Return to Rok 2021

Objednávky 2021

Poradové číslo opis
objednaného
plnenia
Celková hodnota objednaného
plnenia alebo maximálna
odhadovaná hodnota
objednaného plnenia s DPH
Dátum
vyhotovenia
objednávky
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného
plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO
právnickej osoby/ obchodné meno FO –
podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a
priezvisko, adresa trvalého pobytu FO –
nepodnikateľa)
Údaje o fyzickej osobe,
ktorá objednávku
podpísala (meno a
priezvisko, funkcia)
1 nákup materiálu na opravu a údržbu na rok 2021 do 1000 € 18. 1. 2021 Ján Búry K+B, Bystrická 442/15, 96701 Kremnica, IČO: 33332096 Kantáriková Jana, hospodárka školy
2 vyhotovenie znaleckého posudku na budovu POV 700 € 26. 4. 2021 Ing. Ľubica Marcibálová, Ul. Holého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 43137521 Kantáriková Jana, hospodárka školy
3 učebnice + pracovné zošity Matematika 429,20 €

19. 5. 2021 e-mailová objednávka č. 2021004330

SPN – Mladé letá s. r. o.  Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176 Kantáriková Jana hospodárka školy
4 USB Token – štátna pokladnica 98,40 €

21. 6. 2021 e-mailová objednávka

PosAm, spol. s. r. o. Bajkalská  28, 821 09 Bratislava Kantáriková Jana hospodárka školy
5 učebnice  na ekonomiku a technológiu kuchár 437,70 € 15. 7. 2021 e-mailová objednávka 2021005249 SPN – Mladé letá s. r. o.  Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176 Kantáriková Jana hospodárka školy
6 učebnice na ekonomiku 165 € 15. 7. 2021 e-mailová objednávka E07214075 Expol pedagogika s. r. o.  Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35711302

Kantáriková Jana

hospodárka školy

7 učebnice SJ a literatúra 192,50 € 15. 7. 2021 e-mailová objednávka Varia Print OS s. r. o.  Ul. práce 430/27, 94501 Komárno, IČO: 47352256 Kantáriková Jana hospodárka školy
8 učebnice SJ a literatúra 710,70 € 15. 7. 2021 e-mailová objednávka č. 202103249 Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r. o. Hrachova 34 821 05 Bratislava, IČO: 0017323266 Kantáriková Jana hospodárka školy
9 učebnice NJ 71,85 € 30. 8. 2021 e-mailová objednávka č. 523955 Preskoly sk s. r. o.  Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881 Kantáriková Jana hospodárka školy
10 učebnice AJ 240,84 € 8. 9. 2021 e-mailová objednávka č. 527121 Preskoly sk s. r. o.  Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881 Kantáriková Jana hospodárka školy
11 učebnice Hospodárske výpočty, manažment a technológia prípravy 138 € 13. 10. 2021 e-mailová objednávka č. 2021006239 SPN – Mladé letá s. r. o.  Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176 Kantáriková Jana hospodárka školy
12 nákup mydlopeny do dávkovačov 163,30 € objednávka 12/2021 Hegleitner Service Centrum Senec Kantáriková Jana hospodárka školy
13 Pracovné zošity  Matematika 56 € 13. 10. 2021 e-mailová objednávka 12010 LiberaTerra s. r. o. Levandulová 14343/5, 821 07 Bratislava, IČO: 35927097

Kantáriková Jana hospodárka školy

14 ročná aktualizácia programu ŠJ 48 19. 10. 2021 e-mailová objednávka 14/2021 SOFT-GL s. r. o. Belehradská 1, 040 13 Košice, IČO: 36182214

Bieleschová Jana administratívny prac. 

15 USB token – Štátna pokladnica č. 2 98,40 9. 11. 2021 e-mailová obj. 15/2021 PosAm spol. s. r. o.  Bajkálska 28 820 02 Bratislava

Bieleschová Jana administratívny prac.

16 pracovné oblečenie pre majstrov OV 565 € obj. 16/2021 Zuzana Nagyová – AZET M.R. Štefánika 460/11 Žiar nad Hronom

Jana Kantáriková hospodárka školy

17 oprava regulačného ventílu + kontróla plynových kotlov 622 obj. 17/21 TERS systém spol. s. r.o. Svätokrížske námesie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537

Jana Kantáriková hospodárka školy

18 kontróla  plynových kotlov + plynových zariadení 710,40 obj. 18/21 TERS systém spol. s. r.o. Svätokrížske námesie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537

Jana Kantáriková hospodárka školy

19 revízia el. energie v ŠJ + revízia bleskozvodov telocvična + sklady 190 obj. 19/21 JTB s. r. o. Mlynská 834, 034 95 Likavka

Jana Kantáriková hospodárka školy

20 nákup antigénových testov a dezinfekčných prostriedkov 400 obj. 20/21 obj. 2. 12. 2021 e-mailová  Tripsy s. r. o. Sliačska 1E, 831 02 Bratislava, IČO: 52724077

Jana Kantáriková hospodárka školy

21 nákup čistiacich potrieb 185

obj. 21/21 dňa 6. 12.

Papeva s. r. o. Dolná 73/14, 967 01 Kremnica IČO: 47025191

Jana Kantáriková hospodárka školy

22 nákup radiátorov Korádo 917,58 objed. e-mailová 8. 12. 2021, obj. 22/2021 Termoshop s. r. o. Šrobárova 5, 91701 Trnava, IČO: 47389991

Jana Kantáriková hospodárka školy

23 nákup učebných pomôcok pre odbor stolár 899,12 obj. 23/2021 z 13. 12. 2021 Wood-B s. r. o. Považská 30, 94067 Nové Zámky, IČO: 47916206

Jana Kantáriková hospodárka školy