pre ŠJ 96,29 € 8. 10.  Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
350 material  na odborný výcvik  – odbor murár 373,96 € 8. 10. Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
351 pranie prádla 44,88 € 8. 10. Katarína Lepšíková – Vaša práčovňa, Dolná Trnávka 107, 966 21 Dolná Trnávka, IČO: 46318593
352 potraviny pre ŠJ 161,23 € 9. 10.   Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
353 potraviny pre ŠJ 56,86 € 10. 10.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
354 potraviny pre ŠJ 126,03 € 10. 10.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
355 el. energia POV – vyúčtovanie 92018 318,78 € 10. 10.  ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
356 el. energia  škola – vyúčtovanie 92018 602,29 € 10. 10.  ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
357 čistiace potreby 78,30 € 10. 10. Emil Krajčík s. r. o. Dlhá 1424/47, 90501 Senica, IČO:36246204
358 náklady ŠI ZŠ pre SPŽ V. Gaňu 220 € 11. 10. ZŠ pre ZSPI   Viliama Gaňu, ul. ČSA 183/1, 967 32 Kremnica, IČO: 163091
359 potraviny pre ŠJ 16,50 € 12. 10. Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
360 potraviny pre ŠJ 4,37 € 15. 10.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
361 potraviny pre ŠJ 97,57 € 15. 10.  Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
362 potraviny pre ŠJ 85,47 € 16. 10. Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
363 potraviny pre ŠJ 22,68 € 17. 10.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
364 potraviny pre ŠJ 142,79 € 17. 10.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
365 vyúčtovanie spotreby ZP za 92018 909,02 € 17. 10.  ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
366 odvoz kuchynského odpadu 24,48 € 17. 10. Inta s. r. o.  Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
367 potraviny pre ŠJ 92,34 € 22. 10.  Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
368 potraviny pre ŠJ 18 € 22. 10. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
369 aktualizácia programu  pre ŠJ 39,24 € 22. 10. Soft-GL s. r. o. Belehradská 1, 040 13 Košice
370 potraviny pre ŠJ 6,60 € 23. 10. Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
371 potraviny pre ŠJ 146,46 € 23. 10. Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
372 potraviny pre ŠJ 132,87 € 24. 10. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
373 potraviny pre ŠJ 104 € 24. 10. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
374 potraviny pre ŠJ 39,33 € 5. 11. Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
375 potraviny pre ŠJ 79,12 € 5. 11.  Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
376 tel. hovory O2 13,38 € 5. 11.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35848863
377 potraviny pre ŠJ 133,61 € 6. 11. Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
378 potraviny pre ŠJ 6,60 € 6. 11. Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
380 WC papier 21,31 € 6. 11. CW -boco Slovensko s. r. o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
381 potraviny pre ŠJ 96,23 € 7. 11. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
382 potraviny pre ŠJ 138,77 € 7. 11. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
383 tel. hovory  za ŠI 23,60 € 7. 11. Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
384 tel. hovory za školu 15,64 € 7. 11. Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
385 mesačný paušál BOZP a PO 84 € 7. 11. Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608
387 záloha za odber ZP v ŠJ 37,71 € 8. 11. ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
388 potraviny pre ŠJ 21,60 € 9. 11. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
389 potraviny pre ŠJ 57,64 € 12. 11.  Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
390 ochrana objektu 9, 96 € 12. 11. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1,967 01 Kremnica, IČO: 00320781
391 vyúčtovanie spotreby el. en. škola 102018 906,61 € 12. 11. ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
392 vyúčtovanie spotreby el. en. POV 102018 548,17 € 12. 11. ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
393 potraviny pre ŠJ 187,47 € 13. 11. Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
394 potraviny pre ŠJ 6,60 € 13. 11. Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
395 potraviny pre ŠJ 180,99 € 14. 11. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
396 potraviny pre ŠJ 36,84 € 14. 11. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
397 nákup dlažby na podlahu – projekt 300 € 14. 11. OBI Slovakia  s. r. o.  Zvolenská cesta 4420/10, 974 01 Banská Bystrica, IČ DPH: SK2120131651 Darovacia zmluva č. 4702

Nadácia Tesco Bratislava

398 potraviny pre ŠJ 14,36 € 16. 11. Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
399 odvoz kuchynského odpadu 32,64 € 16. 11. Inta s. r. o.  Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
400 potraviny pre ŠJ 93,68 € 19. 11. Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
401 vyúčtovanie spotreby ZP za 10/2018 1993,48 € 19. 11. ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
402 potraviny za ŠJ 99,81 € 20. 11. Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
403 potraviny pre ŠJ 86,91 € 21. 11. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
404 potraviny pre ŠJ 21,86 € 21. 11. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
405 mydlo pena do dávkovačov 97,39 € 22. 11. Hegleintner hygiene Slovensko s. r. o. Dialničná cesta 27, 90301 Senec, IČO: 35840790
406 potraviny pre ŠJ 14,40 € 22. 11. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
407 náklady ŠI 220 € 26. 11. ZŠ pre ZSPI   Viliama Gaňu, ul. ČSA 183/1, 967 32 Kremnica, IČO: 163091
408 potraviny pre ŠJ 60,16 € 26. 11. Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
409 nákup dlažby + pomocný materiál – projekt 327,03 € 26. 11. OBI Slovakia  s. r. o.  Zvolenská cesta 4420/10, 974 01 Banská Bystrica, IČ DPH: SK2120131651 Darovacia zmluva

Nadácia ZSNP a Slovalco

410 rehabilitačná masáž 330 € 26. 11. Slavomír Antony – S.A. S. A.  967 01 Krahule 93 hradené zo SF
411 potraviny pre ŠJ 127,82 € 27. 11. Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
412 potraviny pre ŠJ 13,20 € 27. 11. Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
413 potraviny pre ŠJ 90,65 € 28. 11. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
414 potraviny pre ŠJ 60,80 € 28. 11. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
415 časopisy 35 € 29. 11. Slovenská pošta a. s. Bratislava
416 potraviny pre ŠJ 104,20 € 3. 12. Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
417 potraviny pre ŠJ 15,84 € 3. 12. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
418 potraviny pre ŠJ 10,92 € 3. 12. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
419 nákup stavebného materiálu – projekt 172, 97€ 3. 12. Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973 Darovacia zmluva

Nadácia ZSNP a Slovalco

420 potraviny pre ŠJ 6,60 € 4. 12. Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
421 potraviny pre ŠJ 101,90 € 4. 12. Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
423 telefńne hovory O2 12,60 € 4. 12.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35848863
424 potraviny pre ŠJ 143,36 5. 12. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
425 potraviny pre ŠJ 8,32 € 5. 12. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
426 WC papier do dávkovačov 21,31 € 5. 12. CW -boco Slovensko s. r. o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
428 stavebný materiál pre odbor murár 25,60 € 5. 12. Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
429 materiál na údržbu 289,50 € 5. 12. Ján Búry K+ B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096
430 potraviny pre ŠJ 30,64 € 6. 12. Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
431 náklady ŠI 220 € 7. 12. ZŠ pre ZSPI   Viliama Gaňu, ul. ČSA 183/1, 967 32 Kremnica, IČO: 163091
432 potraviny pre ŠJ 21,60 € 7. 12. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
433 služby BOZP a PO 84 € 7. 12. Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608
434 telefonne hovory za  ŠI 13,66 € 7. 12. Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
435 telefónne hovory za školu 15,58 € 7. 12. Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
436 potraviny pre ŠJ 88,72 € 10. 12. Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
437 nákup učebníc CJ – angličtina 149,04 € 10. 12. Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava, IČO: 11782889
438 nákup potravín pre ŠJ 6,60 € 11. 12. Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
439 potraviny pre ŠJ 76,56 € 11. 12. Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
440 umývací prostriedok 45,36 € 11. 12. Gastrolux  s. r. o. Žilina
441 ročný prístup na stránku verejnej správy 117 € 11. 12. Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina,
442 kancelárske potreby 363,82 € 11. 12. Lyreco CE SE , Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
443 čistiace potreby 481,69 11. 12. Lyreco CE SE , Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
444 spotreba ZP  za 112018 2602,98 € 11. 12. ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
445 dodávka + montáž žľabov 1 107,60 € 12. 12. PUR-STAV KB s. r. o. Lieskovec 616, 96221 Lieskovec, IČO: 31616089
446 ochrana objektu 9,96 € 12. 12. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1,967 01 Kremnica, IČO: 00320781
447 časopis Historická revue 34,80 € 12. 12. L.K Permanent Bratislava
448 nákup mydlopeny do WC 180 € 12. 12. Hegleintner hygiene Slovensko s. r. o. Dialničná cesta 27, 90301 Senec, IČO: 35840790
449 potraviny pre ŠJ 129,08 € 12. 12. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
450 potraviny pre ŠJ 124,51 € 12. 12. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
451 predĺženie servisných podmienok účtovného programu 240,50 € 12. 12. ProCeS s. r. o. Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31570879
452 učebné pomôcky – krúžok florbal 226,10 € 11. 12. Florbal s. r. o. Tomášikova 13 821 01 Bratislava, IČO: 44887001
453 vyúčtovanie spotreby el. energie za 122018 1912,44 € 12. 12. ZSE Energia a. s. Čulenova  6,816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281
1P stavebný dozor 1. časť projekt  Operačný program životného prostredia 1000 € 12. 12. INPRO – Ing. Robert Biro, Severná 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 14158361 Projekt

objednávka 10/2018

2P. Vykonané práce podľa priloženého súpisu prác. zákazka č. 8118 – projekt Operačný program životného prostredia 54 038,66 € 12. 12. PUR-STAV KB s. r. o. Lieskovec 616, 96221 Lieskovec, IČO: 31616089 Projekt – zmluva o dielo 18/2018
454 pracovné oblečenie a pracovné pomôcky  pre zamestnancov 769,10 € 13. 12. Zuzana Nagyová – AZET, M. Chrasteka 502/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929969
455 revízia kotolne 464,40 € 13. 12. TERS systém, spol. s. r. o. Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537
456 kalibrácia prístroja na meranie elektriky 63,30 € 13. 12. Meratest s. r. o. SNP 266/3, 916 01 Stará Turá, IČO: 50312928
457 farby pre odborný výcvik odbor murár 95,35 € 13. 12.  Marek Sekaj, Dolná 67/2, 967 01 Kremnica, IČO: 35299282
458 kontrola a čistenie komínov 60,90 € 13. 12. Toriský Lukáš, Banská Štiavnica
459 potraviny pre ŠJ 12,20 € 13. 12. Big food – cez databanku potravinového reťazca
460 potraviny pre ŠJ 50,57 € 17. 12. Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
461 odber kuchynského odpadu 32,64 € 17. 12. Inta s. r. o.  Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
462 servisná prehliadka kotolne 302,40 € 17. 12. TERS systém, spol. s. r. o. Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537
463 čistiace potreby 28,73 € 17. 12. Lyreco CE SE , Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
464 potraviny pre ŠJ 13,20 € 18. 12. Poľnohospodárske družstvo Lovčica- Trubín, IČO: 00210447
465 potraviny pre ŠJ 74,48 € 18. 12. Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
466 potraviny pre ŠJ 92,88 € 19. 12. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
467 potraviny  pre ŠJ 55,89 € 19. 12. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
468 farby a maliarske potreby pre odbor murár 1696,86 € 19. 12.  Marek Sekaj, Dolná 67/2, 967 01 Kremnica, IČO: 35299282
471 nákup zariadenia do ŠJ – 2 ks plynový sporák s el. rúrou, 1 ks el. dvojrúra 7104 € 20. 12. A-Z Gastro  s. r. o. Tatranská 88, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 2023472517
472 stavebný materiál pre odbor murár 764,70 € 20. 12. Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
473 potraviny pre  ŠJ 28,90 € 21. 12. Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
474 potraviny pre ŠJ 28,80 € 21. 12. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370