Return to Rok 2023

Faktúry 2023

P. č.Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúreCelková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre s DPH v EurDátum doručenia faktúryDátum úhrady faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa ,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa)Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou
1. tel. hovory 12/22 škola29,239. 1. 202313.1.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2. tel. hovory 12/22 ŠI69.1.202313.1.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
3. vyúčtovanie spotreby el. en. 12/20231555,109.1.202313.1.2023ZSE Energia a. s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281Realizačná zmluva k rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02
4.záloha za ZP – 1/235284,569.1.202323.1.2023Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
5.potraviny pre ŠJ58,519.1.202311.1.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
6internet ŠI – 1/2310,9010.1.202313.1.2023ZHnet 04 s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva , IČO: 54513383Zmluva o pripojení – internet
7.ochrana objektu školy – 1/239,9610.1. 202313.1.2023Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005
8. ročný nájom PCO- ochrana objektu školy – 202366,3810.1.202313.1.2023Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781Nájomná zmluva
9.odber kuchynského odpadu – 12/228,1612.1.202313.1.2023Inta s. r. o. Ryabárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ -č. 091134480223
10.potraviny pre ŠJ120,9012.1.202313.1.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
12.potraviny pre ŠJ95,7916.1.202323.1.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
13.wc papier do dávkovačov
23,0616.1.202320.1.2023CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045abonentná zmluva – dodávka rolií + dodatok
14.potraviny pre ŠJ7,5917.1.202323.1.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
15.vyúčtovanie spotreby ZP-12/22prepl. 252,4718.1.202323.1.2023Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565Realizačná zmluva k rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02
16.potraviny pre ŠJ252,4718.1.202323.1.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
17. potraviny pre ŠJ2723.1. 202325.1.2023SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370
18.potraviny pre ŠJ131,6923.1.202325.1.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
19.potraviny pre ŠJ115,0924.1.202325.1.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
20.potraviny pre ŠJ7,5924.1.202325.1.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
21.potraviny pre ŠJ133,9024.1.202325.1.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
22.potraviny pre ŠJ248,2925. 1. 202331. 1. 2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
23. potraviny pre ŠJ153,0230. 1. 202331. 1. 2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
26. potraviny pre ŠJ78,741. 2. 20232. 2. 2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
27. potraviny pre ŠJ130,371. 2. 20232. 2. 2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
28. BTS + OPP601. 2. 202313. 2. 2023Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi
30. mzdový program na rok 2023118,802. 2. 202313. 2. 2023IVES Košice, ČSl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957Zmluva o dielo č. P35/2008 – programové vybavenie ekon. úloh
33.záloha za ZP za 2/20235327,522. 2. 202314. 2. 2023Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
Zmluva o dodávke plynu
34. podklady k druhej monitorovacej správe – projekt1202. 2. 202313. 2. 2023Winks s. r. o. Čajkovského 14, 080 01 Prešov, IČO: 45243956obj. 1/2023
35. potraviny pre ŠJ163,546. 2. 20237. 2. 2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
36. potraviny pre ŠJ55,256. 2. 20237. 2. 2023Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov
37. tel. hovory škola28,756. 2. 202313. 2. 2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
38.tel. hovory ŠI9,086. 2. 202313. 2. 2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
39. internet ŠI 10,907. 2. 202313. 2. 2023ZHnet 04 s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva IČO: 54513383Zmluva o pripojení – internet
40. potraviny pre ŠJ47,637. 2. 20238. 2. 2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
41. potraviny pre ŠJ34,207. 2. 20238. 2. 2023SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370
42. potraviny pre ŠJ138,727. 2. 20238. 2. 2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
43. ochrana objektu 2/20239,968. 2. 202313. 2. 2023Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005
44. el. energia za 1/2023 -záloha19518. 2. 202310. 2. 2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie na rok 2023
46. potraviny pre ŠJ264,438. 2. 202313. 2. 2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
47. odber kuchynského odpadu16,329. 2. 202313. 2. 2023Inta s. r. o. Ryabárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ -č. 091134480223
48. lyžiarsky výcvik – skipasy, obedy103010. 2. 202314. 2. 2023JUDr. Vladimír Urblík – VALIGA, Pod Donátom 5, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 17922372obj. 3/2023
49. lyžiarsky výcvik – požičovňa LV32410. 2. 202314. 2. 2023SKI Krahule Center s. r. o. , Starohorská 6157/3, 97401 B. Bystrica, IČO: 45294895obj. 2/2023
50. potraviny pre ŠJ14,2810. 2. 202314. 2. 2023Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030Kúpna zmluva č. 245
51. potraviny pre ŠJ22,1210. 2. 202314. 2. 2023Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030Kúpna zmluva č. 245
52. potraviny pre ŠJ200,1110. 2. 202314. 2. 2023Tauris a. r. Potravinárska 6, 979 01 Rimavksá Sobota, IČO: 36773123
53. potraviny pre ŠJ155,2910. 2. 202314. 2. 2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
54.potraviny pre ŠJ69,2415. 2.202317.2.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
55.potraviny pre ŠJ7,5917.2.202321.2.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
56.potraviny pre ŠJ111,6117.2.202321.2.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
57.potraviny pre ŠJ81,1717.2.202321.2.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
58.potraviny pre ŠJ36,2217.2.202321.2.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
59.potraviny pre ŠJ204,1617.2.202321.2.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
60.vyúčtovanie spotreby el. en. za 1/20232484,2417. 2. 202321. 2. 2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie na rok 2023
61.potraviny pre ŠJ35,0921.2.202324.2.2023
Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
62.potraviny pre ŠJ60,3721.2.202324.2.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
63.potraviny pre ŠJ34,2021.2.202324.2.2023SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370
64.potraviny pre ŠJ127,3322.2.202324.2.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
65.čistenie a kontróla komína3022.2.202324. 2.2023SD-správa s. r. o. Žilinská cesta 36/14, Lietavská Lúčka 013 11, IČO: 54638526
66.poplatok za odvoz kom. odpadu270,0222.2.202327. 2. 2023Mesto Kremnica, Šefánikovo námestie 1/1, 967 01 KremnicaRozhodnutie č. 5187/2023
67. výmena čerpadla v kotolni935,7222.2.202313. 3. 2023TERS systém spol. s. r. o. Svätokrížske námestie č. 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537Servisná zmluva 24/2002
68. potraviny pre ŠJ486. 3. 20238.3.2023Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov
69.internet v ŠI10,906.3. 202313. 3.2023ZHnet 04 s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva IČO: 54513383zmluva o pripojení – internet
70.wc papier do dávkovačov45,086. 3. 202313.3.2023CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045abonentná zmluva – dodávka rolií + dodatok
71.záloha za ZP za 3/20235327,526.3.202313. 3.2023Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
zmluva o dodávke ZP
72. BTS a OPP606. 3.202313.3.2023Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi
75.tel. hovory za ŠI66.3.202313.3.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
76. tel. hovory za školu32,786. 3.202313.3.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
77.potraviny pre ŠJ181,096.3.20238.3.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
78.potraviny pre ŠJ75,487. 3.202313.3.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
79. potraviny pre ŠJ80,498. 3.202313.3.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
81.ochrana objektu9,968.3.202313.3.2023Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781zmluva o ochrane objektu č. 1/2005
82. potraviny pre ŠJ23,108.3.202313.3.2023Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030kúpna zmluva č. 245
83. školské tlačivá42,608. 3.202313.3.2023ŠEVT a. s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO:31331131Rámcová kúpna zmluva
84.odber kuchynského odpadu24,4810.3.202315.3.2023Inta s. r. o. Ryabárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ -č. 091134480223
85.potraviny pre ŠJ200,4613.3.202315.3.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
86.vyúčtovanie spotreby el. en. za 2/2023358,3413. 3. 202315. 3.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie na rok 2023
87.potraviny pre ŠJ7,5914.3.202315. 3.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
88. potraviny pre ŠJ76,7114.3.202315.3.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
90.potraviny pre ŠJ106,7115.3.202321.3.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
91.potraviny pre ŠJ172,2520.3.202323.3.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
92. členský príspevok Združenia OU15020.3.202323.3.2023Združenie OU,SŠ a ŠVZ Slovenska, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina, IČO: 35605065
93. oprava sporáka v Školskej kuchyni10220.3.202323.3.2023A-Z Gastro s. r. o. Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46586831
94.potraviny pre ŠJ140,5321.3.202323.3.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
95.potraviny pre ŠJ332,0221.3.202323.3.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
96.potraviny pre ŠJ34,2022.3.202323.3.2023SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370
97zákuzky – Deň učiteľov110,7023.3.202328.3.2023Ing. Jozef Haurík – Medovnikárstvo, Lansfeldova 720/8, 967 01 Kremnicaobj. 4/2023
98potraviny pre ŠJ163,9427.3.202330.3.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
99. slávnostný obed – Deň učiteľov509,5127.3.202328.3.2023AEM s. r. o. Kutnohorská 7, 967 01 Kremnica, IČO: 48289400objednávka 5/2023
100.potraviny pre ŠJ39,0528.3.202330.3.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
101.potraviny pre ŠJ133,7128.3.202330.3.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
102.potraviny pre ŠJ214,2529.3.2023
30.3.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
103. voda za 1. št.2023179,9530.3.20234.4.2023SVPS a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030Zmluva č. 706201271
104.web stránka školy43,0630.3.20234.4.2023Websupport s. r. o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928
105.zákonné poistenie prívesný vozík17,4613. 1.202324.4. 2023Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 542285733.4.2023
106.potraviny pre ŠJ79,913.4.20235.4.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
109.BTS a OPP603.4.20234.4.2023Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi
111.potraviny pre ŠJ65,024.4.202313.4.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
112. wc papier do dávkovačov12,535.4.202313.4.2023CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045abonentná zmluva – dodávka rolií + dodatok
113.tel. hovory 3/23285.4.202313.4.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
114.tel. hovory ŠI 3/2365.4.202313.4.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
115. ochrana objektu školy9,965.4.202313.4.2023Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005
116.záloha za ZP – 4/235327,525.4.202313.4.2023Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
zmluva o dodávke ZP
118.potraviny pre ŠJ107,195.4.202313.4.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
119. potraviny pre ŠJ54,1412.4.202313.4.2023Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030kúpna zmluva č. 245
120.internet ŠI10,9012.4.202313.4.2023ZHnet 04 s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva IČO: 54513383Zmluva o pripojení – internet
121.potraviny pre ŠJ84,9612.4.202313.4.2023Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, kúpna zmluva o predaji pekárenských výrobkov
122.potraviny pre ŠJ39,9912.4.202313.4.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
123.potraviny pre ŠJ175,1112.4.202313.4.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
124.záloha za EE – 4/2023195112.4.202313.4.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie na rok 2023
125.potraviny pre ŠJ96,3212.4.202317.4.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
127.odber kuchynského odpadu16,3213.4.202314.4.2023Inta s. r. o. Ryabárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ -č. 091134480223
128.potraviny pre ŠJ146,9317.4.202319.4.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
129.nákup materiálu – pripojenie k PC68,2819.4.202320.4.2023elibos s. r. o. Lipova 117/9, 966 11 Trnavá Hora, IČO: 45652945
130potraviny pre ŠJ115,5619. 4.202321.4.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
131potraviny pre ŠJ164,3419.4.202321.4.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
132potraviny pre ŠJ34,2020.4.202325.4.2023SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370
133potraviny pre ŠJ181,1024.4.202325.4.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
126vyučtovanie spotreby el. energie za 3/23-101,4313.4.202327.4.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie na rok 2023
134potraviny pre ŠJ130,6824.4.202328.4.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
135potraviny pre ŠJ167,5825.4.202328.4.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
136potraviny pre ŠJ15,1825.4.202328.4.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
137potraviny pre ŠJ10,232.5.20239.5.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
138wc papier do dávkovačov17,212.5.20239.5.2023CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045abonentná zmluva – dodávka rolií + dodatok
139BTS a OPP za 4/23602.5.20239.5.2023Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi
142elektromateriál na údržbu72,383.5.20239.5.2023Elektro Friebert s. r. o. Jula Horvátha 1490, Kremnica, IČO: 52529886Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
144internet ŠI10,904.5.20239.5.2023ZHnet 04 s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva IČO: 54513383Zmluva do pripojení – internet ŠI
145potraviny ŠJ53,754.5.20239.5.2023Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, kúpna zmluva o predaji pekárenských výrobkov
146potraviny ŠJ85,934.5.20239.5.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
147potraviny pre ŠJ133,534.5.20239.5.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
148potraviny pre ŠJ145,414.5.20239.5.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
150tel. hovory ŠI10,634.5.20239.5.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
151tel. hovory škola28,684.5.20239.5.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
152záloha za ZP 5/235327,524.5.20239. 5.2023Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
Zmluva o dodávke ZP
153oprava školského auta Peugeot162,604.5.202312.5.20233 MIKO s. r. o. Bartošová Lehôtka 120, IČO: 36053724obj. 7/2023
154potraviny pre ŠJ41,479.5.202311.5.2023Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030kúpna zmluva č. 245
155potraviny pre ŠJ87,419. 5. 202311. 5. 2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
156záloha za el. energiu 5/202319514. 5. 20239. 5. 2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke el. energie
157ochrana objektu9,9610. 5. 202312. 5. 2023Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781Zmluva o poskytnutí služieb 1/2005
158potraviny pre ŠJ78,2211.5.202312.5.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
159vyúčtovanie spotreby el. energie za 4/23655,64 prepl.11.5.202325.5.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke el. energie
160odber kuchynského odpadu16,3215.5.202316.5.2023Inta s. r. o. Ryabárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ -č. 091134480223
161potraviny pre ŠJ133,4215.5.202317.5.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
162potraviny pre ŠJ22,7716.5.202317.5.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
163potraviny pre ŠJ95,5916.5.202317.5.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 360192Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
164potraviny pre ŠJ141,2517.5.202322.5.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
165materiál pre odbor murár316,6618.5.202325.5.2023A-Build spol. s. r. o. Banská cesta 747/25, 967 01 Kremnica, IČO: 36056065obj. 6/2023
166potraviny pre ŠJ140,2322.5.202325.5.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
167potraviny pre ŠJ34,2023.6.202325.5.2023SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370
168potraviny pre ŠJ7,5923.6.202325.5.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
169potraviny pre ŠJ60,1823.6.202325.5.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
170potraviny pre ŠJ182,5424.5.202330.5.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
171wc papier do davkovačov26,1629.5.202330.5.2023CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045abonentná zmluva – dodávka rolií + dodatok
172potraviny pre ŠJ81,0829.5.202330.5.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
173potraviny pre ŠJ193,8429.5.202330.5.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
174potraviny pre ŠJ46,9729.5.202330.5.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
175potraviny pre ŠJ72,4230.5.202331.5.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
176BTS a OPP za 5/23602.6.20236.6.2023Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50769821Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi
177potraviny pre ŠJ250,712.6.20236.6.2023KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654Rámcová kúpna zmluva
178potraviny pre ŠJ61,162.6.20236.6.2023Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá, kúpna zmluva o predaji pekárenských výrobkov
181potraviny pre ŠJ131,875.6.20236.6.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177
182tel. hovory ŠI65.6.20239.6.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
183tel. hovory škola28,345.6.20239.6.2023Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní verejných služieb
185ochrana objektu9,966.6.20239.6.2023Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781Zmluva o poskytnutí služieb 1/2005
186internet ŠI10,906.6.20239.6.2023ZHnet 04 s. r. o. M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva IČO: 54513383zmluva o pripojení – internet
187elektronická aukcia2286.6.20239.6.2023eBIZ Corp s. r. o. Lehotského 1, 811 06 Bratislava, IČO: 35758643obj. 8/2023
188záloha za ZP 6/235327,5220.6.202315.6.2023Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565
zmluva o dodávke ZP
189potraviny pre ŠJ34,206.6.202312.6.2023SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370
190potraviny pre ŠJ14,787.6.202312.6.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
191potraviny pre ŠJ63,967.6.202312.6.2023Inmédia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208Rámcová kúpna zmluva – dodávka potravín pre ŠJ
192čistiace potreby pre školu137,827.6.20239.6.2023Papeva s. r. o. Dolná 73/14, 967 01 Kremnica, IČO: 47025191obj. 10/2023
195odber kuchynského odpadu24,488.6.202315.6.2023Inta s. r. o. Ryabárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere odpadov zo ŠJ -č. 091134480223
196potraviny pre ŠJ23,349.6.202315.6.2023Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030kúpna zmluva č. 245
197vyúčtovanie spotreby el. energie za 5/23prepl. 923,609.6.202322.6.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke el. energie
198záloha za el. energiu 6/202319518.6.20239.6.2023Slovenské elektrárne- energetické služby, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412Zmluva o združenej dodávke el. energie
199potraviny pre ŠJ10,2313.6.202314.6.2023Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica Trubín, IČO: 00210447
200potraviny pre ŠJ147,6613.6.202314.6.2023Dana Michalíková – LANDA, Skliarovo 113, 962 12 Detva, IČO: 35195177