Return to Rok 2020

Objednávky 2020

  Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedené na objednávke

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH

Dátum
vystavenia objednávky

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou
1. materiál na údržbu a OV do 1000 € 15. 1. 2020 Ján Búry K+ B Bystrická 442/15, 96701 Kremnica, IČO: 33332096 objednávka č. 1/2020
2. zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 1349,30 € 30. 1. 2020 Ing. Janka Mikušáková, Podhájska 75, IČO: 40990842 objednávka  č. 2/2020
3. stavebné práce naviac pri projekte zníženie energetickej náročnosti verejných budov 35925,21 € 6. 2. 2020 PurStav KB s. r. o. Lieskovec 616, 96221 Lieskovec, IČO: 31616089 objednávka č. 3/2020
4.  odstránenie závad z revízie plynových spotrebičov v ŠJ do 400 € 6. 2. 2020 Ters-systém, Svätokrížske námestie, 967 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 Servisná zmluva 24/2002
5.  vyhotovenie znaleckého posudku na prebytočný majetok – školský internát 685 € 20. 2. 2020 Ing. Ľubica Marcibálová, Hollého 477/7, 967 01 Žiar nad Hronom objednávka č. 5/2020
6.  elektromateriál  na údržbu podľa vlastného výberu do 1000 € 4. 3. 2020 Elektro Friebert, Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica, IČO: 52529886 Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
7. výmena regulačného ventílu + pretesnenie zatváracieho ventílu v skrini hlavného uzáveru plynu do 400 € 9. 3. 2020 Ters-systém, Svätokrížske námestie, 967 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 Servisná zmluva 24/2002