Return to Typy štúdia

Odborné učilište

 

6494 G služby a domáce práce

dĺžka prípravy:          3 roky

odbor určený pre dievčatá a chlapcov – absolventov špeciálnych základných škôl

 

3686 G 10 stavebná výroba – maliarske a natieračské práce

dĺžka prípravy:          3 roky

odbor určený pre chlapcov – absolventov špeciálnych základných škôl

 

3178 G 02 výroba konfekcie – šitie bielizne

                 dĺžka prípravy :        2 roky

odbor určený pre dievčatá a chlapcov – absolventov špeciálnych základných škôl

 

6491 G 01 obchodná prevádzka – príprava jedál

                 dĺžka prípravy :       3 roky

odbor určený pre chlapcov a dievčatá – absolventov špeciálnych základných škôl

 

3383 G 02 spracúvanie dreva – stolárska výroba

                 dĺžka prípravy :       3 roky

odbor určený pre chlapcov – absolventov špeciálnych základných škôl

 

3686 G 03 stavebná výroba – murárske práce

                 dĺžka prípravy :       3 roky

odbor určený pre chlapcov – absolventov špeciál základných škôl