Return to Rok 2016

Objednávky 2016

Popis
objednaného
plnenia
Celková hodnota objednaného
plnenia alebo maximálna
odhadovaná hodnota
objednaného plnenia s DPH
Dátum
vyhotovenia
objednávky
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného
plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO
právnickej osoby/ obchodné meno FO –
podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a
priezvisko, adresa trvalého pobytu FO –
nepodnikateľa)
Údaje o fyzickej osobe,
ktorá objednávku
podpísala (meno a
priezvisko, funkcia)
1.  objednávame si u Vás elektro materiál  100 €/mesačne  11. 1. 2016  Elektro – Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica  Jana Kantáriková
2. lyžiarsky výcvik – ubytovanie , stravovanie, skipasy, zdravotná služba, zapožičanie výstroje  1300 €  28. 1. 2016  JASED s. r. o. Jasenská dolina, 038 11 Belá- Dulice 385  Jana Kantáriková
3.  autobus na dopravu žiakov na  lyžiarsky výcvik  210 €  28. 1. 2016  Koperbent s. r.o. Kopernica 137, 967 01 Kremnica  Jana Kantáriková
4 nákup lístkov na kultúrne predsavzatie 406 € 2. 2. 2016 Občianske Združenie , Ul. P. Krížku 393/10, 96701 Kremnica Jana Kantáriková
5 nákup farieb a maliarskeho materiálu pre odbor murár 200 € 9. 2. 2016 Farby-laky, Marek Sekaj, Dolná 67/2, 967 01 Kremnica Jana Kantáriková
6  oprava školského vozidla Škody Fábie ZH 793 AJ  50 €  16. 3. 2016  3Miko s. r. o. Bartošová Lehôtka č. 120, 967 01 Kremnica  Jana Kantáriková
7  nákup ekokože na projekt Nadácia Pontís  35 €  21. 3. 2016  Súkrodev – Štefan Drozd, 967 01 Kremnica  Jana Kantáriková
8  slávnostný obed na deň učiteľov  555 € 29. 3. 2016  Michal Košík, Kolárová 566, 967 01 Kremnica  J. Kantáriková
9  oprava kotlov plynovej kotolne  100 €  12. 4. 2016  Ters-systém, Svätokrížske námestie, 965 01 Žiar nad Hronom  J. Kantáriková
10  nákup kuchynského riadu  300 €  11. 5. 2016  AZM s. r. o. Hronská Dúrava, IČO: 35816023  J. Kantáriková
 11  nákup cien pre víťazov – súťaž OU odbor kuchár  120 €  11. 5. 2016  TPD – Euronics Žiar nad Hronom, IČO: 11790547  J. Kantáriková
 12  nákup kancelárskych a čistiacich potrieb – súťaž OU kuchár  115 €  12. 5. 2016  Lusila s. r. o. Sládkovičova 708, 060 01 Kežmarok, IČO: 36485608  J. Kantáriková
 13  relaxačná masáž pre zamestnancov školy a ŠI – sociálny fond  200 €  13. 5. 2016  Slavomír Antony – D.A.S.A. Krahule 93, IČO: 33992002  J. Kantáriková
14 zhotovenie razítka 70 € 16. 5. 2016 Ing. Amália Černajová – Čertex, Partizánska 8, 965 01 Žiar nad Hronom J. Bieleschová
15  služby Relax centra Skalka  pre zamestnancov školy  200 €  29. 6. 2016  Kultúrne a informačné centrum, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica  J. Kantáriková
 16  revízia el. energie stolárskej dielni 150 €  7. 7. 2016 JTB s. r. o. Mlynská 834, 034 95 Likavka, IČO: 45351911  J. Kantáriková
 16a  objednávka kancelárskych potrieb  168 €  16. 8. 2016  Papera s. r. o. Dolná 73/14, Banská Bystrica, IČO: 47025191  J. Kantáriková
 17  prečistenie kanalizácie v budove školského internátu  150 €  30. 8. 2016 Bytový podnik mesta Kremnica,Dolná 49/21 967 01 Kremnica , IČO: 00634336  J. Kantáriková
18 nákup vysávača pre upratovačky 90 € 6. 9. 2016 TPD Euronics a. s. 965 01 Žiar nad Hronom J. Kantáriková
19 nákup vodoinštalačného materiálu na  umývadlo v triede č. 1 120 € 6. 9. 2016 Lumat s. r. o.  967 01 Žiar nad Hronom J. Kantáriková
20 revízia a odborná prehliadka kotolne a tlakových nádob  400 €  8. 11. 2016  TERS-systém, Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom  J. Kantáriková
 21  montáž ťažného zariadenia na školské vozidlo ZH 597 BS  291 €  8. 11. 2016  Autoservis Ziman Július, Sládkovičova 2/14, 965 01 Žiar nad Hronom J. Kantáriková
 22  vypracovanie energetického auditu pre budovu školy, Kutnohoská ulica 675/20  4140 €  30. 11. 2016  Energy systems group s. r. o. Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36056774  Ing. Jozef Ličko
23  nákup priemyselného  vysávača pre stolársku dielňu na odborný výcvik  350,40 €  19. 12. 2016  Roman Tinák ml. J. Hollého 449/8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45585059  J. Kantáriková
 24  nákup elektrického hoblíka, vŕtacieho kladiva  406,16 € 19. 12. 2016  HQ Tools, spol. s. r. o. Hviezdoslavova 41, 90031 Stupava, IČO: 36833622  J. Kantáriková