Return to Rok 2018

Objednávky 2018

 

Poradové č. opis
objednaného
plnenia
Celková hodnota objednaného
plnenia alebo maximálna
odhadovaná hodnota
objednaného plnenia s DPH
Dátum
vyhotovenia
objednávky
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného
plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO
právnickej osoby/ obchodné meno FO –
podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a
priezvisko, adresa trvalého pobytu FO –
nepodnikateľa)
Údaje o fyzickej osobe,
ktorá objednávku
podpísala (meno a
priezvisko, funkcia)
1  nákup elektromateriáluna údržbu do 500 € 22. 1. 2018 Daniel Friebert, Kremnica, IČO:34610863 Jana  Kantáriková
2  oprava plynového kotlačíslo 2 do 100 € 5. 2. 2018 Ters-systém, Svätokrížske námestie , Žiar nadHronom, IČO: 31566537 Jana Kantáriková
3  slávnostný obed naDeň učiteľov do 500 € 20. 3. 2018 Michal Košík, Kollárová 566, 967 01 KremnicaIČO: 43515428 Jana Kantáriková
4  nákup elektrospotrebičov nasúťaž – kuchár  610 €  9. 5. 2018  Fast plus s. r. o. Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava,IČO: 35712783  Jana Kantáriková
6  nákup čistiacich potrieb na súťaž  do 100 €  9. 5. 2018  Lusila s. r. o. Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok, IČO: 36485608  Jana Kantáriková
7  vstupenky na divadelné predstavenie

hradené zo sociálneho fondu

420 € 22. 5. 2018 115 o. z. ul. Pavla Krížku 393/10, 967 01 Kremnica, IČO: 42019648 Jana Kantáriková
9  revízia elektrických zariadení

a bleskozvodov

499 € 18. 6. 2018 JTB spol. s. r. o. Mlynská 834, 03495 Likavka, IČO: 51252724 Jana Kantáriková
10  činnosť stavebného dozoru na  predmet

zákazky: Zníženie spotreby  energie

pri prevádzke VB – projekt

3600 € 16. 7. 2018 Ing. Robert  Biro, INPRO, Severná 15, 974 01 B. Bystrica, IČO: 14158361 Ing. Jozef Ličko
11 prečistenie kanalizácie v ŠI 14. 8. 2018 Mestský bytový podnik, 967 01 Kremnica, IČO: 00034336 Jana Bieleschová
12  zhotovenie informačnej tabule k projektu:

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných

budov pre budovu SOŠ pre ŽSPI v Kremnici

232 € 14. 8. 2018 CD Computer Design- Ing. Miroslav Chmúra, 967 01 Kremnica, IČO: 33993106 Ing. Jozef Ličko
13  podlahová krytina podľa vlastného výberu 500 € 24. 10. 2018 OBI Slovkia s. r. o. Zvolenská cesta 4420, Banská Bystrica, IČ DPH SK2120131651 Jana Kantáriková
14  rehabilitačnú masáž pre zamestnancov školy zo sociálneho fondu 330 € 6. 11. 2018 Slavomír Antony D.A.S.A. 967 01 Krahule, IČO: 1020837554 Jana Kantáriková
15  nákup pracovného oblečenia a OPP pre zamestnancov školy 700 € 19. 11. 2018 Zuzana Nagyová – AZET, M. Chrasteka 502/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929969 Jana Kantáriková
16  revíziu a kontrola plynových spotrebičov v kuchyni a kotolni 500 € 28. 11. 2018 Ters systém s. r. o. Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom Jana Kantáriková
17 kalibrácia meracieho prístroja na meranie prenosných el. zariadení 100 € 30. 11. 2018 MERaTEST s. r. o. SNP 266/3, 916 01 Stará Turá, IČO: 50312928 Jana Kantáriková
18  dodávka a montáž zvodov na budove školy 1107,60 € 11. 12. 2018 PUR-STAV KB, s. r. o.  962 21 Lieskovec, IČO: 31616089 Ing. Jozef Ličko
19  nákup maliarskeho materiálu pre odbor murár 1696,86 € 19. 12. 2018 Marek Sekaj, Dolná 67/2, 967 01 Kremnica, IČO: 35299282 Jana Kantáriková
20  nákup plynových sporákov a elektrickej dvojrúry 7104 € 20. 12. 2018 A-Z Gastro s. r. o. Tatranska 88, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46586831 Jana Kantáriková