Return to Register zmlúv, faktúr, objednávok

Rok 2018

Faktúry 2018

[pullquote align=“left|center|right“ textalign=“left|center|right“ width=“30%“][/pullquote] P.č. Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí …

Objednávky 2018

  Poradové č. opis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia s DPH Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku …

Zmluvy 2018

Popis zmluvy Druhá zmluvná strana Celková hodnota s DPH Dátum podpisu zmluvy Dátum  zverejnenia zmluvy 1.   kolektívna zmluva  ZO OZPŠaV pri SOŠ pre ŽSPI v Kremnici    29. 1. 2018  1. 2. 2018 2.  rámcová kúpna zmluva ŠEVT ŠEVT a. s. Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica   13. 2. 2018 14. 2. 2018 …