23. ročník festivalu záujmovo-umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže

Dva dni súťaženia, mesiac e práce a prípravy stáli za to.  Na 23. ročníku záujmovo-umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže, ktorý sa uskutočnil v dňoch 7. – 10. 5. 2015 v Bratislave, sa zúčastnili aj naši žiaci SOŠ pre žiakov so SP internátnej v Kremnici.

     Usporiadateľom festivalu bola Nadácia Vlada Kulíška  „ Počuť srdcom „ v spolupráci so ZŠI pre sluchovo postihnutých  v Bratislave na Drotárskej ceste  pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.