Európske dni jazykov

V rámci Európskeho dňa jazykov sme sa s triedami 3. S a 2. G zapojili do online Lingva kvízu.

Študenti si preverili všeobecné vedomosti ohľadne slovenského a anglického jazyka.

MR