Return to O škole

Vedenie školy

Vedenie školy

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, internátna v Kremnici

skola@skolaprespm.sk

Riaditeľ

Ing. Jozef Ličko

mobil:             0948 671 103

e-mail: jlicko@skolaprespm.sk

 

Zástupca riaditeľa

Ing. Ľubica Papšová

telefón:             045/6743696

e-mail: lpapsova@skolaprespm.sk

 

Hlavná majsterka OV

Bc. Marianna Zábradyová

telefón:             045/6743696

e-mail: mzabradyova@skolaprespm.sk