Return to Register zmlúv, faktúr, objednávok

Rok 2019

Faktúry 2019

P. č. Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou …

Objednávky 2019

Poradové číslo opis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia s DPH Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala …

Zmluvy 2019

Popis zmluvy Druhá zmluvná strana Celková hodnota s DPH Dátum podpisu zmluvy Dátum  zverejnenia zmluvy  Dodatok k zmluve o výpožičke nehnuteľného majetku štátu – Školský internát Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767   15. 1. 2019 22. 1. Kolektívna zmluva na rok 2019 ZO OZPŠaV pri SOŠ pre ŽSPI, Kutnohorská …