Return to O škole

História školy

jún 1922 – posledná pracovná porade šk. roka 1921/22 na Ústave pre hluchonemých – predloženie požiadavky umožniť sluchovo postihnutým žiakom pokračovať v štúdiu a získať výučný list.

11. december 1922 – zostavený rozvrh hodín a začiatok vyučovania, oficiálne sa za vznik školy počíta 8. 1. 1923

8. január 1923 – vznik Pokračovacej živnostenskej školy pre hluchonemých pri Ústave pre hluchonemých v Kremnici. Prvé odbory – obuvník, dámsky krajčír, pánsky krajčír. Počet žiakov 13 (4 chlapci, 9 dievčat)

 

prvá budova školy na Renwise (budova ZŠ pre SPM)1923-1933

prvá budova školy na Renwise (budova ZŠ pre SPM)1923-1933

január 1933 – Pokračovacia škola pre hluchonemých sa administratívne aj hospodársky osamostatnila od Ústavu pre hluchonemých.

Pôvodný vzhľad budovy, v ktorej dnes sídli naša škola

Pôvodný vzhľad budovy, v ktorej dnes sídli naša škola

2. apríl 1945 – požiar školy

2. apríl 1945 – požiar školy

 

2. apríl 1945 – požiar školy

2. apríl 1945 – požiar školy

 

1945 - 1949 škola po rekonštrukcii

1945 – 1949 škola po rekonštrukcii

1945 - 1949 škola po rekonštrukcii

1945 – 1949 škola po rekonštrukcii

 

Galéria riaditeľov školy v rokoch 1923 – 1994

 

 
Štefan Sobolovský Václav Jankovec Andrej Valent
(1923–1933) (1933–1938) (1938–1945)
     
     
Samuel Adamčík Imrich Schmidtberger Juraj Fajčík
(1945–1946) (1946–1979) (1979–1981)
     
     
Ľubica Fusková Ján Vaško PaedDr. Miroslav Štefunko
(1981–1989) (1990-1992) (1992-1994)

 

Staršie názvy nášho SOUI pre SPM v Kremnici

 

 • Štátna odborná škola pre hluchonemých
 • Odborná škola pre hluchonemých
 • Učňovská škola pre hluchonemých
 • Odborné učilište pre mládež s chybami sluchu
 • Odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež
 • Stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež
 • 1974/75 – vznik Strednej priemyselnej školy odevnej pre mládež s chybami sluchu v Kremnici (od roku 1979 pre sluchovo postihnutú mládež)
 • 1974/75 odevníctvo
 • 1995/96 otvorenie odboru modelovanie a navrhovanie odevov
 • 2002/03 otvorenie odboru technické a informatické služby
 • 1996/97 – vznik Gymnázia pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici