Return to Register zmlúv, faktúr, objednávok

Rok 2011

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna v Kremnici je  povinná zverejňovať písomné zmluvy alebo písomné dohody, objednávky na tovary a služby ako i doručené faktúry za tovary a služby. V súlade s uvedeným metodickým pokynom platným od 1. 5. 2011 škola je povinná zverejniť objednávky na tovary a služby ako i doručené faktúry za tovary a služby v hodnote viac ako 1 000 € bez DPH.


  • Faktúry
  • Zmluvy
  • Objednávky

Faktúry 2011

Faktúry do: 30.4.2011

Objednávky 2011

Zmluvy 2011

Zmluvy do: 30.4.2011