Return to Rok 2022

Faktúry 2022

P. č.  Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre s DPH v Eur Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou  
               
               
1 voda – IV. št. 2021 162,88 4.1.  24. 1.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005
2 tel. hov. škola 12/21 27 4. 1. 17. 1.  Slovak telekom  a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva o poskytovaní  verejných služieb  
3 tel. hov. ŠI  12/21 6 4. 1.  17. 1.  Slovak telekom  a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva o poskytovaní verejných služieb  
4 záloha za ZP 1/22 2581,11 7. 1.  17. 1.  Magna  energia a. s.  Nitrianska  7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2.2018/000028-02  
5

zdravotný dohľad rok 2021

120 7. 1.  24. 1.  InmedPlus, s. r. o. Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36775657 zmluva o poskytovaní služieb – Dohľad nad pracovnými podmienkami  
6 spotreba el. en. 12/21 96,46 7. 1.  24. 1.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-04  
7 potraviny pre ŠJ 161,30 10. 1.  17. 1.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
8 potraviny pre ŠJ 99,21 10. 1.  17. 1.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
9 potraviny pre ŠJ 71,04 11. 1.  17. 1.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
10 ochrana objektu školy 1/22 9,96 12. 1.  17. 1.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005  
11 ročný nájom PCO-ochrana objektu 66,38 12. 1.  20. 1.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 Nájomná zmluva  
12 vyúčtovanie spotr. ZP k 31.12. 2021 129,60 12. 1.  20. 1.  Pow-en a. s.  Prievozka 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06  
13 potraviny pre ŠJ 45,10 12. 1.  17. 1.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
14 poistná zmluva prív. vozík ZH854YC 17,46 14. 1.  14. 4.  Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 54228573 poistná zmluva č. 2405135441  
15 wc papier do dávkovačov 29,51 17. 1.  20. 1.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva – dodávka rolií dodávkovačov WC + dodatok č. 1 dodávka WC gel  
16 potraviny pre ŠJ 48,81 17. 1.  20. 1.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
17 potraviny pre ŠJ 119,66 17. 1.  20. 1.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
18 potraviny pre ŠJ 58,67 18. 1.  20. 1.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
19 potraviny pre ŠJ 15,50 18. 1.  20. 1.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
20 odber kuch. odpadu 16,32 18. 1. 24. 1.  Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov zo ŠJ č. 091134480223  
21 vyučt. spotreby  ZP-ŠJ 9,46 21. 1.  24. 1.  Pow-en a. s.  Prievozka 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06  
22 potraviny pre ŠJ 63,64 24. 1.  26. 1.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
23 potraviny pre ŠJ 233,25 24. 1.  26. 1.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
24 potraviny pre ŠJ 36,80 24. 1.  26. 1.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
25 potraviny pre ŠJ 89,83 25. 1.  26. 1.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
27 potraviny pre ŠJ 56,06 31.1. 9. 2.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
28 potraviny pre ŠJ 51 31. 1.  9. 2.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
29 služby BTS a OPP 60 1. 2.  14. 2.  Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 96701 Kremnica, IČO: 50769821 Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej  služby a ochrany pred požiarmi  
31 mzdový program 118,80 3. 2.  11. 2.  IVES Košice , Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 Rámcová zmluva  – R_23/2022  
32 záloha za ZP 2/22 2581,11 3. 2.  15. 2.  Magna  energia a. s.  Nitrianska  7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2.2018/000028-02  
33 tel. hovory  ŠI 1/22 6 7. 2.  11. 2.  Slovak telekom  a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva o poskytovaní  verejných služieb  
34 tel. hovory Škola 1/22 28,26 7. 2.  11. 2.  Slovak telekom  a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva o poskytovaní  verejných služieb  
35 wc papier do dávkovačov 29,51 7. 2.  14. 2.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva – dodávka rolií dodávkovačov WC + dodatok č. 1 dodávka WC gel  
36 strava  žiakov v ŠI 112,86 7. 2.  9. 2.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, Kremnica, IČO: 51958757 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu  
37 potraviny pre ŠJ 10,80 7. 2.  9. 2.  SHP a. s. Československej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
38 potraviny pre ŠJ 55,51 7. 2.  9. 2.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
39 potraviny pre ŠJ 201,94 7.. 2.  9. 2.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
40 potraviny pre ŠJ 2,48 7. 2.  9. 2.  Antón Antol s. r. o. Družstevná  26/4, 962 61 Dobrá Niva , IČO: 36039730 Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov  
41 potraviny pre ŠJ 66,44 1. 2.  9. 2.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
42 potraviny pre ŠJ 44,26 8. 2.  11. 2.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
43 stravné lístky 100 ks 383 9. 2.  14. 2.  DOXX – Stravné lístky spol. s. r. o. , Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 Zmluva č. 21K444014  
44 ochrana objektu 9,96 9. 2.  14. 2.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005  
45 vyúčtovanie spotreby el. en. 1/22 1304,81 10. 2.  14. 2.  ZSE Energie a. s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-02  
47 potraviny pre ŠJ 76,41 14. 2.  17. 2.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
48 potraviny pre ŠJ 101,55 14. 2.  17. 2.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
49 potraviny pre ŠJ 37,82 15. 2.  17. 2.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
50 vyúčtovanie nákladov  ŠI za  rok 2021 25,95 18. 2.  25. 2.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, Kremnica, IČO: 51958757 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu  
51 potraviny pre ŠJ 97,69 21. 2.  24. 2.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
52 potraviny pre ŠJ 21,60 1. 3.  24. 2.  SHP a. s. Československej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
53 potraviny pre ŠJ 244,40 21. 2.  24. 2.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
54 náklady ŠI 1,2/22 800 24. 2.  25. 2.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, Kremnica, IČO: 51958757 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu  
55 potraviny pre ŠJ 108,28 28. 2.  4. 3.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
54 a potraviny pre ŠJ 231,53 28. 2.  3. 3.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
55a strava žiakov ubytovaných v ŠI 104,34 28. 2.  3. 3.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, Kremnica, IČO: 51958757    
56 BTS a OPP 60 1. 3.  7. 3.  Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 96701 Kremnica, IČO: 50769821 Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej  služby a ochrany pred požiarmi  
57 potraviny pre ŠJ 196,41 1. 3.  3. 3.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
58 potraviny pre ŠJ 14,21 1. 3.  3. 3.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
60 potraviny pre ŠJ 14,81 3. 3.  4. 3.  Antón Antol s. r. o. Družstevná  26/4, 962 61 Dobrá Niva , IČO: 36039730 Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov  
62 odvoz komunálneho odpadu – 2022 240,01 3. 3.  22. 3.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica, IČO: 00320781 Rozhodnutie č. 120/2022  
63 potraviny pre ŠJ 40,23 3. 3.  4. 3.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
64 záloha za ZP – 3/22 2581,11 3. 3.  7. 3.  Magna  energia a. s.  Nitrianska  7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2.2018/000028-02  
65 členský príspevok OU – 2022 100 3. 3.  28. 3.  Združenie OU, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska, Snina    
66 telefón škola  – 2/22 27,62 4. 3.  7. 3.  Slovak telekom  a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva o poskytovaní  verejných služieb  
67 telefón ŠI – 2/22 9,26 4. 3.  7. 3.  Slovak telekom  a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva o poskytovaní  verejných služieb  
68 el. energia vyučtov. 2/2022 2086,76 10. 3.  22. 3.  ZSE Energie a. s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-02  
69 ochrana objektu – 3/22 9,96 10. 3.  22. 3.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005  
70 wc papier do dávkovačov 29,51 10. 3.  22. 3.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva – dodávka rolií do dávkovačov WC + dodatok č. 1 dodávka WC gel  
72 potraviny pre ŠJ 59,33 14. 3.  22. 3.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
73 potraviny pre ŠJ 63,54 15. 3.  22. 3.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
74 potraviny pre ŠJ 41,32 16. 3.  22. 3.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
75 potraviny pre ŠJ 61,65 17. 3.  22. 3.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
76 potraviny pre ŠJ 38,75 17. 3.  22. 3.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
77 potraviny pre ŠJ 10,80 21. 3.  22. 3.  SHP a. s. Československej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
78 potraviny pre ŠJ 72,32 21. 3.  22. 3.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
79 potraviny pre ŠJ 101,53 22. 3.  28. 3.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
80 potraviny pre ŠJ 36,52 22. 3.  28. 3.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447    
81 odber kuchynského odpadu zo ŠJ 32,64 23. 3.  28. 3.  Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov zo ŠJ č. 091134480223  
82 náklady ŠI 400 23. 3.  28. 3.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, Kremnica, IČO: 51958757 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu  
83 potraviny pre ŠJ 279,58 28. 3.  30. 3.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
84 potraviny pre ŠJ 115,24 28. 3.  30. 3.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
85 odber kuchynského odpadu zo ŠJ 16,32 28. 3.  30. 3.  Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov zo ŠJ č. 091134480223  
86 potraviny pre ŠJ 5,02 30. 3.  31. 3.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
87 potraviny pre ŠJ 53,02 4. 4.  6. 4.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
88 potraviny pre ŠJ 77, 85 4. 4.  6. 4.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
89 potraviny pre ŠJ 21,36 4. 4.  6. 4.  Antón Antol s. r. o. Družstevná  26/4, 962 61 Dobrá Niva , IČO: 36039730 Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov  
90 obed – Deň učiteľov 326,90 4. 4.  6. 4.  AEM s. r. o. Kutnohorská 7,967 01 Kremnica, IČO: 48289400 obj. č. 2/2022  
91 tel. hovory  – ŠI 14,22 5. 4.  12. 4.  Slovak telekom  a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva o poskytovaní  verejných služieb  
92 tel. hovory – škola

27,07

5. 4.  12. 4.  Slovak telekom  a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva o poskytovaní  verejných služieb  
93.  potraviny pre ŠJ 31,68 5. 4.  13. 4.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447    
94 strava pre žiakov ubytovaných v ŠI 137,64 6. 4.  12. 4.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, Kremnica, IČO: 51958757    
95 záloha za ZP – 4/2022 2581,11 6. 4.  12. 4.  Magna  energia a. s.  Nitrianska  7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2.2018/000028-02  
96 BOZP a OPP 60 6. 4.  12. 4.  Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 96701 Kremnica, IČO: 50769821 Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej  služby a ochrany pred požiarmi  
97 odber kuchynského odpadu 32,64 7. 4.  12. 4.  Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov zo ŠJ č. 091134480223  
98 potraviny pre ŠJ 10,80 7. 4.  12. 4.  SHP a. s. Československej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
99 ochrany objektu 9,96 7. 4.  12. 4.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005  
101 voda – 1 št. 2022 122,16 8. 4.  12. 4.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2005  
102 vyúčtovanie za el. en. 3/22 1728,76 8. 4.  12. 4.  ZSE Energie a. s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-02  
103 wc papier do dávkovačov 29,51 8. 4.  12. 4.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva – dodávka rolií dodávkovačov WC + dodatok č. 1 dodávka WC gel  
104 potraviny pre ŠJ 71,51 11. 4.  12. 4.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177    
105 potraviny pre ŠJ 316,87 11. 4.  13. 4.  KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
107 potraviny pre ŠJ 31,98 11. 4.  13. 4.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447    
108 potraviny pre ŠJ 46,09 12. 4.  13. 4.  Inmedia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravín  
109 náklady školského internátu 400 21.4. 25. 4. Spojená škola internátna Zmluva o nájmä
ČSA 183/1, Kremnica, nebyt. priestoru
IČO: 51958757
110 nákup potravín pre ŠJ 14,40 22. 4. 25. 4. SHP a.s. Červenej armády
039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
111 nákup potravín pre ŠJ 70,72 25.4. 27.4. LANDA – Dana Micháliková, Skliarovo 112
962 12 Detva , IČO: 35195177
112 nákup potravín pre ŠJ 130,14 25.4. 27. 4. KIPA s. r. o. Fraňa Krála1707 Rámcová kúpna zmluva
922 03 Vrbové, IČO: 34128654 o dodávke potravín
113 služby BTS a OPP za 4/22 60 3.5. 11.5. Bensol s.r.o. J. Horvátha 905/40/B Zmluva o zabezpečení BOZP
967 01 Kremnica, IČO: 50769821 a ochrana pred požiarmi