Projekty

Pripravuje sa…

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou   Názov projektu: SOŠ pri ŽSPI v Kremnici – zníženie energetickej náročnosti verejných budov   Miesto realizácie: Kremnica Cieľ projektu: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Dátum začatia/ukončenia realizácie: 11/2016 – 10/2019 Celkové náklady: 883 987,45 EUR Výška poskytnutého príspevku: 883 987,45 EUR   Stručný opis projektu:   Cieľom projektu …

View page »