Return to Rok 2020

Objednávky 2020

  Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedené na objednávke

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH

Dátum
vystavenia objednávky

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou
1. materiál na údržbu a OV do 1000 € 15. 1. 2020 Ján Búry K+ B Bystrická 442/15, 96701 Kremnica, IČO: 33332096 objednávka č. 1/2020
2. zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 1349,30 € 30. 1. 2020 Ing. Janka Mikušáková, Podhájska 75, IČO: 40990842 objednávka  č. 2/2020
3. stavebné práce naviac pri projekte zníženie energetickej náročnosti verejných budov 35925,21 € 6. 2. 2020 PurStav KB s. r. o. Lieskovec 616, 96221 Lieskovec, IČO: 31616089 objednávka č. 3/2020
4.  odstránenie závad z revízie plynových spotrebičov v ŠJ do 400 € 6. 2. 2020 Ters-systém, Svätokrížske námestie, 967 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 Servisná zmluva 24/2002
5.  vyhotovenie znaleckého posudku na prebytočný majetok – školský internát 685 € 20. 2. 2020 Ing. Ľubica Marcibálová, Hollého 477/7, 967 01 Žiar nad Hronom objednávka č. 5/2020
6.  elektromateriál  na údržbu podľa vlastného výberu do 1000 € 4. 3. 2020 Elektro Friebert, Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica, IČO: 52529886 Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
7. výmena regulačného ventílu + pretesnenie zatváracieho ventílu v skrini hlavného uzáveru plynu do 400 € 9. 3. 2020 Ters-systém, Svätokrížske námestie, 967 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 Servisná zmluva 24/2002
8 nákup čistiacich potrieb 308,36€ 2. 9.  Emil Krajčík s. r. o. Dlhá 1424/47, 90501 Senica, IČO: 36246204  objednávka 8/2020
9.  nákup ochranných štítov na tvár  67,50 € 3. 9.  I2 – industrial innovations s. r. o.  Dubodiel 240, 91323 Dubodiel, IČO: 51006880 obj. 9/2020
10.  revízia  elektrických zariadení a hromozvodov  do 800 € 20. 6.  JTB s. r. o. Mlynská 834, 034 95 Likavka, IČO:45351911 objednávka  10/2020
11.  ročná revízia  tepelného čerpadla 192 € 11. 9.  Robert Bosch s. r. o.  Bratislava, IČO: 31355579 objednávka č. 11/2020
12.  úprava potrubia tepelného čerpadla 258,24 € 11. 9.  Pur-Stav  KB s. r. o. Lieskovec 516, 96221 Lieskovec, IČO: 31616089  objednávka č. 12/2020
13 objednávame si u Vás optické pripojenie na internet 132 € 21. 9.  ZHnet O2 s. r. o.  M. R. Štefánika č. 63, Detva, IČO: 47462035 obj. 13/2020
14.  servisná prehliadka kotolne Fa pri obj. 15 22. 10.  Terrs systém s. r. o. Svätokrížske námestie, Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 obj. 14/2020
15 revízia kotolne a plynových zariadení v kotolni a ŠJ 1102,56 € 22. 10.  Terrs systém s. r. o. Svätokrížske námestie, Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 obj. 15/2020
16 nákup farieb na rok 2020 221,78 € 23. 10.  Marek Sekaj, Dolná 67/2, 967 01 Kremnica obj. 16/2020
17 nákup čistiacich potrieb 354,02 € 23. 10.  Papeva s. r. o. dolná 73/14, 967 01 Kremnica obj. 17/2020
18 nákup kuchynských zariadení pre ŠJ – škrabka na zemiaky a plynová smažiaca panvica

1476 €  a 1685 €

12. 11.  Gastroschoping s. r. o. Partizánska cesta 9, 976 11 Selce, IČO: 52621090 obj. 18/2020
19 nákup sprchových batérii pre odbor kuchár 727,20 € 13. 11.  GastroLUX s. r. o. Bytčická 2,010 01 Žilina, IČO:36413186 obj. 19/2020
20 nákup kuchynského vybavenia pre ŠJ – panvica sklopná plynová, univerzálny robot 8114,33 € 18. 11.  GastroRex s. r. o. Zvolenská cesta 141, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36413186 obj. 20/2020
21 nákup zváračky na údržbu + materiál na údržbu 180,88 € 20. 11.  Železiarstvo Páleník s. r. o. Svätokrížske námestie 231, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 46330551 obj. 21/2020
22 elektrický sporák Mora – 2 ks 570,80 € 23. 11.  František Majtán – Euronics TPD, farského  26, Bratislava , IČO:11790547 obj. 22/2020
23 dlabacie vrtáky 131,70 € 24. 11.  RTB s. r. o. drevoobrábacie stroje, Polovnícka 1120/54, 932 01 Veľký Meder obj. 23/2020
24 výmena signalizačného zabezpečovacieho zariadenia  – budova  škola 772 24. 11.  Branislav Kapusta – Elstav, Krahule 92, 967 01 Kremnica, IČO: 52832180 obj. 24/2020
25 kalibrácia meracieho prístroja na elektrickú energiu 65 26. 11.  Merates s. r. o. SNP 266/3, 91601 Stará Turá, IČO: 50312928 obj. 25/2020
26 nákup profi vákuovačky 125 30. 11.  Planeo Elektro Dr. Jánského , 96501 Žiar nad Hronom, IČO: 35712783 obj. 26/2020
27 nákup vriec na pilinu – stolári 72 1. 12.  ELBH-Slovakia s. r. o. Bystrická 181, 03401 Ružomberok, IČO: 31609325 obj. 27/2020
28 práce spojené s odstránením závad z kontróly kotolne + oprava rozvodu vody do ŠJ 4937,75 1. 12.  Terrs systém s. r. o. Svätokrížske námestie, Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 obj. 28/2020
29 nákup kuchynského riadu a vybavenia do ŠJ 1281,16 1. 12.  Gastrolux s. r. o. Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36413186 obj. 29/2020
30 pracovné stoly do ŠJ – 2 ks 1017,60 1. 12.  RM Gastro – JAZ s. r. o. Rybárska 1, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 341453004 obj. 30/2020
31 nákup PVC krytinu  do miestnosti pri telocvični 599,36 8. 12.  Sukrodev Štefan Drozd 967 01 Kremnica obj. 31/2020
32 nákup stavebného materiálu pre odbor murár na odborný výcvik 546,82 8. 12.  Bwkwoodcote s. r. o. Vajnorská  135, 831 04 Bratislava, IČO: 31364951 obj. 32/2020