Return to Rok 2016

Zmluvy 2016

Popis zmluvy Druhá zmluvná strana Celková hodnota s DPH Dátum podpisu zmluvy Dátum  zverejnenia zmluvy
1. Zmluva o poskytnutí grantuč. ST16003 -cvičná firma Nadácia Pontís Bratislava 532 € 27. 1. 2016 17. 2. 2016
 2. Zmluva č. 41/2016 o zabezpečení, realizácii a financovaní Celoštátnej súťaže zručnosti žiakov OU – kuchár MV SR – Okresný úrad Banská Bystrica  1715 €  7. 3. 2016  11. 3. 2016
 3. Povinné zmluvné poistenie MV – ZH 793 AJ  Generali a. s.Lamačská cesta, Bratislava  75 €  25. 2. 2016  11. 3. 2016
4. Povinné zmluvné poistenie MV – ZH 854 YC prív. vozík   Generali a. s.Lamačská cesta, Bratislava  17,46 €  25. 2. 2016  11. 3. 2016
 5. Kolektívna zmluva na rok 2016  ZO OZPŠaV pri SOŠ pre ŽSPI  12. 1. 2016  15. 3. 2016
6. Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky „Deň narcisov 2016  Liga proti rakovine SR, Brestová 6, 821 02 Bratislava  3. 3. 2016  31. 3. 2016
 7. Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve 2016  SOŠ pre ŽSPI, Kutnohorská 675/20, Kremnica  27. 5. 2016  16. 3. 2016
 8. Dodatok č. 4 k zmluva o nájme bytu J. Drozd  Ján Drozd, Ľ. Štúra 682/13, 967 01 Kremnica  30. 6. 2016  8. 7. 2016
9. Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu M. Medzihradská  Mgr. Marta Medzihradská, tichá 17, 974 04 Banská Bystrica  30. 6. 2016  8. 7. 2016
 10. Zmluva o elektronickej  komunikácii a  elektronických služieb – ZP dôvera  Dôvera – ZP a. s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava  6. 7. 2016  8. 7. 2016
11. Abonentná zmluva  na montáž zariadenia na dávkovanie toaletného papiera vo WC – škola, POV  CWS-boco Slovensko, s. r. o. Bojnická 10, 831 04 Bratislava, IČO: 31411045  6. 9. 2016  9. 9. 2016
12. dodatok č. 15 – obnova programu na účtovníctvo  ProCes s. r. o. Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31570879  12. 12. 2016  15. 9. 2016
 13. Realizačná zmluva k rámcovej dohode o poskytovaní služieb – elektrika, plyn  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008  20. 12. 2016  29. 12. 2016