Return to Register zmlúv, faktúr, objednávok

Rok 2013

Objednávky 2013

Číslo objednávky Popis
objednaného
plnenia
Celková hodnota objednaného
plnenia alebo maximálna
odhadovaná hodnota
objednaného plnenia s DPH
Dátum
vyhotovenia
objednávky
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného
plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO
právnickej osoby/ obchodné meno FO –
podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a
priezvisko, adresa trvalého pobytu FO –
nepodnikateľa)
Údaje o fyzickej osobe,
ktorá objednávku
podpísala (meno a
priezvisko, funkcia)
 1/2013  oprava pracovného stolíka  80 €  14. 1. 2013  Brik a. s. , Ul. Dolná 101/74, IČO:36045802,  Kantáriková Jana, hospodárka
 2/2013 nákup materiálu pre odborný výcvik – farby  150 €  19. 2. 2013  Marek Sekaj, dolná 67/2, 967 01 Kremnica, Farby-Laky, IČO: 35299282 Kantariková Jana, hospodárka
 3/2013  oprava auta, príprava na STK  150 €  7. 3. 2013  3 MIKO s. r.o. Bartošová Lehôtka 142, IČO: 36053724  Kantariková Jana, hospodárka
 4/2013  nákup elektrospotrebičov pre odbor kuchár  100€  26. 3. 2013 NAY a. s , Tuhovská  15,     830 06 Bratislava, IČO: 35739487  Kantariková Jana, hospodárka
 5/2013  nákup pre odbor kuchár  200 €  26. 3. 2013  A.Z.M. s. r. o. Laurínska 18, 811 01 Bratislava,              IČO:35816023 Kantariková Jana, hospodárka
6/2013  posedenie zamestnancov školy- obed  500 €  27. 3. 2013  Michal Košík, Kollárová 566, 967 01 Kremnica 1, IČO: 43515428  Kantariková Jana, hospodárka
 7/2013  nákup víťazných pohárov-súťaž škôl OU  40 €  4. 4. 2013  Roman Bereš- Cyklo sante, P. Krížku 386/11, 967 01 Kremnica  Kantariková Jana, hospodárka
8/2013
9/2013 materiál pre odbor kuchár – súťaž OU 50 € 9. 4. 2013 Lusila, s. r. o. Slavkovská 708, 060 01 Kežmakok, IČO: 36485608 Kantáriková Jana, hospodárka
10/2013 nákup kvetov – súťaž OU  storno
11/2013 nákup potravín (ovocie, zelenina) – súťaž OU 40 € 16. 4. 2013 Landa, Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177 Kantáriková Jana, hospodárka
12/2013 nákup elektrospotrebičov na súťaž OU 530 € 23. 4. 2013  František Majtán – Euronics TPD, Palmovo 61, 851 10 Bratislava, IČO: 11790547 Kantáriková Jana, hospodárka
13/2013 oprava školského vozidla 400 € 29. 4. 2013  3 MIKO s. r.o. Bartošová Lehôtka 142, IČO: 36053724 Kantariková Jana, hospodárka
14/2013 prenájom športového zariadenia – Relax 150 € 15. 5. 2013 Kultúrne a informačné centrum, Štefanikovo nám. 35/44,       967 01 Kremnica Kantariková Jana, hospodárka
15/2013 nákup pracovného oblečenia a OPP 120 € 21. 5. 2013 Zuzana Nagyová – AZET, M. Chrasteka 502/4, 96501 Kremnica, IČO: 41929969 Kantáriková Jana, hospodárka
16/2013 nákup materiálu na údržbu 300 € 10. 6. 2013 Ján Búry K&B, Bystrická 442/15, 96701 Kremnica, IČO: 33332096 Kantariková Jana, hospodárka
17/2013 preprava autobusom – projekt 455 € 16. 9. 2013 Ján-Paltrans s. r. o. , Sládkovičova 1866, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 47006480 Kantariková Jana, hospodárka
18/2013 vstup na hrad – projekt 258 € 16. 9. 2013 Slovenské národné múzeum Červený Kameň, 90089 Častá, IČO: 00164721 Kantariková Jana, hospodárka
19/2013 nákup kníh – projekt 116,10 € 1. 10. 2013 Rudolf Dobrotka, Horná Ves 43, 967 01 Horná Ves Kantáriková Jana, hospodárka
20/2013 preprava autobusom- projekt (Spiš. hrad) – projekt 650 1. 10. 2013 Ján-Paltrans s. r. o. , Sládkovičova 1866, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 47006480 Kantariková Jana, hospodárka
21/2013 prezutie zimných pneumatík 15 € 1. 10. 2013 Přibil Kvetoslav EX-O, Dolná 56/35, 967 01 Kremnica Kantariková Jana, hospodárka
22/2013 nákup farieb na odborný výcvik 300 € 25. 11. 2013  Marek Sekaj, dolná 67/2, 967 01 Kremnica, Farby-Laky, IČO: 35299282 Kantariková Jana, hospodárka
 23/2013  nákup pracovného oblečenia, OPP  500 € 28. 11. 2013  Zuzana Nagyová – AZET, M. Chrasteka 502/4, 96501 Kremnica, IČO: 41929969  Kantariková Jana, hospodárka
 24/2013  revízia kotolne, kuchyne a tlakových nádob  400 €  6. 12. 2013  Ters systém, spol. s.r.o. Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom  Kantariková Jana, hospodárka
25/2013 nákup športových potrieb pre školu a ŠI 250 € 12. 12. 2013  Roman Bereš- Cyklo sante, P. Krížku 386/11, 967 01 Kremnica Kantariková Jana, hospodárka
26/2013 nákup materiálu pre odbor murár (obkladačky, dlažba) 500 € 13. 12. 2013 Lasselsberger, s.r.o. Stará Vajnorská 1900/12, 831 04 Bratislava Kantariková Jana, hospodárka
27/2013 nákup pílových kotúčov pre odbor stolár 300 € 13. 12. 2013 Železiarstvo Páleník, Svätokrížske námestie 231, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 10932992 Kantariková Jana, hospodárka
28/2013 nákup el. sporáka – POV 269 € 13. 12. 2013  František Majtán – Euronics TPD, Palmovo 61, 851 10 Bratislava, IČO: 11790547 Kantariková Jana, hospodárka
29/2013 materiál pre odbor murár 500 € 16. 12. 2013 Lumat spol. s.r.o., partizánska 24/161, 96501 Žiar nad Hronom Kantariková Jana, hospodárka
30/2013 nákup telefónnej ústredne 530 € 13. 12. 2013 Mazúr Robert, Nevoľné 111, 967 01 Kremnica, IČO: 46911448 Kantáriková Jana, hospodárka
31/2013 nákup -deka kemping pre ŠI – 30 ks 600 € 13. 12. 2013 Štefan Drozd – Súkrodev, Dolná ul. 43/9, 967 01 Kremnica, IČO: 10934715 Kantariková Jana, hospodárka
32/2013 lepenie gumy – trieda č. 9 950 € 13. 12. 2013 Rudolf vánka – Srús, Kosorín č. 115, IČO: 10932984 Kantariková Jana, hospodárka
33/2013 nákup materiálu na údržbu 540 € 17. 12. 2013 Ján Búry K&B, Bystrická 442/15, 96701 Kremnica, IČO: 33332096 Kantariková Jana, hospodárka

Faktúry 2013

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celkováhodnotafakturovanéhoplnenia v sume,ako je uvedenána faktúre s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisís povinne zverejňovanouzmluvou Identifikáciaobjednávky, ak faktúrasúvisí s objednávkou 1  ZP …

Objednávky 2013

Zmluvy 2013

Všetky zmluvy sú od 1.1.2012 zverejnené v centrálnom registri zmlúv.   Popis zmluvy                                                                       Druhá zmluvná strana           …