Return to Rok 2012

Faktúry 2012

Popis fakturovaného plnenia tak ako je
uvedený na faktúre
Celková hodnota fakturovaného
plnenia v sume, ako je uvedená
na faktúre s DPH
Dátum
doručenia
faktúry
Identifikačné údaje dodávateľa
fakturovaného plnenia (obchodné meno/
názov, sídlo, IČO právnickej osoby/
obchodné meno FO – podnikateľa, miesto
podnikania, IČO/ meno a priezvisko,
adresa trvalého pobytu FO –
nepodnikateľa)
Identifikácia zmluvy, ak faktúrasúvisí s povinne zverejňovanou zmluvouIdentifikácia objednávky, ak faktúrasúvisí s objednávkou
 1 zemný plyn – ŠJ 1/2012 124 €  3. 1. 2012  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556  zmluva č. 9100096687
 2  el. energia, budova POV 1/2012  648 €  3. 1. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008  zmluva č. 62244321
3  el. energia , budova  školy , ŠI  12/2011  1431 €  3. 1. 2012 Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300  zmluva 5100000279
 4  voda , budova POV, od 28. í9.  do 22. 12. 2011  80,57 € 9. 1. 2012  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030  zmluva 706201271
 5  voda ŠI, od 28. 9. do 19. 12. 2011  272,05 €  9. 1. 2012   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030   zmluva 706201271
 6  služby  O2 od 22. 11. do 22. 12. 2011  15,35 €  9. 1. 2012  Telefonica Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  zmluva 80576910
 7.  záloha za odber ZP škola, ŠI za 1/2012 4478 €  9. 1. 2012   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556    zmluva 5100000279
 8  elektro materiál na údržbu  58,48 €  10. 1. 2012  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
 9  ochrana objektu  11,95 €  10. 1. 2012  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO:320781
 10  potraviny  215,49€  10. 1. 2012  Inmedia, spol. s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208
 11  služby telecom za 12/2011  81,34€  10. 1. 2012  Slovak Telecom, a. s. Karadžičova 10,  825 13 Bratislava, IČO:35763469
 12  potraviny  317,87 € 11. 1. 2012 Ryba Košice spol. s. r. o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO:17147522
 13  využitie priestorov mestskej telocvične  6,50 €  11. 1. 2012   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO:320781
14 potraviny 15,17 € 13. 1. 2012 Poľnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO:210447
15 služby virtuálnej knižnice 12/2011 9,96 € 13. 1. 2012 Komenský, s. r. o. Park Mládeže l, 040 01 Košice, IČO: 43908977
16 publikácia, Čo má vedieť mzdová účtovníčka 49 € 3. 1. 2012 Ajfa + Avis s. r. o., Klemensova 34, 010 01 Žilina
17 školské tlačivá 47,09 € 13. 1. 2012 ŠEVT a. s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
18 ZP za školu, ŠI, za 12/2011 1376 € 12. 1. 2012   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556   zmluva 5100000279
19 el. energia za školu, ŠI za 12/2011 462,82 € 11. 1. 2012 Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300 zmluva 5100000279
20 potraviny 46,67 16. 1. 2012 V.M. Marlex, s. r. o., Komenského 1354, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:36363821
21 potraviny 16,15 € 17. 1. 2012 Hispa SK s. r. o. , Banacíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
22 potraviny 24,71 17. 1. 2012 V.M. Marlex, s. r. o., Komenského 1354, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:36363821
23 potraviny 184,30 17. 1. 2012  Inmedia, spol. s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208
24 časopis- finančný spravodajca 21,19 € 17. 1. 2012 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503
25 služby OPP a BOZP- 1/2012 159,34 € 17. 1. 2012 A.F.S. Systém – IPM, s. r. o. , Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica
26 potraviny 207,70 € 18. 1. 2012 Ryba Košice spol. s. r. o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO:17147522
27 potraviny 145,82€ 19. 1. 2012 V.M. Marlex, s. r. o., Komenského 1354, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:36363821
 28  potraviny  17,93€  20. 1. 2012  SHP a. s. T. Teplice, Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370  zmluva 733/02RP
 29 potraviny  83,33 €  23. 1. 2012  Diamon, s. r. o. Scherfelova 3017/53, 058 01 Poprad
 30  potraviny  23,76 €  24. 1. 2012  HiISPA  Sk s. r. o. ,Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
 31  potraviny  126,77  24. 1. 2012  Inmedia, spol. s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208
 32  potraviny  159,13  24. 1. 2012   Inmedia, spol. s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208
 33  potraviny  124,50 €  24. 1. 2012  Ag foods SK s. r. o. Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
 34  potraviny  291,48 €  25. 1. 2012  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda , 040 01 KošiceIČO: 17147522
 35  potraviny  56,88 €  25. 1. 2012  Poľnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO:210447
36  potraviny  13,20 € 25. 1. 2012  Matica slovenská, Nám. J. C. Hronského 1, 036 52 Martin, IČO: 00179027
 37  potraviny  157,30 €  27. 1. 2012 Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
 38  potraviny  81,06 €  27. 1. 2012  V.M. Marlex, s. r. o., Komenského 1354, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:36363821
39  potraviny  3,72 €  27. 1. 2012   V.M. Marlex, s. r. o., Komenského 1354, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:36363821
40 potraviny 53,26 € 1. 2. 2012  Poľnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO:210447
 41 potraviny 183,96  1. 2. 2012    Inmedia, spol. s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208
 42  potraviny  458,17 €  1. 2. 2012 LANDA – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177
 43  potraviny  183,88 € 1. 2. 2012 Coolfood  s. r. o. , P. Križku 384/7, 967 01 Kremnica
44  potraviny  53,69 €  1. 2. 2012  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda , 040 01 KošiceIČO: 17147522
 45  služby O2  7,19 €  1. 2. 2012 Telefonica Slovakia, s. r. o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
 46  školské tlačivá  86,28 €  15. 2. 2012  ŠEVT a. s. , Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
 47  zverejnenie inzerátu  93,24 €  1. 2. 2012 Petit Press, a. s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO:35790253
 48  ZP ŠJ – 2/2012  120 €  2. 2. 2012  SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav 26
49  prostriedok do umývačky riadu  82,68 €  2. 2. 2012  LAWEX, spol. s. r. o. , Zvolenská cesta 25, 974 04 Banská Bystrica
 50  potraviny  39,90 €  3. 2. 2012    V.M. Marlex, s. r. o., Komenského 1354, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:36363821
 51  potraviny  38,84 €  6. 2. 2012   SHP a. s. T. Teplice, Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370   zmluva 733/02RP
 52  el. materiál na údržbu 84,98 €  6. 2. 2012  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
 53  ochrana objektu za 2/2012  11,95 €  6. 2. 2012  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
 54 el. energia záloha za 2/2012  1107 € 6. 2. 2012 Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300    zmluva 5100000279
 55  el. energia POV záloha za 2/2012  648 €  6. 2. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300   zmluva č. 62244321
 56 záloha za odber ZP  4002 €  7. 2. 2012    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556    zmluva 5100000279
 57  potraviny  207,63 €  7. 2. 2012    Inmedia, spol. s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208
 58  využívanie priestorov telocvične  9,75 €  7. 2. 2012   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
 59  údržba programového vybavenia  83,65 €  8. 2. 2012 IVES Košice, ČSl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 162957
 60  služby Slovak Telecom  82,56 €  8. 2. 2012  Slovak Telecom a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO:35763469
61 potraviny 111,31 € 8. 2. 2012  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda , 040 01 KošiceIČO: 17147522
63 farby, riedidlá 214,70 € 8. 2. 2012 Marek Sekaj, Dolná 67/2, 967 01 Kremnica, IČO:35299282
64 ZP za 1/2012 2652,08 € 9. 2. 2012   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556   zmluva 5100000279
65 el. energia za 1/2012 574,15 € 9. 2. 2012 Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
 66 ZP škola ,ŠI za 3/2012  4127 €  9. 2. 2012    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556    zmluva 5100000279
 70  potraviny  45,36 € 9. 2. 2012   Poľnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO:210447
 71  učebnice  34,40 €  13. 2. 2012  Orbis Pictus Istropolitana, spol. s. r. o. , Hrachová 34   , 821 05 Bratislava, IČO:17323266
 72  výpočtová technika  25,57 €  13. 2. 2012  Elibos, s. r. o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
 73  predplatné časopisu škola 2012  20 €  13. 2. 2012  JurisDat-M. Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973
 74  potraviny  467,95 €  14. 2. 2012  Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 75  potraviny  31,56 € 14. 2. 2012   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 76  pracovné pomôcky  77,85 €  14. 2. 2012  Zuzana Nagyová – AZET, M. Chrasteka 502/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929969
 77  pranie prádla  213,20 €  14. 2. 2012  Psychiatrická nemocnica, Prof. Matulaya, ČSA 234/139, 967 01 Kremnica
 78  potraviny  121,13 €  15. 2. 2012  Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
79  potraviny  185,87 € 15. 2. 2012  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 80  služby BOZP a PO za 2/2012  159,34 €  16. 2. 2012 A.F.S. Systém – IPM, s. r. o. , Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica
 81  služby virtuálnej knižnice  9,96€  17. 2. 2012  Komenský, s. r. o. Park Mládeže l, 040 01 Košice, IČO: 43908977
82  potraviny  177,61 €  20. 2. 2012   V.M. Marlex, s. r. o., Komenského 1354, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:36363821
 83  potraviny  160,83 €  21. 2. 2012   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
84 potraviny  17,93 € 21. 2. 2012   SHP a. s. T. Teplice, Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370   zmluva 733/02RP
 85  potraviny  45,36 €  22. 2. 2012    Poľnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO:210447
 86  potraviny  128,06  22. 2. 2012   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 87  knihy  102,75 €  23. 2. 2012  RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. , odborné nakladateľstvo, Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava, IČO? 35908718
 88  výpočtová technika  206,76 €  27.2. 2012   Elibos, s. r. o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
89 potraviny 99,59 € 15. 2. 2012  Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
90 kontrola výťahov 264,48 € 27. 2. 2012 EM-LIFT s. r. o., Mierová 8 , 966 81 Žarnovica, IČO: 36016802 zmluva 0062011
91 potraviny 29,22 € 1. 3. 2012   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
92 potraviny 126,13 € 1. 3. 2012  Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
93 potraviny 107,28 € 1. 3. 2012  Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
94 potraviny 205,08 € 1. 3. 2012 Coolfood  s. r. o. , P. Križku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
 95  potraviny  59,37 €  1. 3. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
 96  Služby O2  7,79 € 1. 3. 2012  Telefonica Slovakia, s. r. o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
 97  potraviny  104,63  12. 3. 2012    V.M. Marlex, s. r. o., Komenského 1354, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:36363821
98  ochrana objektu 3/2012  11,95 €  12. 3. 2012   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
 99 Služby Slovak Telecom  106,03 €  12. 3. 2012  Slovak Telecom, a. s. Karadžičova 10825 13 Bratislava, IČO: 35763469
100  ZP za 2/2012  4005 €  12. 3. 2012   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556
 101  el. energia za 2/2012  938,21 €  12. 3. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
 102  ZP záloha za 4/2012  2186 €  12. 3. 2012    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556
 103  potraviny  10,04 €  5. 3. 2012    SHP a. s. T. Teplice, Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370  zmluva 0062011
 104  potraviny  60,36 €  5. 3. 2012    Poľnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO:210447
 105  ZP – ŠJ za 3/2012  113 €  5. 3. 2012    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556
 106  využívanie priestorov mes. telocvične  13 €  5. 3. 2012   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
107 el. materiál na údržbu 14,36 € 5. 3. 2012 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
110 potraviny 505,01 € 12. 3. 2012 Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
111 služby virtuálnej knižnice za 2/2012 9,96 € 12. 3. 2012  Komenský, s. r. o. Park Mládeže l, 040 01 Košice, IČO: 43908977
113 stravné lístky 720,90 € 12. 3. 2012 DOXX – stravné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000
114 poplatok za odvoz odpadu 339,10 € 12. 3. 2012   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
115 potraviny 34,56 € 13. 3. 2012 AG Foods sk s. r. o. , Moyzesova 10, 902 01 Pezinok, IČO:34144579
116 pranie prádla 106,60 € 13. 3. 2012  Psychiatrická nemocnica, Prof. Matulaya, ČSA 234/139, 967 01 Kremnica
117 potraviny 192,36 € 14. 3. 2012  Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
118 čistiace potreby 555,97 € 16. 3. 2012 COOP Jednota Žarnovica, spot. družstvo,Bystrická cesta 44, 966 81 Žarnovica
119 školské tlačiva 90,89€ 16. 3. 2012 ŠEVT a. s. , Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO:31331131
120 el. materiál na údržbu 9,10 € 19. 3. 2012 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1
121 služby BOZP a OP 3/2012 162,94 € 19. 3. 2012 A.F.S. Systém – IPM, s. r. o. , Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica
 122  potraviny  37,87 €  20. 3. 2012     Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 123  potraviny  122,89 €  21. 3. 2012   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 124  potraviny  45,36 €  21. 3. 2012     Poľnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO:210447
 125  potraviny  11,88 €  22. 3. 2012     SHP a. s. T. Teplice, Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370   zmluva 0062011
 126  potraviny  97,70 €  23. 3. 2012   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 127  potraviny  202,74 €  27. 3. 2012     Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 128  potraviny  152,32 € 26. 3. 2012   Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
129 potraviny 109,52 € 28. 3. 2012   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
130 potraviny 242 € 28. 3. 2012  Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
131 kancelárske potreby 322,18 € 22. 3. 2012 Papera s. r. o. , Čerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
132 kancelárske potreby 4,91 € 26. 3. 2012 Papera s. r. o. , Čerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
133 potraviny 146,96 € 28. 3. 2012 V.M. Marlex s. r. o. , Komenského 1354, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:36363821
134 voda 436,79 € 2. 4. 2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta  5, 974 01 B. Bystrica, IČO:36644030
135 voda 104,16 € 2. 4. 2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta  5, 974 01 B. Bystrica, IČO:36644030
136 voda 276,41 € 2. 4. 2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta  5, 974 01 B. Bystrica, IČO:36644030
137 potraviny 198,18 € 2. 4. 2012 Coolfood s. r. o. , P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO:45306184
138 potraviny 55,80 € 2. 4. 2012    Poľnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO:210447
139 el. energia POV – 3/2012 648 € 3. 4. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
140 el. enrgia Š, ŠI – 3/2012 1364 € 3. 4. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
141 potraviny 179,35 € 3. 4. 2012    Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
142 Služby O2 6,48 € 3. 4. 2012 Telefonica slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO:  35848863
143 ZP – ŠJ za 4/2012 62 € 3. 4. 2012   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556
144 výmena pneumatík 19,36 € 2. 4. 2012 Pribil Kvetoslav, EX-O, dolná 56/35, 967 01 Kremnica
145 potlač loga 36 € 2. 4. 2012 RndR. CHmúrová  Miriam – Sfinga, dolná 51/25, 967 01 Kremnica
146 potraviny 45,82 € 4. 4. 2012 V.M. Marlex s. r. o. Komenského 1354, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36363821
147 ochrana objektu 11,95 € 4. 4. 2012   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
148 prenájom rádiovysielača 79,66 € 4. 4. 2012   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
152 potraviny 95,84 € 11. 4. 2012   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
153 potraviny 175,88 € 11. 4. 2012  Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
155 využívanie priestorov  mestskej telocvične 13 € 11. 4. 2012   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
156 virtuálna knižnica 9,96 € 11. 4. 2012  Komenský, s. r. o. Park Mládeže l, 040 01 Košice, IČO: 43908977
157 potraviny ovocie, zelenina 556 € 11. 4. 2012 LANDA – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177
158 potraviny 15,12 € 11. 4. 2012   Poľnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO:210447
159 záloha za el. energiu POV – 4/2012 648 € 11. 4. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
160 záloha za el. energiu  škola, ŠI – 4/2012 1040 € 11. 4. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
161 pranie prádla 247 € 11. 4. 2012  Psychiatrická nemocnica, Prof. Matulaya, ČSA 234/139, 967 01 Kremnica
162 potraviny 27 € 11. 4. 2012    SHP a. s. T. Teplice, Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370  zmluva 0062011
163 členský príspevok 40 € 11. 4. 2012 spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu SR, ul. K. Supa 48, 984 03 Lučenec,
164 potraviny 55,38 € 11. 4. 2012 Hispa SK s. r. o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO:46307222
165 nákup šálok 118,08 € 17. 4. 2012 AZM s. r. o. , Laurinska 18, 81101 Bratislava, IČO:35816023
166 služby Telecom 102,04 € 11. 4. 2012  Slovak Telecom a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO:35763469
167 prepchávanie odpadu 15,93 € 12. 4. 2012 Mestský bytový podnik, dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO:634336
168 ZP za 3/2012 720,12 € 12. 4. 2012    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556
169 ZP záloha za 5/2012 1426 € 12. 4. 2012   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556
170 el. energia 3/2012 1452,38 € 12. 4. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
 171 tonery do kopírky  616,80€  16. 4. 2012  Elibos, s. r. o. , Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO:45652945
 172  potraviny  52,09 €  17. 4. 2012  Radla GS, s. r. o. Gorkého 762/12, 962 31 Siač,  IČO:45302596
 173  potraviny  152,57 € 17. 4. 2012   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
 174  plátno na damaškové obrusy  76,94 €  17. 4. 2012 Štefan Drozd – Súkrodev , 967 01 Kremnica, IČO: 10934715
 175  potraviny  191,32 € 18. 4. 2012   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 176  potraviny  175,19 €  18. 4. 2012   Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
 177  služby BOZP a PO  159,34 €  19. 4. 2012  A.F.S. systém IPM s. r. o. Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica
 178  potraviny  47,88 €  23. 4. 2012    Poľnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO:210447
 179  fotodokumentácia k oslavám 90 výročia  100 €  24. 4. 2012  Ivan Čilík, Zlatá ul. 634/18, 967 01 Kremnica, IČO: 10932046
 180  potraviny  147,18 €  25. 4. 2012    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 181  potraviny  157,84 €  25. 4. 2012   Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
 182  umývacie prostriedky  76,80 € 26. 4. 2012  Gastrolux, s. r. o. Bytčiská 72, 010 01 Žilina, IČO: 36413186
183 potraviny 128,16 € 2. 5. 2012 Coolfood s. r. o. , P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO:45306184
184 potraviny 30,24 € 2. 5. 2012    Poľnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO:210447
185 pracovná obuv -65,10 € 26. 4. 2012 Marek Králik – mat/mar, j. hORVáTHA 955/96, 967 01 Kremnica, IČO: 45451630
 186  potraviny 73 € 3. 5. 2012  V.M. Marlex s. r. o. , Komenského 1354, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:36363821
187 potraviny 87,62 € 4. 5. 2012  HiISPA  Sk s. r. o. ,Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
190 služby O2 14,51 € 4. 5. 2012 Telefonica Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
191 zemný plyn – ŠJ 24 € 4. 5. 2012   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556
192 potraviny 284 € 4. 5. 2012 LANDA – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177
193 ochrana objektu 5/2012 11,95 € 4. 5. 2012   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
195 el. energia záloha za 5/2012 1034 € 7. 5. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
 196  el. energia záloha za 5/2012  648 €  7. 5. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
 197  potraviny  203,01 €  7. 5. 2012   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 198  potraviny  45,36 €  7. 5. 2012     SHP a. s. T. Teplice, Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370   zmluva 0062011
199 využívanie priestorov mestskej telocvične 6,5 € 7. 5. 2012   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
200 potraviny 144 € 7. 5. 2012 TERS systém spol. s. r. o., Svätokrížske námestie 6,965 01 Žiar nad Hronom, IČO:31566537
 202  potraviny  69,47 €  9. 5. 2012  IČO: 44211481, Sniežik s. r. o.,Cabajská 21/B, 949 01 Nitra
 203  potraviny  106,19 €  9. 5. 2012    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 204  virtuálna knižnica 9,96 €  9. 5. 2012  Komenský, s. r. o. Park Mládeže l, 040 01 Košice, IČO: 43908977
205  viazanie kníh  21 €  9. 5. 2012  33320380 Knihviazačstvo KOZET Ján Kozárik, SNP 90, 965 01 Žiar nad Hronom
206  telefónné hovory  98,64 €  9. 5. 2012   Slovak Telecom a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO:35763469
 207  tonery do tlačiarni  201,96 €  11. 5. 2012  33336750 RNDR. Chmúrová Miriam – SFINGA, Dolná 51/25, 967 01 Kremnica
 208  ZP škola, ŠI za 4/2012  1168,85 €  14. 5. 2012  35815256 SPP a. s. , Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
209 záloha za odber ZP 1189 € 14. 5. 2012    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556
210 el. energia za 4/2012 159,70 € 11. 5. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
211 infračervený teplomer 115,99 € 14. 5. 2012 36534749 Bibus SK, s. r. o. Trnavská 31, 949 01 Nitra
212 potraviny 94,36 € 15. 5. 2012   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
213 pranie prádla 143 € 15. 5. 2012  Psychiatrická nemocnica, Prof. Matulaya, ČSA 234/139, 967 01 Kremnica
214 toner, kan. papier 38,41 € 15. 5. 2012 33336750 RNDr. Chmúrová Miriam  Sfinga, dolná 51/25 , 967 01 Kremnica
215 potraviny 188,31 € 16. 5. 2012    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
216 potraviny 48,36 € 16. 5. 2012    Poľnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO:210447
217 BOZP, PO 159,34 € 16. 5. 2012  A.F.S. systém IPM s. r. o. Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica
218 členský príspevok 100 € 16. 5. 2012 35605065 Združenie OU, Mierová 49, 982 01 Tornaľa
219 potraviny 14,16 € 18. 5. 2012   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
220 potraviny 30,24 € 21. 5. 2012    Poľnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO:210447
221 potraviny 27 € 21. 5. 2012
   SHP a. s. T. Teplice, Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370
  zmluva 0062011
222 potraviny 148,42 € 22. 5. 2012   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
223 el. materiál 11,26 € 22. 5. 2012 34610863 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica
224 potraviny 59,35 € 23. 5. 2012   Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
225 potraviny 253,49 € 23. 5. 2012  Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
226 potraviny 142,33 € 31. 5. 2012   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
227 Ochranné prac. pomôcky, čis. potreby 207,85 € 23. 5. 2012 41929969 Zuzana Nagyová – AZET, 965 01 Žiar nad Hronom
228 potraviny 106,91 € 23. 5. 2012 V.M. Marlex s. r. o. , Komenského 1354, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:36363821
229 servisné prehliadky výťahov 216 € 25. 5. 2012 EM-LIFT s. r. o., Mierová 8 , 966 81 Žarnovica, IČO: 36016802 zmluva 0062011
230 potraviny 222,16 € 1. 6. 2012 Coolfood s. r. o. , P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO:45306184
231 potraviny 598,32 € 1. 6. 2012 LANDA – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177
232 služby O2 11,32 € 1. 6. 2012 Telefonica Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
233 potraviny 78,46 € 4. 6. 2012    Poľnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO:210447
234 el. materiál 11, 40 € 4. 6. 2012 34610863 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1
235 ZP – ŠJ  6/2012 10 € 4. 6. 2012    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556
238 využívanie priestorov mestskej telocvične 32,50 € 5. 6. 2012   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
239 záloha  el. ener. za 6/2012 867 € 5. 6. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
240 záloha za el. en. POV 6/2012 648 € 5. 6. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
241 potraviny 247,52  € 6. 6. 2012  Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
242 potraviny 100,09 € 6. 6. 2012   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
244 folia s potlačou 23,88 € 6. 6. 2012 10934715 Štefan Drozd – Súkrodev, 967 01 Kremnica
244 a virtuálna  knižnica 5/2012 9,96 € 6. 6. 2012  Komenský, s. r. o. Park Mládeže l, 040 01 Košice, IČO: 43908977
246 telefónné hovory 5/2012 83,22 € 7. 6. 2012 Slovak Telecom a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO:35763469
247 ochrana objektu 6/2012 11,95 € 7. 6. 2012  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
248 potraviny 175 € 7. 6. 2012 V.M. Marlex s. r. o. , Komenského 1354, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:36363821
249 potraviny 101,98 € 8. 6. 2012   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
250 potraviny 49,68 € 8. 6. 2012     SHP a. s. T. Teplice, Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370   zmluva 0062011
251 stavebný materiál 75,44 € 8. 6. 2012 35300973 Karol Mazúr – KAMI, Nevolné 109, 967 01 Kremnica
252 zapožičanie schodolezu 50 € 8. 6. 2012 37831470 Základná škola, Ul. P. Krížku 392/8, 967 01 Kremnica
253 potraviny 30,24 € 11. 6. 2012    Poľnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO:210447
254 el. energia 5/2012 2,71 € 11. 6. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
255 ZP za 5/2012 -174,51 € 11. 6. 2012    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556
256 potraviny 277,91 € 13. 6. 2012  Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
257  potraviny  69,82 €  13. 6. 2012    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 258  pranie prádla  115,70 €  13. 6. 2012   Psychiatrická nemocnica, Prof. Matulaya, ČSA 234/139, 967 01 Kremnica
 259 školenie  33 €  13. 6. 2012  Anna Čunderlíková AC Vzdelávacia agentúra, J. Kozáčeka 2115/12, 960 01 Zvolen
 260  toner, papier  255 €  13. 6. 2012  RNDr. Chmúrová Miriam – Sfinga, Dolná 51/25, 967 01 Kremnica
 261  služby OPP a BOZP – 6/2012  159,34 €  19. 6. 2012  A.F.S. Systém – IPM s. r. o. , Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica
 262  potraviny  136,36 €  20. 6. 2012     Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 263  potraviny  75j,46 €  20. 6. 2012  V.M. Marlex s. r. o. , Komenského 1354, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:36363821
 264  školské tlačivá  89,46€ 29. 6. 2012  ŠEVT a. s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO:31331131
 265  potraviny  12,42 €  20. 6. 2012    SHP a. s. T. Teplice, Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370  zmluva 0062011
266 potraviny 60,48 € 25. 6. 2012    Poľnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO:210447
267 potraviny 638,83 € 27. 6. 2012 LANDA – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177
268 potraviny 47,81 € 27. 6. 2012  V.M. Marlex s. r. o. , Komenského 1354, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:36363821
269 tonery 72 € 27. 6. 2012 RNdR. CHmúrová Miriam – Sfinga, dolná 51/25, 967 01 Kremnica, IČO: 33336750
270 potraviny 23,38 € 28. 6. 2012   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
271 voda – ŠI 261,89 € 29. 6. 2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO.36644030
272 voda – Š, ŠI 398,11 € 29. 6. 2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO.36644030
273 materiál na údržbu 189,42 € 29. 6. 2012 Ján Búry K+B, Bystrická 442/13, 967 01 Kremnica, IČO:33332096
274 virtuálna knižnica 9,96 € 1. 7. 2012 Komenský s. r. o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
275 oprava kúrenia 136,99 € 3. 7. 2012 Milan Kapusta – Kamont, Matunákova 380/8, 967 01 Kremnica
276 kontrola a čístenie komína 60,9 € 3. 7. 2012 Toryský Milan – Kominárske práce, Obrancov mieru 15, 969 03 Banská Štiavnica, IČO: 34544984
277 časopis 3,32 € 3. 7. 2012 L.K. Permanent spol. s. r. o. Hattalova 12, 831 03 Bratislava
278 služby O2 11,33 € 6. 7. 2012 Telefonica slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
279 prenájom  telocvične 19,50 € 6. 7. 2012 Mestský úrad, Štefánikovo nám 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
280 potraviny 15,12 € 6. 7. 2012    Poľnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO:210447
281 potraviny 214,91 € 6. 7. 2012 Coolfood  s. r. o. , P. Križku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
284 ochrana objektu 11,95 € 6. 7. 2012   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
285 ZP za školu a ŠI – 7/2012 693 € 11. 6. 2012    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556
286 potraviny 12,42 € 9. 7. 2012   SHP a. s. T. Teplice, Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370  zmluva 0062011
287 el. energia za 7/2012 648 € 9. 7. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
288 el. energia za 7/2012 – POV 547 € 9. 7. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
291 dohľad nad pracovným prost. 403,20 € 9. 7. 2012 Nemocnice a polikliniky, n. o. Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava  č. 106/2008/PZS
292 voda ŠI 90,16 € 10. 7. 2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO.36644030
293 telefónne hovory 89,93 € 10. 7. 2012  Slovak Telecom a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO:35763469
294 prepchávanie odpadu 10,62 € 10. 7. 2012 Mestský bytový podnik, dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO: 00634336
295 pranie prádla 226,20 € 11. 7. 2012   Psychiatrická nemocnica, Prof. Matulaya, ČSA 234/139, 967 01 Kremnica
296 ZP škola, ŠI- 6/2012 -82,36 € 12. 7. 2012   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556
297 el. energia škola, ŠI, za 6/2012 117,16 € 12. 7. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
298 ZP škola, ŠI- 8/2012 701 € 12. 7. 2012  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556
299 BOZP, PO za 6/2012 159,34 € 23. 7. 2012 A.F.S. Systém – IPM, s. r. o. dolná 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36631370
300 ZP –  ŠJ za 7/2012 45,48 € 26. 7. 2012  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556
301 el. energia – 8/2012 škola, ŠI 538 € 1. 8. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
302 SPP – ŠJ 8/2012 11 € 2. 8. 2012  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556
306 oprava vodovodnej prípojky 119,52 € 6.8. 2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO.36644030
307 služby O2 8,04 € 6. 8. 2012 Telefonica Slovakia, s. r. o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
308 tonery 57,12 € 20. 8. 2012 Elibos, s. r. o. , Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO:45652945
309 štúdijné preukazy 15,42 € 20. 8. 2012 Enigma Publishing s. r. o., Hurbanova 15, 949 01 Nitra, IČO:44542321
310 pranie prádla 236,60 € 20. 8. 2012   Psychiatrická nemocnica, Prof. Matulaya, ČSA 234/139, 967 01 Kremnica
311 virtuálna knižnica 9,96 € 20. 8. 2012 Komenský s. r. o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
312 ochrana objektu – 8/2012 11,95 € 20. 8. 2012  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
313 vzdelávacie poukazy 15,12 € 20. 8. 2012  80576910
314 telefónne hovory 69,32 € 20. 8. 2012 Slovak Telecom a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO:35763469
315 el. energia škola, ŠI- 7/2012 29,97 € 20. 8. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
316 ZP škola, ŠI – 9/2012 1227 € 20. 8. 2012  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556
317 ZP škola, ŠI – 7/2012 -66,49 € 20. 8. 2012  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556
318 služby OPP a BOZP 159,34 € 20. 8. 2012 A.F.S. Systém – IPM, s. r. o. dolná 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36631370
319 potraviny 37,44 € 22. 8. 2012   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
320 prehliadky výťahov 217,44 € 28. 8. 2012 EM-LIFT s. r. o. , Mierová 8, 966 81 Žarnovica, IČO: 36016802
321  sk domena skolaprespm.sk  56,81 €  28. 8. 2012  Websupport, s. r. o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
322 potlač tričiek s logom 195 € 28. 8. 2012 Juraj Chmúra, dolná 51/25, 967 01 Kremnica, IČO:46375082
323 kancelárske potreby 10,48 € 28. 8. 2012 Papera s. r. o. , Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO:46082182
324 kancelárske potreby 97,79 € 28. 8. 2012 Papera s. r. o. , Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO:46082182
325 potraviny 51,98 € 28. 8. 2012 ATC-JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Puchov, IČO: 35760532
326 potraviny 386,61 € 28. 8. 2012   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
327 potraviny 79,44 € 28. 8. 2012  Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
328 el. energia POV  – vyučtovanie prepl. 914,63 € 30. 8. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300
329 potraviny 9,49 € 3. 9. 2012 Coolfood s. r. o. , P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO:45306184
330 potraviny 89,02 € 3. 9. 2012   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
331  telefonne hovory  3,13 €  3. 9. 2012  Telefonica Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863  80576910
 332  ZP – ŠJ  21  4. 9. 2012   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556  9100096687
 333  potraviny  130,78 €  5. 9. 2012    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
334  virtuálna knižnica  9,96 €  5. 9. 2012  Komenský s. r. o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
 335  toner  65,04 €  6. 9. 2012  copyline s. r. o. , Jána Kozáčeka 7, 960 01 Zvolen, IČO: 36029254
 336  čístiaci prostriedok do myčky  45,60 €  6. 9. 2012  Gastrolux, s. r. o. Bytčická 72, 01001 Žilina, IČO: 36413186
 337  rozvrh hodín – program  63 €  6. 9. 2012  ASC Applied Software consultants, s. r. o. Svoradova 7/1, 811 03 Bratilslava, IČO:31361161
338 školské tlačivá 44,63 € 7. 9. 2012 ŠEVT a. s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
339 potraviny 81,78 € 7. 9. 2012   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
340 čistiaca pena 128,40 € 10. 9. 2012 Hagleitner Service Center Bratislava , IČO: 35840780
341  rezivo  689,23 €  7. 9. 2012 Jantar-wood s. r. o., Kremnické Bane 29, 967 01 Kremnica, IČO: 36640344
342  ochrana objektu  11,95 €  7. 9. 2012   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
344  poistenie výpočt. techniky  28,55 €  7. 9. 2012  Kooperatíva poisťovňa a. s. , Nám. Štefana Moysesa 9, 974 01 Banská Bystrica,
 348  čistiace potreby  468,71 €  10. 9. 2012  Coop Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická cesta 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030
 349  telefónne hovory  67,87 €  10. 9. 2012  Slovak Telecom a. s. Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
350  el. energia  – POV, záloha  610 €  10. 9. 2012   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300  62244321
 351  el. energia  škola + ŠI záloha  973 €  10. 9. 2012   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300  96801751
 352  potraviny  170,63  11. 9. 2012    Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 353  el. energia škola, ŠI vyúčtovanie 8/2012  prepl. 59,19 €  11. 9. 2012   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300   96801751
354  ZP škola, ŠI vyúčtovanie 8/2012  14,18 €  11. 9. 2012   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556  5100000279
 355  ZP záloha za 10/2012  2568 €  11. 9. 2012    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556   5100000279
 356  potraviny  251,98 €  12. 9. 2012     Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
357 potraviny 234,11 € 12. 9. 2012   Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
358 pranie prádla 367,90 € 12. 9. 2012   Psychiatrická nemocnica, Prof. Matulaya, ČSA 234/139, 967 01 Kremnica
359 pracovné oblečenie 120,70 € 12. 9. 2012 Zuzana Nagyová – AZET, M. Chrasteka 502/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929969
360 kancelárske potreby 64,51 € 12. 9. 2012 Papera s. r. o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
361 potraviny 42,84 € 14. 9. 2012 Polnohospodárke družstvo, Lovčica-Trubín, IČO: 210447
362 potraviny 151,28 € 14. 9. 2012   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
363 stravné lístky 548,25 € 13. 9. 2012 Doxx – stravné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 10K441
364 potraviny 48,41 € 17. 9. 2012 Hispa SK s. r. o. , Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 46307222
365 školenie pracovníka na práce vo výškach 31,67 € 17. 9. 2012 Domo-Glass s. r. o., Mičinská cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31585451
366 knihy 46,60 € 17. 9. 2012 Rudolf dobrotka, dolná 41/5, 967 01 Kremnica, IČO: 44338058
367 potraviny 153,08 € 18. 9. 2012   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
368 potraviny 222,15 € 18. 9. 2012   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
369 toner 52,80 € 18. 9. 2012 RNDr. Chmúrová Miriam – Sfinga, dolná 51/25, 967 01 Kremnica
370 potraviny 74,60€ 19. 9. 2012   Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
371 potraviny 235,57 € 19. 9. 2012     Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
372 elektro materiál 231,14 € 19. 9. 2012 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
373 aSC Agenda upgrade SŠ – obnova 189 € 20. 9. 2012 ASC Applied Software consultants, s. r. o. , Svoradova 7/1 811 03 Bratislava, IČO: 31361161
374 potraviny 22,68 € 21. 9. 2012  SHP a. s. T. Teplice, Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370   zmluva 733/02RP
375 potraviny 43,80 € 24. 9. 2012 Polnohospodárke družstvo, Lovčica-Trubín, IČO: 210447
376 potraviny 129,92 € 25. 9. 2012   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
377 tričká s potlačou loga školy 20 € 25. 9. 2012 Juraj chmúra, dolná 51/25, 967 01 Kremnica IČO: 46375082
378 potraviny 174,59 € 25. 9. 2012   Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
379 poplatok za školenie Mgr. Turčanovej 10 € 28. 9. 2012 Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, Medená 5, 811 02 Bratislava, IČO: 36071536
380  služby OOP a BOZP za 9/2012  216,36 €  28. 9. 2012  A.F.S. Systém – IPM, s. r. o. Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36631370
381  potraviny  436,76 €  1. 10. 2012  LANDA – Michaliková Dana, jSkliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
382  potraviny  187,47 €  2. 10. 2012  Coolfoods s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
383 poplatok za odpady 339,10 € 2. 10. 2012   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
384 potraviny 153,08 € 2. 10. 2012   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
385 virtuálna knižnica 9,96 € 2. 10. 2012 Komenský s. r. o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
386 školenie elektrotechnika 55 € 2. 10. 2012 Akadémia vzdelávania, Gorkého 10, 815 17 Bratislava, IČO:00441074
387 ZP – ŠJ za 10/2012 64 € 2. 10. 2012  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556
388 potraviny 358,68 € 2. 10. 2012  Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
389 potraviny 30,24 € 2. 10. 2012 Polnohospodárke družstvo, Lovčica-Trubín, IČO: 210447
390 potraviny 229,34 € 3. 10. 2012     Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
391 potraviny 70,67 € 3. 10. 2012     Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
392 využívanie priestorov mestskej telocvične 13 € 3. 10. 2012  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
393 elektro materiál 26,27 € 3. 10. 2012 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
394 telefónne hovory O2 6,31 € 3. 10. 2012 Telefonica Slovakia, s. r. o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863  zmluva 80576910
398 potraviny – vajcia 45,36 € 4. 10. 2012  SHP a. s. T. Teplice, Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370   zmluva 733/02RP
400 el. energia škola, ŠI záloha za 10/2012 1199 € 4. 10. 2012   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300  96801751
401 el. energia POV záloha za 10/2012 610 € 4. 10. 2012   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300  62244321
402 ochrana objektu 11,95 € 4. 10. 2012  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
403 voda ŠI 260,56 € 4. 10. 2012  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030  zmluva 706201271
404 voda škola 232,79 € 4. 10. 2012  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030  zmluva 706201271
405 voda POV 38,63 € 4. 10. 2012  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030  zmluva 706201271
406 potraviny 135,60 € 9. 10. 2012   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
407 potraviny 92,81 € 9. 10. 2012   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
408 potraviny 49,90 € 9. 10. 2012   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
409 kopirovanie dokumentácie 100 x A2 48 € 9. 10. 2012 Elba a. s. Československej armády 264/58, 967 01 Kremnica
410 el. energia škola, ŠI vyučt. za 9/2012 prepl. 84,72 € 9. 10. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300  96801751
411 tel. hovory za 9/2012 92,88 € 9. 10. 2012  Telefonica Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863  80576910
412 školské tlačivá 7,20 € 9. 10. 2012  ŠEVT a. s. , Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
413 potraviny 135,49 € 10. 10. 2012  Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
414 potraviny 270,19 € 10. 10. 2012     Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
415 pranie prádla 61,10 € 10. 10. 2012   Psychiatrická nemocnica, Prof. Matulaya, ČSA 234/139, 967 01 Kremnica
416 oprava kanalizácie 15,93 € 10. 10. 2012 Mestský bytový podnik, dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO: 00634336
417 ZP škola, ŠI, vyučtovanie 9/2012 prepl. 117, 02 € 10. 10. 2012  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556  5100000279
418  ZP škola, ŠI, záloha za 11/2012  3610 €  10. 10. 2012   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556   5100000279
419  kancelárske potreby  113,60 €  12. 10. 2012  Papera s. r. o. , Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO:46082182
420  náhradné diely na výpočtovú techniku  101,92 €  15. 10. 2012  Elibos, s. r. o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
427  potraviny  60,48 €  15. 10. 2012  Polnohospodárke družstvo, Lovčica-Trubín, IČO: 210447
428  potraviny  121,46 €  15. 10. 2012    Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
429  potraviny  312,31 €  17. 10. 2012   Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
430  potraviny  143,59 €  17. 10. 2012      Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 431 BOZP a PO za 10/2012  159,34 €  17. 10. 2012   A.F.S. Systém – IPM, s. r. o. Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36631370
434  potraviny  37,80 €  19. 10. 2012   SHP a. s. T. Teplice, Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370   zmluva 733/02RP
 435  pracovná obuv  22,50 €  22. 10. 2012  Zuzana Nagyová, -AZET, M. Chrasteka 502/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO:41929959
 436  zákonné poistenie motorového vozidla  126 €  22. 10. 2012  Kooperativa poisťovňa, a. s. Banská Bystrica Štefanovičová 4, IČO 00585441
 437  potraviny  172,45 €  23. 10. 2012    Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
438 potraviny  256,33 €  24. 10. 2012     Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 439  potraviny  294,79 €  24. 10. 2012   Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
440 potraviny 49,68 € 24. 10. 2012  Polnohospodárke družstvo, Lovčica-Trubín, IČO: 210447
441 potraviny 633,32 € 29. 10. 2012 LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
442 laserová tlačiareň 260 € 29. 10. 2012 Elibos, s. r. o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom
443 potraviny 236,38 € 5. 11. 2012 Coolfood s. r. o. , P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
444 potraviny 57,24 € 5. 11. 2012  Polnohospodárke družstvo, Lovčica-Trubín, IČO: 210447
445 služby O2 13,82 € 5. 11. 2012 Telefonica Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
446 ZP za ŠJ 11/2012 záloha 106 € 5. 11. 2012  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556 zmluva 9100096687
447 služby virtuálnej knižnice -10/2012 9,96 € 5. 11. 2012 Komenský, s. r. o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
450 potraviny 194,88 € 7. 11. 2012   Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
451 potraviny 214,72 € 7. 11. 2012    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
452 potraviny 94,61 € 7. 11. 2012 Slovak Telecom a. s. , Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
455 potraviny 46,02 € 8. 11. 2012  SHP a. s. T. Teplice, Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370   zmluva 733/02RP
456 prezutie pneumatík 20,50 € 8. 11. 2012 Přibyl Květoslav EX-O, Dolná ul. 56/35, 967 01 Kremnica, IČO: 35302542
457 el. energia škola, ŠI – 11/2012 1367 € 8. 11. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300  zmluva96801751
 458  el. energia  POV – 11/2012,záloha  610 €  8. 11. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300  zmluva 62244321
 459  stavebný materiál  53,23 €  12. 11. 2012  Karok Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
460  ochrana objektu – 11/2012  11,95 €  12. 11. 2012  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
 461  časopis – Historická revue 1/2013  30 €  5. 11. 2012  Mediaprint – Kapa, Vajnorská 137 831 04 Bratislava, IČO: 35792281
 462  časopis – práca, mzdy, odmeňovanie  59,63 € 12. 11. 2012  Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
463 vyúžívanie priestorov Mestskej telocvične 19,50 € 8. 11. 2012 Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
464 el. energia – vyučt. 10/2012 škola, ŠI 20,31 € 12. 11. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300 zmluva 96801751
465 potraviny 30,24 € 12. 11. 2012  Polnohospodárke družstvo, Lovčica-Trubín, IČO: 210447
466 ZP vyúčtovanie škola, šI – 10/2012 796,80 € 13. 11. 2012  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556 zmluva 5100000279
467 ZP záloha za 12/2012 4038 € 13.11. 2012  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556 zmluva 5100000279
468 pranie prádla 133,90 € 13. 11. 2012 Psychiatrická nemocnica, prof. Matulaya, ČSA 234/139, 967 01 Kremnica
469 potraviny 107,38 € 14. 11. 2012    Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
470 potraviny 309,12 € 14. 11. 2012    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
471 potraviny 110,80 € 14. 11. 2012   Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
472 oprava  vozidla 11,90 € 15. 11. 2012 3 MIKO s. r. o.  Bartošová Lehôtka 142, 967 01 Kremnica, IČO:36053724
473 toner Samsung 103 € 15. 11. 2012 FNDr. Chmurová Miriam – SFINGA, dolná 51/25, 967 01 Kremnica, IČO: 33336750
474 nákup náradia do posilovne 123,40 € 19. 11. 2012 Duvlan s. r. o. , Textilná 5/897, 957 01 Bánovce nad Bebravou
475 úradná skúška výťahu 756 € 19. 11. 2012 EM-LIFT, s. r. o. Mierová 8, 966 81 Žarnovica, IČO: 36016802
476 nákup elektro-inšt. materiálu 36,74 € 19. 11. 2012 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 96701 Kremnica, IČO: 34610863
477 potraviny 275,89 € 20. 11. 2012    Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
478 potraviny 227,89 € 21. 11. 2012    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
479 služby BOZP, PO – 11/2012 159,34 € 21. 11. 2012 A.F.S. Systém – IPM s. r. o. , Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36631370
480 potraviny 30,24 € 21. 11. 2012   SHP a. s. T. Teplice, Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:31585370  zmluva 0062011
481 potraviny 45,36 € 23. 11. 2012  Polnohospodárke družstvo, Lovčica-Trubín, IČO: 210447
482 potraviny 78,71 € 28. 11. 2012    Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
483 servis kopirovacieho stroja Toshiba 25,18 € 26. 11. 2012 Copyline, s. r. o. Jána Kozáčeka 7, 960 01 Zvolen,  IČO: 36029254
484 časopis – Verejná správa 2013 69,60 € 28. 11. 2012 Pradca s. r. o.  Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
485 tlačiareň  HP laser Jet 274,76 € 28. 11. 2012 Elibos, s. r. o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom IČO: 45652945
486 potraviny 571,27 € 28. 11. 2012 LANDA – Micháliková , Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
487 odťah vozidla 296,40 € 23. 11. 2012 Europe Car Center, s. r. o. AUTOSERVIS, Štúrova 12, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35780088
488 plastové okná v ŠI – sprchárne 507,34 € 28. 11. 2012 Martin Petro – PEMA, A. Kmeťa 2, A. Dubčeka 1/9, 965 01 Žiar nad Hronom
489 časopis Didaktika 32,83 € 28. 11. 2012 IURA EDITION, spol. s. r. o. Oravská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262
490 potraviny 236,61 € 3. 12. 2012 Coolfood s. r. o. , P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
491 potraviny 61,49 € 3. 12. 2012 AG Foods s. r. o. Moyzesova 10, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579
492 potraviny 112,64 € 3. 12. 2012   Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
493 časopisy 35 € 3. 12. 2012 Slovenská pošta a. s. , Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
494 potraviny 30,24 € 3. 12. 2012  Polnohospodárke družstvo, Lovčica-Trubín, IČO: 210447
495 služby O2 20,41 € 3. 12. 2012 Telefonica Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
496 viazanie kníh 49 € 4. 12. 2012 Knihviazačstvo KOZET, Ján Kozárik, SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 33320380
497 ZP – ŠJ záloha za 12/2012 124 € 4. 12. 2012  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556 zmluva 9100096687
498 el. energia – POV záloha 12/2012 610 € 4. 12. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300 zmluva 62244321
499 el. energia – škola, ŠI záloha 12/2012 1367 € 4. 12. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300 zmluva 968017551
500 potraviny 136,70 € 5. 12. 2012    Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 501  potraviny  8,56 €  5. 12. 2012    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 502  potraviny  249,04 €  5. 12. 2012    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 503  potraviny 239,02  5. 12. 2012    Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
 508  náhradné diely na výp.techniku  117,24 €  5. 12. 2012  Elibos s. r. o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom
 509 nájom TV  19,50 €  5.12. 2012  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01 Kremnica
 510  odvod kalov z ŠJ  198 €  5. 12. 2012  Ekotrans s. r. o. , Brehy 90, 968 01 Nová Baňa
 511  virtuálna knižnica za 11/12  9,96 € 5. 12. 2012  Komenský s. r. o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
 512  ochrana objektu  11,95 €  10. 12. 2012  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
 513  potraviny  183,72 €  11. 12. 2012     Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 514  telefónne hovory za 11/2012  81,37 €  11. 12. 2012  Slovak Telekom s. r. o. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
 515  potraviny  31,32 €  11. 12. 2012     Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
516 ZP za 11/2012 – vyučtovani 901,89 € 11. 12. 2012  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava , IČO. 358152556 zmluva 9100096687
517 EE za 11/2012 – vyúčtovanie 131,88 € 11. 12. 2012  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke  8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 3640300 zmluva 968017551
518 čistiaci prostriedko do myčky 45,60 € 11. 12. 2012 Gastrolux, s. r. o. Bytčická 72, 010 01 Žilina
519 potraviny 194,54 € 12. 12. 2012  Sniežik s. r. o., Cabajská 21/B, 94901 Nitra, IČO:44211481
520 potraviny – ŠJ 57,96 € 12. 12. 2012  Polnohospodárke družstvo, Lovčica-Trubín, IČO: 210447
521 potraviny – ŠJ 146,78 € 12. 12. 2012     Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
522 programové vybavenie – účtovníčka 226,09 12. 12. 2012 Proces s. r. o. Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica
523 pranie prádla 126,10 € 12. 12.2012 Psychiatrická nemocnica , ČSA 234/139, 967 01 Kremnica
524 školenie vodičov 80 € 13. 12. 2012 Ing. Ľubor Kraus, ČSA 423, 967 01 Kremnica
525 pracovné oblečenie a OPP 634,70 € 13. 12. 2012 Zuzana Nagyová – AZET, Žiar nad Hronom
526 potraviny 98,47 € 13. 12. 2012     Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
527 cestovné náklady – PHM 18,40 € 13. 12. 2012 ZŠ pre ŽSPI, 967 32 Kremnica, IČO: 163091
528 potraviny 89,29 € 17. 12. 2012    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
529 potraviny 368,48 € 17. 12. 2012 LANDA – Micháliková , Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
530 kalibrácia teplomerov 84 € 17. 12. 2012 Vamont, s. r. o. Bernolákova 576, 952 01 Vráble
531 revízia el. inštálácie – stol. dielňa 280 € 18. 12. 2012 Jozef Danko – Red, Šoltésovej č. 690/9, 965 01 Žiar nad Hronom
532 materiál na údržbu 266,61 € 18. 12. 2012 Ján Bury K + B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096
533 kontrola komínov 60,90 € 13.12. 2012 Toryský Milan, kominárske práce, Obrancov mieru 15, 969 03 Banská Štiavnica
534 podlahová krytina 58,14 € 18. 12. 2012 Štefan Drozd – Sukrodev, Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, IČO: 10934715
535 služby OPP a BOZP za 12/2012 162,20 € 18. 12. 2012 A.F.S. System – IPM, s. r. o. , Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica
537 potraviny 51,84 € 20. 12. 2012 SHP a. s. Turčianske Teplice, Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
538 potraviny 168,410 20. 12. 2012 Coolfood s. r. o. , P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
539 potraviny 30,24 € 21.12. 2012  Polnohospodárke družstvo, Lovčica-Trubín, IČO: 210447
541 revízia hasiacich prístrojom 468,08 € 20. 12. 2012 Jozef Kopčan NOVA, Ludvika Svobodu 153/21, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 35301937
542 materilá pr eodbor murár 699,94 € 21. 12. 2012 A-Build, spol. s. r. o. Banská cesta 747/25, 967 01 Kremnica
545 revízia a kontrola plynovej kotolne a zar. 685,68 € 17. 12. 2012 TERS systém, s. r. o. Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom
546 počítač, tonery 422,34 € 27. 12. 2012 Elibos, s. r. o. Opatovská cesta 783/4, 967 01 Žiar nad Hrono, IČO: 45652945
547 uverejnenie reklamy 24 € 4. 12. 2012 global 24 s. r. o. , Čučmianska dlhá 29, 048 01 Rožňava