Return to Projekty

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Názov projektu: SOŠ pri ŽSPI v Kremnici – zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

 

Miesto realizácie: Kremnica
Cieľ projektu: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum začatia/ukončenia realizácie: 11/2016 – 10/2019
Celkové náklady: 802 185,88 EUR
Výška poskytnutého príspevku: 802 185,88 EUR
  

Stručný opis projektu:

  

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy strednej školy pre sluchovo postihnutých žiakov.

 

Uvedený cieľ sa dosiahne realizáciou hlavnej aktivity projektu, ktorá pozostáva z realizácie stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii stavebného objektu (tepelno-technické vlastnosti), výmeny otvorových konštrukcií, rekonštrukcie a modernizácie systému vykurovania a ohrevu TUV,  rekonštrukcie osvetlenia.

 

Realizáciou uvedených opatrení bude budova spadať do kategórie A1. Úspora na vykurovaní bude 91,0%. Cieľová hodnota ukazovateľa projektu – Zníženie potreby energie (primárnej) vo verejných budovách je 1075353,378 kWh/rok.

  

Fotodokumentácia: