Return to Rok 2023

Faktúry 2023

P. č.Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúreCelková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre s DPH v EurDátum doručenia faktúryDátum úhrady faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa ,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa)Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou
1. tel. hovory 12/22 škola29,239. 1. 202313.1.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2. tel. hovory 12/22 ŠI69.1.202313.1.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
3. vyúčtovanie spotreby el. en. 12/20231555,109.1.202313.1.2023ZSE Energia a. s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281Realizačná zmluva k rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02
4.záloha za ZP – 1/235284,569.1.202323.1.2023Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
5.potraviny pre ŠJ58,519.1.202311.1.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
6internet ŠI – 1/2310,9010.1.202313.1.2023ZHnet 04 s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva , IČO: 54513383Zmluva o pripojení – internet
7.ochrana objektu školy – 1/239,9610.1. 202313.1.2023Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005
8. ročný nájom PCO- ochrana objektu školy – 202366,3810.1.202313.1.2023Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781Nájomná zmluva
9.odber kuchynského odpadu – 12/228,1612.1.202313.1.2023Inta s. r. o. Ryabárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ -č. 091134480223
10.potraviny pre ŠJ120,9012.1.202313.1.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
12.potraviny pre ŠJ95,7916.1.202323.1.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
13.wc papier do dávkovačov
23,0616.1.202320.1.2023CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045abonentná zmluva – dodávka rolií + dodatok
14.potraviny pre ŠJ7,5917.1.202323.1.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
15.vyúčtovanie spotreby ZP-12/22prepl. 252,4718.1.202323.1.2023Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565Realizačná zmluva k rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02
16.potraviny pre ŠJ252,4718.1.202323.1.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
17. potraviny pre ŠJ2723.1. 202325.1.2023SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370
18.potraviny pre ŠJ131,6923.1.202325.1.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
19.potraviny pre ŠJ115,0924.1.202325.1.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
20.potraviny pre ŠJ7,5924.1.202325.1.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
21.potraviny pre ŠJ133,9024.1.202325.1.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
22.potraviny pre ŠJ248,2925. 1. 202331. 1. 2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
23. potraviny pre ŠJ153,0230. 1. 202331. 1. 2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
26. potraviny pre ŠJ78,741. 2. 20232. 2. 2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
27. potraviny pre ŠJ130,371. 2. 20232. 2. 2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
28. BTS + OPP601. 2. 202313. 2. 2023Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi
30. mzdový program na rok 2023118,802. 2. 202313. 2. 2023IVES Košice, ČSl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957Zmluva o dielo č. P35/2008 – programové vybavenie ekon. úloh
33.záloha za ZP za 2/20235327,522. 2. 202314. 2. 2023Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
Zmluva o dodávke plynu
34. podklady k druhej monitorovacej správe – projekt1202. 2. 202313. 2. 2023Winks s. r. o. Čajkovského 14, 080 01 Prešov, IČO: 45243956obj. 1/2023
35. potraviny pre ŠJ163,546. 2. 20237. 2. 2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
36. potraviny pre ŠJ55,256. 2. 20237. 2. 2023Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov
37. tel. hovory škola28,756. 2. 202313. 2. 2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
38.tel. hovory ŠI9,086. 2. 202313. 2. 2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
39. internet ŠI 10,907. 2. 202313. 2. 2023ZHnet 04 s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva IČO: 54513383Zmluva o pripojení – internet
40. potraviny pre ŠJ47,637. 2. 20238. 2. 2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
41. potraviny pre ŠJ34,207. 2. 20238. 2. 2023SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370
42. potraviny pre ŠJ138,727. 2. 20238. 2. 2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
43. ochrana objektu 2/20239,968. 2. 202313. 2. 2023Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005
44. el. energia za 1/2023 -záloha19518. 2. 202310. 2. 2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie na rok 2023
46. potraviny pre ŠJ264,438. 2. 202313. 2. 2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
47. odber kuchynského odpadu16,329. 2. 202313. 2. 2023Inta s. r. o. Ryabárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ -č. 091134480223
48. lyžiarsky výcvik – skipasy, obedy103010. 2. 202314. 2. 2023JUDr. Vladimír Urblík – VALIGA, Pod Donátom 5, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 17922372obj. 3/2023
49. lyžiarsky výcvik – požičovňa LV32410. 2. 202314. 2. 2023SKI Krahule Center s. r. o. , Starohorská 6157/3, 97401 B. Bystrica, IČO: 45294895obj. 2/2023
50. potraviny pre ŠJ14,2810. 2. 202314. 2. 2023Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030Kúpna zmluva č. 245
51. potraviny pre ŠJ22,1210. 2. 202314. 2. 2023Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030Kúpna zmluva č. 245
52. potraviny pre ŠJ200,1110. 2. 202314. 2. 2023Tauris a. r. Potravinárska 6, 979 01 Rimavksá Sobota, IČO: 36773123
53. potraviny pre ŠJ155,2910. 2. 202314. 2. 2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
54.potraviny pre ŠJ69,2415. 2.202317.2.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
55.potraviny pre ŠJ7,5917.2.202321.2.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
56.potraviny pre ŠJ111,6117.2.202321.2.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
57.potraviny pre ŠJ81,1717.2.202321.2.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
58.potraviny pre ŠJ36,2217.2.202321.2.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
59.potraviny pre ŠJ204,1617.2.202321.2.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
60.vyúčtovanie spotreby el. en. za 1/20232484,2417. 2. 202321. 2. 2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie na rok 2023
61.potraviny pre ŠJ35,0921.2.202324.2.2023
Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
62.potraviny pre ŠJ60,3721.2.202324.2.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
63.potraviny pre ŠJ34,2021.2.202324.2.2023SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370
64.potraviny pre ŠJ127,3322.2.202324.2.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
65.čistenie a kontróla komína3022.2.202324. 2.2023SD-správa s. r. o. Žilinská cesta 36/14, Lietavská Lúčka 013 11, IČO: 54638526
66.poplatok za odvoz kom. odpadu270,0222.2.202327. 2. 2023Mesto Kremnica, Šefánikovo námestie 1/1, 967 01 KremnicaRozhodnutie č. 5187/2023
67. výmena čerpadla v kotolni935,7222.2.202313. 3. 2023TERS systém spol. s. r. o. Svätokrížske námestie č. 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537Servisná zmluva 24/2002
68. potraviny pre ŠJ486. 3. 20238.3.2023Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov
69.internet v ŠI10,906.3. 202313. 3.2023ZHnet 04 s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva IČO: 54513383zmluva o pripojení – internet
70.wc papier do dávkovačov45,086. 3. 202313.3.2023CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045abonentná zmluva – dodávka rolií + dodatok
71.záloha za ZP za 3/20235327,526.3.202313. 3.2023Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
zmluva o dodávke ZP
72. BTS a OPP606. 3.202313.3.2023Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi
75.tel. hovory za ŠI66.3.202313.3.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
76. tel. hovory za školu32,786. 3.202313.3.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
77.potraviny pre ŠJ181,096.3.20238.3.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
78.potraviny pre ŠJ75,487. 3.202313.3.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
79. potraviny pre ŠJ80,498. 3.202313.3.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
81.ochrana objektu9,968.3.202313.3.2023Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781zmluva o ochrane objektu č. 1/2005
82. potraviny pre ŠJ23,108.3.202313.3.2023Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030kúpna zmluva č. 245
83. školské tlačivá42,608. 3.202313.3.2023ŠEVT a. s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO:31331131Rámcová kúpna zmluva
84.odber kuchynského odpadu24,4810.3.202315.3.2023Inta s. r. o. Ryabárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ -č. 091134480223
85.potraviny pre ŠJ200,4613.3.202315.3.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
86.vyúčtovanie spotreby el. en. za 2/2023358,3413. 3. 202315. 3.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie na rok 2023
87.potraviny pre ŠJ7,5914.3.202315. 3.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
88. potraviny pre ŠJ76,7114.3.202315.3.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
90.potraviny pre ŠJ106,7115.3.202321.3.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
91.potraviny pre ŠJ172,2520.3.202323.3.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
92. členský príspevok Združenia OU15020.3.202323.3.2023Združenie OU,SŠ a ŠVZ Slovenska, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina, IČO: 35605065
93. oprava sporáka v Školskej kuchyni10220.3.202323.3.2023A-Z Gastro s. r. o. Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46586831
94.potraviny pre ŠJ140,5321.3.202323.3.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
95.potraviny pre ŠJ332,0221.3.202323.3.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
96.potraviny pre ŠJ34,2022.3.202323.3.2023SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370
97zákuzky – Deň učiteľov110,7023.3.202328.3.2023Ing. Jozef Haurík – Medovnikárstvo, Lansfeldova 720/8, 967 01 Kremnicaobj. 4/2023
98potraviny pre ŠJ163,9427.3.202330.3.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
99. slávnostný obed – Deň učiteľov509,5127.3.202328.3.2023AEM s. r. o. Kutnohorská 7, 967 01 Kremnica, IČO: 48289400objednávka 5/2023
100.potraviny pre ŠJ39,0528.3.202330.3.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
101.potraviny pre ŠJ133,7128.3.202330.3.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
102.potraviny pre ŠJ214,2529.3.2023
30.3.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
103. voda za 1. št.2023179,9530.3.20234.4.2023SVPS a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030Zmluva č. 706201271
104.web stránka školy43,0630.3.20234.4.2023Websupport s. r. o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928
105.zákonné poistenie prívesný vozík17,4613. 1.202324.4. 2023Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 542285733.4.2023
106.potraviny pre ŠJ79,913.4.20235.4.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
109.BTS a OPP603.4.20234.4.2023Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi
111.potraviny pre ŠJ65,024.4.202313.4.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
112. wc papier do dávkovačov12,535.4.202313.4.2023CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045abonentná zmluva – dodávka rolií + dodatok
113.tel. hovory 3/23285.4.202313.4.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
114.tel. hovory ŠI 3/2365.4.202313.4.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
115. ochrana objektu školy9,965.4.202313.4.2023Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005
116.záloha za ZP – 4/235327,525.4.202313.4.2023Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
zmluva o dodávke ZP
118.potraviny pre ŠJ107,195.4.202313.4.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
119. potraviny pre ŠJ54,1412.4.202313.4.2023Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030kúpna zmluva č. 245
120.internet ŠI10,9012.4.202313.4.2023ZHnet 04 s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva IČO: 54513383Zmluva o pripojení – internet
121.potraviny pre ŠJ84,9612.4.202313.4.2023Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, kúpna zmluva o predaji pekárenských výrobkov
122.potraviny pre ŠJ39,9912.4.202313.4.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
123.potraviny pre ŠJ175,1112.4.202313.4.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
124.záloha za EE – 4/2023195112.4.202313.4.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie na rok 2023
125.potraviny pre ŠJ96,3212.4.202317.4.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
127.odber kuchynského odpadu16,3213.4.202314.4.2023Inta s. r. o. Ryabárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ -č. 091134480223
128.potraviny pre ŠJ146,9317.4.202319.4.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
129.nákup materiálu – pripojenie k PC68,2819.4.202320.4.2023elibos s. r. o. Lipova 117/9, 966 11 Trnavá Hora, IČO: 45652945
130potraviny pre ŠJ115,5619. 4.202321.4.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
131potraviny pre ŠJ164,3419.4.202321.4.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
132potraviny pre ŠJ34,2020.4.202325.4.2023SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370
133potraviny pre ŠJ181,1024.4.202325.4.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
126vyučtovanie spotreby el. energie za 3/23-101,4313.4.202327.4.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie na rok 2023
134potraviny pre ŠJ130,6824.4.202328.4.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
135potraviny pre ŠJ167,5825.4.202328.4.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
136potraviny pre ŠJ15,1825.4.202328.4.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
137potraviny pre ŠJ10,232.5.20239.5.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
138wc papier do dávkovačov17,212.5.20239.5.2023CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045abonentná zmluva – dodávka rolií + dodatok
139BTS a OPP za 4/23602.5.20239.5.2023Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi
142elektromateriál na údržbu72,383.5.20239.5.2023Elektro Friebert s. r. o. Jula Horvátha 1490, Kremnica, IČO: 52529886Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
144internet ŠI10,904.5.20239.5.2023ZHnet 04 s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva IČO: 54513383Zmluva do pripojení – internet ŠI
145potraviny ŠJ53,754.5.20239.5.2023Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, kúpna zmluva o predaji pekárenských výrobkov
146potraviny ŠJ85,934.5.20239.5.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
147potraviny pre ŠJ133,534.5.20239.5.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
148potraviny pre ŠJ145,414.5.20239.5.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
150tel. hovory ŠI10,634.5.20239.5.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
151tel. hovory škola28,684.5.20239.5.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
152záloha za ZP 5/235327,524.5.20239. 5.2023Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
Zmluva o dodávke ZP
153oprava školského auta Peugeot162,604.5.202312.5.20233 MIKO s. r. o. Bartošová Lehôtka 120, IČO: 36053724obj. 7/2023
154potraviny pre ŠJ41,479.5.202311.5.2023Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030kúpna zmluva č. 245
155potraviny pre ŠJ87,419. 5. 202311. 5. 2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
156záloha za el. energiu 5/202319514. 5. 20239. 5. 2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke el. energie
157ochrana objektu9,9610. 5. 202312. 5. 2023Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781Zmluva o poskytnutí služieb 1/2005
158potraviny pre ŠJ78,2211.5.202312.5.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
159vyúčtovanie spotreby el. energie za 4/23655,64 prepl.11.5.202325.5.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke el. energie
160odber kuchynského odpadu16,3215.5.202316.5.2023Inta s. r. o. Ryabárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ -č. 091134480223
161potraviny pre ŠJ133,4215.5.202317.5.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
162potraviny pre ŠJ22,7716.5.202317.5.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
163potraviny pre ŠJ95,5916.5.202317.5.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 360192Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
164potraviny pre ŠJ141,2517.5.202322.5.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
165materiál pre odbor murár316,6618.5.202325.5.2023A-Build spol. s. r. o. Banská cesta 747/25, 967 01 Kremnica, IČO: 36056065obj. 6/2023
166potraviny pre ŠJ140,2322.5.202325.5.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
167potraviny pre ŠJ34,2023.6.202325.5.2023SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370
168potraviny pre ŠJ7,5923.6.202325.5.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
169potraviny pre ŠJ60,1823.6.202325.5.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
170potraviny pre ŠJ182,5424.5.202330.5.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
171wc papier do davkovačov26,1629.5.202330.5.2023CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045abonentná zmluva – dodávka rolií + dodatok
172potraviny pre ŠJ81,0829.5.202330.5.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
173potraviny pre ŠJ193,8429.5.202330.5.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
174potraviny pre ŠJ46,9729.5.202330.5.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
175potraviny pre ŠJ72,4230.5.202331.5.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
176BTS a OPP za 5/23602.6.20236.6.2023Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi
177potraviny pre ŠJ250,712.6.20236.6.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
178potraviny pre ŠJ61,162.6.20236.6.2023Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, kúpna zmluva o predaji pekárenských výrobkov
181potraviny pre ŠJ131,875.6.20236.6.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
182tel. hovory ŠI65.6.20239.6.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
183tel. hovory škola28,345.6.20239.6.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
185ochrana objektu9,966.6.20239.6.2023Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781Zmluva o poskytnutí služieb 1/2005
186internet ŠI10,906.6.20239.6.2023ZHnet 04 s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva IČO: 54513383zmluva o pripojení – internet
187elektronická aukcia2286.6.20239.6.2023eBIZ Corp s. r. o. Lehotského 1, 811 06 Bratislava, IČO: 35758643obj. 8/2023
188záloha za ZP 6/235327,5220.6.202315.6.2023Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
zmluva o dodávke ZP
189potraviny pre ŠJ34,206.6.202312.6.2023SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370
190potraviny pre ŠJ14,787.6.202312.6.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
191potraviny pre ŠJ63,967.6.202312.6.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
192čistiace potreby pre školu137,827.6.20239.6.2023Papeva s. r. o. Dolná 73/14, 967 01 Kremnica, IČO: 47025191obj. 10/2023
195odber kuchynského odpadu24,488.6.202315.6.2023Inta s. r. o. Ryabárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ -č. 091134480223
196potraviny pre ŠJ23,349.6.202315.6.2023Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030kúpna zmluva č. 245
197vyúčtovanie spotreby el. energie za 5/23prepl. 923,609.6.202322.6.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke el. energie
198záloha za el. energiu 6/202319518.6.20239.6.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke el. energie
199potraviny pre ŠJ10,2313.6.202314.6.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
200potraviny pre ŠJ147,6613.6.202314.6.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
201potraviny pre ŠJ17,8114.6.202321.6.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
202potraviny pre ŠJ89,9314.6.202321.6.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654
Rámcová kúpna zmluva
203potraviny pre ŠJ28,6027.6.202328.6.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
204obed zo SF na záver šk. roka205,6029.6.20233.7.2023AEM s.r.o. Kutnohorská 7, 96701 Kremnica, IČO: 48289400
209BTS a OPP604.7.202311.7.2023Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi
210wc papier do dávkovačov21,484.7.202310.7.2023CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045abonentná zmluva – dodávka rolií + dodatok
212telefónne hovory ŠI64.7.202310.7.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
213tel. hovory škola28,284.7.202310. 7. 2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
214ochrana objektu164.7.202310.7.2023Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781Zmluva o poskytnutí služieb 1/2005
215internet ŠI10,906. 7. 202310. 7. 2023ZHnet 04 s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva IČO: 54513383zmluva o pripojení – internet
216voda II.št.23295,587.7.202311.7. 2023Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, B. Bystrica, IČO: 36644030zmluva č. 706201271
217ZP záloha 7/235327,527.7.202311. 7. 2023Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
Zmluva o dodávke ZP
218potraviny pre ŠJ54,997.7.202311.7.2023Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, zmluva o kúpe pekárenských výrobkov
219služby Relax centrum zo SF10311.7.202317.7.2023Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, Kremnica, IČO: 37999095obj. 13/2023
220el. energia – vyučt. 6/231062,46 prepl.11.7.202325.7.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke el. energie
221odber kuch. odpadu16,3213.7.202318.7.2023Inta s. r. o. Ryabárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ -č. 091134480223
222bagety zo SF40,8014.7.202317. 7. 2023Krempek s. r. o. Angyalova 487, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032obj. 12/2023
225BTS a OPP601.8.202310.8. 2023Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi
226záloha za ZP 8/235327,523.8.202310.8.2023Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
Zmluva o dodávke ZP
227záloha za el. en. 8/2319513.8.202310. 8. 2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke el. energie
228tel. hovory ŠI64.8.202310.8.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
229tel. hovory škola28,874.8.202310.8.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
230ochrana objektu167.8.202310.8.2023Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781Zmluva o poskytnutí služieb 1/2005 + dodatok č. 1
232vyučt. spotreby el. en. za 7/23
1463,92 prepl.
9.8.202323.8.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke el. energie
233poistenie budovy školy226,6331.8.202320.9.2023Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 54228573zmluva č. 2407091021
234tel. hovory ŠI64.9.20237.9.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
235tel. hovory školy28,394.9.20237.9.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
236BTS a OPP604.9.202325.8.2023Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi
238internet ŠI10,905.9.20237.9.2023ZHnet 04 s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva IČO: 54513383zmluva o pripojení – internet
239učebnice1056,105.9.20237.9.2023preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881obj. 776484
240nákup SSF Disk do PC v tr. č. 8193,506.9.202311.9.2023elibos s.r.o. Lipová 117/9, 966 11 Trnavá Hora, IČO: 45652945
242potraviny pre ŠJ60,6830.8.20238.9.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
243potraviny pre ŠJ115,326.9.20238.9.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
244potraviny pre ŠJ3,436.9. 20238.9.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
245potraviny pre ŠJ74,527.9.20238.9.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
246záloha za el. en.9/2319517.9.202311.9.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke el. energie
247wc papier do dávkovačov26,1611.9.202313.9.2023CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045abonentná zmluva – dodávka rolií + dodatok
248ochrana objektu1611.9.202313.9.2023Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781Zmluva o poskytnutí služieb 1/2005 + dodatok č. 1
250vyúčtov. spotreby ZP 1.1. – 31.8.237237,19 prepl.11.9.202328.9.2023Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
Zmluva o dodávke ZP
251vyučtov. spotreby EE 8/231416,14 prepl.12.9.202326.9.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke el. energie
252potraviny pre ŠJ107,7912.9.202319.9.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
253čistiaci prostriedok do umývačky riadu79,2012.9.202320.9.2023Gastrolux s. r. o. Bytčická 2, 010 01 Žilina, ICO:36413186
254potraviny do ŠJ85,1013.9.202319.9.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
255potraviny do ŠJ267,2613.9.202319.9.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
256revízia el. zariad. a bleskozvodov78714.9.202320.9.2023JTB s. r. o. Mlynská 834, 034 95 Likavka , IČO: 45351911obj. 14/2023
257učebnioce49,3013.9.202320.9.2023preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881
258revízia komína 3018.9.202320.9.2023SD-správa s. r. o. Žilinská cesta 36/14, Lietavská Lúčka 013 11, IČO: 54638526
259potraviny pre ŠJ197,3018.9.202319.9.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
260elektromateriál na údržbu14,7818.9.202320.9.2023Elektro Friebert s. r. o. Jula Horvátha 1490, Kremnica, IČO: 52529886Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
261kancelárske potreby 280,5719.9.202326.9.2023Lyreco CE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
262potraviny pre ŠJ208,3619.9.202322.9.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
263potraviny pre ŠJ242,9019.9.202322.9.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
264znalecký posudok pozemok15021.9.202326.9.2023Ing. Ľudmila Beczányová, Kollárová 565/35, 967 01 Kremnica, IČO: 41523181obj. 15/2023
265učebnice105,7521.9.202326.9.2023preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881obj. 790448
266potraviny pre ŠJ142,2026.9.202329.9.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
267potraviny pre ŠJ32,5926.9.202329.9.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
268potraviny pre ŠJ132,0526.9.202328.9.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
269potraviny pre ŠJ74,6626.9.202328.9.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
270čistiace potreby212,8227.9.202328.9.2023Papeva s.r.o. Dolná 73/14, 967 01 Kremnica, IČO: 47025191obj. 16/2023
271učebnice364,4027.9.202328.9.2023preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881obj. 793427
272videoškolenie ŠJ10028.9.20234.10.2023ArtEdu spol. s. r. o. Levická 23, 040 11 Košice, IČO: 46960333
273voda III. št/2380,4529.9.20234.10.2023Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, B. Bystrica, IČO: 36644030zmluva č. 706201271
274BTS a OPP za 8/23602.10.20234.10.2023Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi
275internet a TV do ŠI60,903.10.20234.10.2023ZHnet 04 s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva IČO: 54513383zmluva o pripojení – internet + TV
276potraviny pre ŠJ54,283.10.20236.10.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
277potraviny pre ŠJ152,393.10.20236.10.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
224havarijné poistenie mot. vozidla ZH597BS166,9824.7.20234.10.2023Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 54228573zmluva 2404875700
223PZP mot. vozidla ZH597BS105,4124.7.20234.10.2023Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 54228573zmluva 2404875699
278potraviny pre ŠJ105,173.10.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
279potraviny pre ŠJ90,663.10.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
281potraviny pre ŠJ69,203.10.2023Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, zmluva o kúpe pekárenských výrobkov
282tel. hovory ŠI12,414.10.20239.10.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
283tel. hovory škola334.10.20239.10.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
284záloha za ZP5327,524.10.20239.10.2023Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
zmluva o dodávke ZP
285potraviny pre ŠJ34,205.10.2023SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370
286ochrana objektu165.10.20239.10.2023Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781zmluva o poskytnutí služieb 1/2005
287záloha za EE19505.10.20239.10.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412zmluva o združenej dodávke EE
289materiál na údržbu182,606.10.20239.10.2023Ján Búry K +B, Bystrická 442/15, 96701 Kremnica, IČO: 33332096obj. 11/2023
290učebnice2386.10.20239.10.2023preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881obj. 797517
291lekárska prehliadka 156.10.202310.10.2023Vademecum s. r. o. Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO: 36646334
293potraviny pre ŠJ107,6210.10.202317.10.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
294potraviny pre ŠJ9,0210.10.202317.10.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
295potraviny pre ŠJ272,9810.10.202317.10.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
296potraviny pre ŠJ112,0710.10.202317.10.2023
Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
298odber kuch. odpadu16,3211.10.202319.10.2023Inta s. r. o. Ryabárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ -č. 091134480223
299učebnice1209.10.202310.10.2023Richard Šrobár – Littera, M. R. Štefánika 22, 036 01 Martin, IČO: 33580611
301potraviny pre ŠJ84,9012.10.202317.10.2023Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030Kúpna zmluva č. 245
302zhotovenie zábradlia 1377,6012.10.202324.10.2023X-art s. r. o. 967 01 Horná Ves 119, IČO: 54186188obj. 17/2023
303učebnice29,8013.10.202319.10.2023SPN – Mladé letá s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176obj. 2023010337
304potraviny pre ŠJ97,0416.10.202317.10.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
305potraviny pre ŠJ143,0916.10.202317.10.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
306potraviny pre ŠJ125,6516.10.202317.10.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
307potraviny pre ŠJ11,5216.10.202317.10.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
308potraviny pre ŠJ118,6719.10.202324.10.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
309potraviny pre ŠJ34,2019.10.202324.10.2023SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370
310aktualizácia programu ŠJ57,6020.10.202324.10.2023Soft – GL spol. s. r. o. Levická 634/44, 040 11 Košice, IČO: 36182214Licenčná zmluva
311potraviny pre ŠJ104,2123.10.202324.10.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
312potraviny pre ŠJ357,6123.10.202324.10.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
313potraviny pre ŠJ97,0324.10.202325.10.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
314potraviny pre ŠJ67,3824.10.202325.10.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
315poistenie VT projekt105,4324.10.202325.10.2023Uniqa poisťovňa a. s. Krasovského 3986/145, 851 01 Bratislava,IČO: 53812948zmluva č. 8100088285
316potraviny pre ŠJ60,8127.10.202330.10.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
318BTS a OPP6031.10.202310.11.2023Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi
319potraviny pre ŠJ143,266.11.20238.11.2023Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, zmluva o kúpe pekárenských výrobkov
320potraviny pre ŠJ39,976.11.20238.11.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
321ochrana objektu166.11.202310.11.2023Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781zmluva o poskytnutí služieb 1/2005
322internet + TV16,906.11.202310.11.2023DTnet Detvga s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva, IČO: 46079386zmluva o pripojení + internet
323potraviny pre ŠJ167,876.11.20238.11.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
324Wc papier do dávkovačov26,166.11.202310.11.2023CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045abonentná zmluva + dodatok
325tel. hovory ŠI7,616.11.202310.11.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
326tel. hovory škola33,776.11.202310.11.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
328výberové konanie na zemný plyn2406.11.202310.11.2023eSYST s. r. o. Fraňa Mráza 289/2, 010 01 Žilina IČO: 50139088licenčná zmluva Tendernet
329potraviny pre ŠJ52,477.11.20238.11.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
330potraviny pre ŠJ39,997.11.20238.11.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
333potraviny pre ŠJ86,638.11.20239.11.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
334potraviny pre ŠJ70,279.11.202314.11.2023Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030zmluva č. 245
335odber kuchyn. odpadu16,3213.11.202315.11.2023Inta s. r. o. Ryabárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ -č. 091134480223
336záloha za el. energiu19519.11.202310.11.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412zmluva o združenej dodávke EE
337potraviny pre ŠJ59,7413.11.202315. 11.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
338potraviny pre ŠJ107,8613.11.202315.11.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
339potraviny pre ŠJ80,1914.11.202315.11.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
340potraviny pre ŠJ7,5914.11.202315.11.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
345materiál pre odbor murár – MVŽ učelove FP12022.11.202323.11.2023A-BUILD spol. s.r.o. Banská cesta 747/25, 967 01 Kremnica, IČO: 36056065obj. 21/2023
346materiá pre odbor murár – vzdelavacie pouk. 584,1522.11.202323.11.2023A-BUILD spol. s.r.o. Banská cesta 747/25, 967 01 Kremnica, IČO: 36056065obj. 21/2023
347potraviny pre ŠJ23,3823.11.202324.11.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
348potraviny pre ŠJ273,6027.11.202329.11.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
349potraviny pre ŠJ111,0527.11.202329.11.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
350potraviny pre ŠJ94,5927.11.202329.11.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
351potraviny pre ŠJ23,1128.12.202329.11.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
352servis tepelného čerpadla30628.11.202329.11.2023Robert Bosch spol. s.r.o. Ambrušová 4, 821 04 Bratislava , IČO: 31365579
353potraviny pre ŠJ37,5230.11.20235.12.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
356BTS a OPP604.12.20236.12.2023Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi
357tel. hovory ŠI64.12.20236.12.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
358tel. hovory škola334.12.20236.12.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
359elektromateriál na údržbu52,184.12.20238.12.2023Elektro Friebert s. r. o. Jula Horvátha 1490, Kremnica, IČO: 52529886Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
360potraviny pre ŠJ120,504.12.20235.12.2023Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
361záloha za ZP 12/2330504.12.20236.12.2023Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565zmluva o dodávke ZP
362záloha ze el. en. 12/2319501.12.20234.12.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
363potraviny pre ŠJ39,745.12.20238.12.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
364potraviny pre ŠJ15,995.12.20238.12.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
365potraviny pre ŠJ93,345.12.20238.12.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
366potraviny pre ŠJ159,735.12.20238.12.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
367potraviny pre ŠJ16,945.12.20238.12.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
369náhradné kľučky na vchodové dvere do budovy školy61,805.12.20238.12.2023Finox BB s. r. o. Majerská cesta 79, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50561014
370nákup elektrospotrebičov1442,906.12.20237.12.2023Fast Plus a. s. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35712783obj. 24/2023
372ochrana objektu166.12.20238.12.2023Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781zmluva o poskytnutí služieb 1/2005
373nákup PC do ŠJ549,507.12.20238.12.2023elibos s. r. o. Lipová 117/9, 966 11 Trnavá Hora, IČO: 45652945
374nákup čistiacich potrieb405,577.12.20238.12.2023Papeva s. r.o. Dolná 73/14, 967 01 Kremnica, IČO: 47025191obj. 26/2023
375dohľad nad lekárskou starostlivosťou1208.12.202313.12.2023INMEDplus s.r.o. Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa, IČO:36775657
377potraviny pre ŠJ72,798.12.202313.12.2023Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030zmluva 245
378dávkovače WC papiera20411.12.202313.12.2023CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045abonentná zmluva – dodávka rolií + dodatok
379potraviny pre ŠJ115,1511.12.202313.12.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
380ročný prístup VS205,2011.12.202313.12.2023Poradca podnikateľa spol. s. r. o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503
381STN normy – na vyuč. ekonomika37,4411.12.202313.12.2023Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
382oprava a servis kotlov v plyn. kotolni491,6411.12.202313.12.2023TERS systém spol. s.r.o. Svätokrížske námestie č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom IČO: 31566537obj. 20/2023
384BTS a OPP6012.12.202314.12.2023Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi
385potraviny pre ŠJ10,2312.12.202313. 12.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
386potraviny pre ŠJ127,4212.12.202313.12.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
387potraviny pre ŠJ155,6012.12.202313.12.2023INMEDplus s.r.o. Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa, IČO:36775657
388odber kuchyn. odpadu16,3212.12.202314.12.2023Inta s. r. o. Ryabárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ -č. 091134480223
389materiál na údržbu131,1013.12.202314.12.2023Ján Búry K+ B Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096
390pracovné oblečenie a obuv60613.12.202314.12.2023Zuzana Nagyová – AZET, M. R. Štefánika 460/11, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929969obj. 22/2023
391nákup uhlovej brúsky134,5013.12.202314.12.2023Železiarstvo Páleník s. r. o. Svätokrížske námestie 231, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 46330551obj. 25/2023
392stoly pracovné pre odbor kuchár741,8414.12.202315.12.2023Gastrolux s. r. o. Bytčiská 2, 010 01 Žilina, IČO: 36413186
393revízia plynovej kotolne a plyn. zar. ŠJ74414.12.202315.12.2023TERS systém spol. s.r.o. Svätokrížske námestie č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom IČO: 31566537obj. 19/2023
394kancelárske potreby293,3015.12.202319.12.2023Lyreco CE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
395obed na záver roka pre zamestnancov zo SF45618.12.202319.12.2023AEM s. ro. o. Kutnohorská 7, 967 01 Kremnica, IČO: 48289400obj. 23/2023
397internet + TV v ŠI16,9018.12.202319.12.2023DTnet Detvga s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva, IČO: 46079386zmluva o pripojení + internet
398nákup tonerov168,6018.12.202319.12.2023Jaroslav Adamec – Phobosstudio, SNP 1155/21, 972 01 Bojnice, IČO: 41596404
399nákup tonerov do farebnej tlačiarne482,6018.12.202320.12.2023elibos s. r. o. Lipová 117/9, 966 11 Trnavá Hrora, IČO: 45652945
400nákup materiálu na OV murár33518.12.202320.12.2023A-Build spol. s. r. o. Banská cesta 747/25, 967 01 Kremnica, IČO: 36056065
401nákup tonerov135,4919.12.202320.12.2023Camea Sk s. r. o. Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924
402dobropis za el. en. 1/23 distr. poplatky-265,4918.12.202319.12. 2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
403dobropis za el. en. 2/23 distr. poplatky-24518.12.202319.12.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
404dobropis za el. en. 1/23 distr. poplatky220,0318.12.202319.12.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
405dobropis za el. en. 1/23 distr. poplatky-142,6518.12.202319.12.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
406potraviny pre ŠJ167,2620.12.202321.12.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
407potraviny pre ŠJ98,3220.12.202321.12.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
408nákup kompresora do stol. dielne69621.12.202328.12.2023Elektro Friebert s. r. o. Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica, IČO: 52529886obj. 27/2023
409potraviny pre ŠJ9,6321.12.202322.12.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
410potraviny pre ŠJ22,6821.12.202322.12.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
413potraviny pre ŠJ82,1122.12.202327.12.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
414potraviny pre ŠJ68,9822.12.202327.12.2023Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030zmluva 245