Andrea Ondrejkova

Author's posts

Exkurzia do Martina – pamätné miesta národného a štátneho sebaurčenia

21. 5. 2025

Ak sa exkurzia súvisiaca s národnou históriou, jazykom, kultúrou, jednoducho s nehmotným základom všetkého toho hmotného, čo nás pohlcuje čoraz viac, realizuje opakovane, cieľ je jasný – jedno-dve pamätné miesta, nejaký výklad (nie vždy je jasné, čo si vlastne máme uvedomiť), nejaké obrázky, predmety, pár fotiek a potom voľno – obchody, veľa obchodov. A tak sa zákonite začnete pýtať, či to má celé význam.

V Martine sa akoby stále zväčšovala vzdialenosť medzi významom matice, memoranda, divadla, múzeí, spolkov, časopisov, protestov, porád… a chápaním národnej identity, jazyka, tradícií dnešnej spoločnosti. Ešte šťastie, že stále funguje akési genius loci (čaro miesta). To dostane aspoň trochu vnímavého človeka do stavu, keď pociťuje niečo ako rešpekt k tomu, čo počuje a vidí, v lepšom prípade potrebu pochopiť, čo tí ľudia na týchto miestach také výnimočné vôbec urobili.  Ak sa potom dostaneme čo len kúsok od učebnicových fráz k dielu, udalosti, súvislosti, je to dobré. Do Martina sme cestovali tak komplikovane, že človek má pocit, že cestovné poriadky sú na to, aby sa na exkurzie nechodilo. Popoludňajšia cesta vlakom z Martina s davom turčianskych vidieckych študentov je tiež silným zážitkom. Keďže je Martin skutočne silný historicko-kultúrny koncentrát v unikátnom prírodnom prostredí, ako cieľ školskej exkurzie sa nemôže nevyplatiť.

OD

Študentský postreh

„Aj keď som počul o Martine ako o obyčajnom a zatuchnutom mieste, už ho tak nevidím. Národný cintorín je ako strom nad mestom, každý jeho lístok je osobnosť. A stará Matica slovenská je koreňom, čo ten strom živí. Aspoň takto to vidím ja.“

Maxim z 1.NP

Súťaž OU v prednese poézie a prózy

Dňa 21. 5. 2024 sa uskutočnila Celoslovenská súťaž žiakov odborných učilíšť v prednese poézie a prózy v Spojenej škole v Hlohovci.

Cieľom súťaže bolo vzbudiť hlbší a systematickejší záujem žiakov o slovenský jazyk a literatúru, podporiť zmysluplné využívanie voľného času a prispieť k osvojeniu si kultivovaného vystupovania na verejnosti.

Našu školu už po druhýkrát reprezentovala Lenka Maňúchová z triedy 3. SDP v prednese poézie od autorky Louise Glück – Teplý deň.

Súťaže sa zúčastnilo 13 škôl z celého Slovenska. V prednese poézie súťažilo 14 žiakov a v prednese prózy 6 žiakov. Naša žiačka sa síce neumiestnila na stupni víťazov, no jej prednes zaujal nielen porotu, ale aj divákov. Konkurencia však bola veľká.

                                                                                                                      BA

30. ročník festivalu ZUČ detí a mládeže so sluchovým postihnutím

Prvý májový víkend sa v Bratislave konal jubilejný 30. ročník festivalu ZUČ detí a mládeže so sluchovým postihnutím, ktorý organizuje Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom.

Naše súťažné trio (dvaja herci a jeden technik) bolo pri tom, vlastne v tom a napokon aj v popredí toho všetkého s dvomi etudami – krátkymi scénami s príbehovým rámcom s pointou. Obe boli o svetoch , ktoré si vytvárame, ani o tom nevieme, a sme veľmi prekvapení, keď sa z toho nášho malého sveta nedá vyjsť von, už len pozeráme, ako sa všetko vzďaľuje a zmenšuje. Len mydlové bubliny v rukách umelca sa spoja, tam sa to dá, a práve to sme urobili v jednej z etúd. Celé umenie je  o momente, kedy sa z boľavého nácviku stáva tvorivý proces, kde sa každý detail prejaví v konečnom tvare. Do tohto momentu sme dospeli (bolo to tesné, asi dva dni pred odchodom),  – dôkazom je situácia, keď sme pod tlakom technických problémov nestihli nácvik programu na veľkom javisku a spontánne sme sa stretli v zákulisí, ako na čítačke v divadle sme všetko do najmenšieho detailu prešli a vedeli sme, že to bude správne, nie dobre v zmysle nácviku, správne v zmysle myšlienky. O hodnote skúseností v oblasti realizácie programu na veľkom javisku v spolupráci s profesionálnymi technikmi netreba hovoriť.

Sprievodný program bol bohatý a rôznorodý, niet čo ľutovať, snáď len to, že takáto dlhodobá práca je na „jedno použitie“, že nemáme možnosti konfrontácie s inými strednými školami.

OD

Celoštátna súťaž OU na našej škole

V tomto školskom roku Celoštátnu súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál zorganizovala naša škola.

Vo štvrtok 25. apríla sa stretlo v priestoroch kuchárskej dielne 10 súťažných družstiev z týchto škôl: OUI Valaská, OUI Kremnica, SŠI Michalovce, OUI Poprad, OUI Želovce, OUI Nová Ves nad Žitavou, SŠ Hlohovec, OUI Mojmírovce, SŠI Kysucké Nové Mesto, SŠI Tornaľa.

Súťažné družstvá si teoretické vedomosti preverili formou testu a praktické zručnosti preukázali na pracovisku, kde pripravili súťažné jedlo torteliny so špenátom a syrom Lučina. Porota ohodnotila výkony jednotlivých družstiev bodovaním. Víťazné družstvá získali hodnotné ceny a ostatní účastníci súťaže boli obdarovaní vecnými cenami.

FLiP

18. 4. 2024

Som finančný génius, alebo mám vo finančnej gramotnosti nedostatky? Aj na túto otázku sme sa pokúsili nájsť odpoveď na interaktívnom vzdelávaní  Slovenskej sporiteľne pre školy. Zamierili sme do Viedne do Erste Financial Life Parku, kde sme absolvovali dvojhodinové vzdelávacie aktivity. Každý z nás dostal tablet a riešili sme rôzne úlohy. Na konci nám program naše aktivity vyhodnotil a dozvedeli sme sa, ako na tom sme s finančnou gramotnosťou. A čo vy? Vrelo odporúčame vyskúšať si takéto vzdelávanie, mali sme pocit, že sa len hráme, ale pritom sme sa veľa naučili.

KR

Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore služby a domáce práce

Dňa 10. 4. 2024 sa konala Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore služby a domáce práce na OUI v Poprade.

Už po tretíkrát sme sa súťaže zúčastnili aj my. Po školskom kole prípravy na súťaž bolo vybraté dvojčlenné družstvo žiačok 3. SDP – Katarína Lešková a Nikoleta Takácsová pod vedením pani učiteľky J. Baranovej.

Cieľom súťaže bola prezentácia praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť, získavanie vzájomných kontaktov a skúseností a v neposlednej rade vzbudiť a udržať záujem žiakov o učebný odbor.

Program súťaže:

  1. Teoretická časť súťaže: vedomostný test
  2. Praktická časť 1: zhotovenie lievancovej tortičky
  3. Praktická časť 2: zhotovenie prestierania

Ďakujeme za podporu všetkým, ktorí nám držali palce a vďaka patrí aj usporiadateľovi súťaže Odbornému učilišťu v Poprade, za perfektnú prípravu súťaže a celodennú starostlivosť o súťažiacich.

BA

Školské kolo v 3. SDP

Dňa 5. 4. 2024 prebehlo školské kolo prípravy žiačok 3. SDP na Celoslovenskú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v odbore služby a domáce práce. Žiačky preukázali odborné vedomosti v teste a svoje praktické zručnosti ukázali pri výrobe lievancovej tortičky a zhotovení prestierania.

Celoslovenská súťaž sa bude konať 10. 4. 2024 v Poprade a zúčastníme sa jej opäť aj my.

Držte nám palce !

BA

GLOBAL MONEY WEEK 2024

Medzinárodný týždeň peňazí prináša organizácia OECD už 12. raz a každý ročník je zameraný na inú tému. Spoločným menovateľom je  myšlienka na lepšiu budúcnosť a udržateľné riešenia. Tohtoročná téma kampane bola: Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť (Protect your money, secure your future). Do kampane sa zapojila aj naša škola. V rámci vzdelávacích aktivít sme navštívili Múzeum mincí a medailí v Kremnici a absolvovali 1. modul zážitkového finančného vzdelávania pod hlavičkou 5peňazí.  

LO

Vodná elektráreň v Kremnici

29. 2. 2024

Chlapci – stolári, dokonca ani Kremničania, nevedeli, že v Kremnici máme vodnú elektráreň, ktorú prevádzkuje Kremnická banská spoločnosť.  Na  prevádzku elektrárne využíva  vodu z turčeckého vodovodu. Keďže na fyzike a výrobných zariadeniach sa učia o výrobe elektrickej energie, na 2. stupni vodnej elektrárne mohli reálne vidieť, ako taká elektráreň funguje.

Keďže voda na pohon turbín mala veľký prietok, boli v prevádzke obidve turbíny. Chlapci mohli vidieť, ako je turbína napojená na generátor, rozvodné panely a aj transformátory, ktoré transformujú napätie pri výstupe z elektrárne.

Exkurzia síce trvala len krátko, ale chlapci sa to podstatné o výrobe elektrickej energie dozvedeli, a preto odchádzali spokojní.

                                                                                                                                 ČL

Textilná tvorba v múzeu

Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom v spolupráci s NBS – Múzeom mincí a medailí v Kremnici zorganizovalo 10. ročník celoslovenskej súťažnej výstavy neprofesionálnej textilnej tvorby TEXTILNÁ TVORBA 2023. 

Súťažná výstava je zameraná na tradičnú textilnú tvorbu v novodobom dizajne, umožňuje neprofesionálnym tvorcom prezentovať svoju tvorbu a ponúka príležitosť vzdelávať sa v oblasti textilnej tvorby.

Žiačky 3. SDP si najprv výstavu so záujmom prezreli, potom im pracovníčky Múzea mincí a medailí poskytli zaujímavú možnosť vzdelávania sa v oblasti textilnej tvory prostredníctvom tvorivých dielní. Dievčatá sa naučili vyrábať náramky, tkať cigánske tkaniny a priučili sa základom plstenia, ktoré patrí k najstarším textilným technikám.

BA