Return to Predmetové komisie

PK humanitných predmetov a TSV

Akcie: PK jazykov a komunikácie

Akcie: PK humanitných predmetov a TSV

Členovia PK

  • Mgr. Andrea Ondrejková – predsedníčka PK
  • Mgr. Martin Ondrejka
  • Mgr. Jana Majerová
  • Mgr. Katarína Weissová
  • Mgr. Miloš Tatár