Andrea Ondrejkova

Author's posts

Bilancia 2. ročníka v odbore služby a domáce práce

V školskom roku 2022/2023 žiačky 2. SDP absolvovali až dve celoslovenské súťaže odborných vedomostí a praktických zručností v Námestove a vo Vranove nad Topľou a postupové skúšky.

V druhom ročníku sa naučili, ako správne upratovať kancelárie, toalety, triedy, šatne žiakov, chodby, schodište a pod. Starali sa pravidelne o kuchynskú bielizeň nielen pre seba, ale aj pre svojich spolužiakov v odboroch KCH a PJ.

Raz za mesiac chodili prezliekať posteľnú bielizeň svojim spolužiakom do školského internátu. Zároveň pomáhali v práčovni školského internátu triediť bielizeň, prať, žehliť a ukladať ju do regálov.

Zdokonalili sa v strojovom šití. Zhotovovali tašky na plece, kľúčenky, obliečky na vankúše, utierky, obrusy, prestierania, kozmetické taštičky a krátke nohavice. V pláne bolo naučiť dievčence ručné práce – háčkovanie a pletenie. Náročnosť techniky háčkovania a pletenia bola pre ne veľmi ťažká. Naučili sa však ručne pliesť vrkoče, náramky a zhotovovať brmbolce.

Pri príprave pokrmov získali dievčatá väčšiu istotu, aj keď ešte stále potrebujú pomocnú ruku majsterky OVY. Pravidelne pripravovali desiatu pre svojich spolužiakov a chodili pomáhať do školskej kuchyne.

BA

MDD bol aj o tímovej spolupráci

Stalo sa už milou tradíciou, že Medzinárodný deň detí trávime spoločnými aktivitami mimo budovu školy.

V krásnom prostredí Krahúl mali žiaci SOŠ a gymnázia možnosť preukázať nielen svoju šikovnosť, trpezlivosť a postreh, ale aj tímového ducha pri plnení piatich súťažných disciplín. Obavy z toho, že zmiešané družstvá z rôznych tried a odborov budú mať s realizáciou úloh problémy, sa nenaplnili.

Skutočne sme sa pobavili 🙂 Na plnenie niektorých súťažných disciplín sa nechali zlákať aj zamestnanci školy. Víťazi boli náležite odmenení, no ako sa na MDD patrí, sladkú odmenu dostal každý účastník.

OJ

Postupové skúšky 2. SDP

V dňoch 29. 5. – 30. 5. 2023 sa konali postupové skúšky v triede 2. SDP.

Skúšky boli rozdelené do troch častí:

  1. strojové šitie – zhotovenie výrobku /obliečka na vankúš s aplikáciou, vrecúško na bylinky a podsedák/,
  2. varenie – príprava pokrmu podľa receptúry /cestovinový šalát s mozzarellou, zemiakové placky so zeleninovou oblohou a domáce rezance s tvarohom/,
  3. upratovanie – upratovacie práce v priestoroch školy /trieda, toalety a šatne/.

Postupové skúšky žiačky zvládli s pomocou svojej p. učiteľky pre odborný výcvik.

BA

Súťaž murárov v Košiciach

Dňa 16. mája sa  dvaja chlapci z odboru murár zúčastnili celoštátnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov odborných učilíšť  Slovenskej republiky.

Témou praktickej časti bolo uloženie obrubníka do betónu a zasypanie drvinou. V teoretickej časti si overili svoje vedomosti formou testu.

Do súťaže bolo zapojených 10 družstiev z rôznych častí Slovenska. Naši chlapci Dominik Oláh a Dávid Didi si domov priniesli krásne 2. miesto a Dominik Oláh aj 1. miesto za najlepšieho murára, pretože okrem výborne odvedenej práce ani v teste nestratil žiaden bod. Gratulujeme!

                                                                                                           PK murár, stolár               

Celoslovenská súťaž v odbore PJ

Dňa 10. 5. 2023 sme sa zúčastnili  Celoslovenskej súťaže teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál v Spojenej škole internátnej – Snina. Našu školu reprezentovali dve dievčatá z 2. PJ triedy.

Cieľom súťaže nebola len prezentácia praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť, ale aj získavanie vzájomných kontaktov a skúseností.

Aj napriek tomu, že sme si zo súťaže neodniesli víťazný pohár, sme spokojné a tešíme sa zo spoločne prežitých chvíľ mimo školy aj s našou triednou učiteľkou. 

HK

29. ročník ZUČ

Tvorivý zápal je to kľúčové, čo prácu v škole z rutinného plnenia povinností mení na niečo, čo nás skutočne obohacuje, umožňuje osobnostný posun. Mám na mysli žiakov i učiteľov. Práve reciprocita ešte umocňuje hodnotu tvorivého procesu. To všetko sme dlhodobo zažívali počas prípravy divadelného predstavenia Portrét Doriana Graya so žiakmi rôznych odborov. Išlo o adaptáciu  románovej predlohy Oskara Wilda do podoby pantomímy. Predstavenie sme predtým využili ako súčasť programu osláv storočnice školy, teraz ako súťažné vystúpenie na 29. ročníku festivalu záujmovo-umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže v Bratislave.

Od 4. do 7. mája sme absolvovali javiskové skúšky (vlastné aj skúšky iných súborov) so všetkými drobnými aj väčšími úskaliami, ktoré prináša realizácia divadelného predstavenia na veľkom javisku, benefičný koncert nabitý naozaj profesionálnymi varietnými číslami, sprievodný program, súťažné vystúpenie, konfrontácie so žiakmi iných škôl, debaty o divadle aj o úplne iných veciach, situácie, ktoré v škole jednoducho zažiť nemožno. Napríklad májový Slavín vo večernom bezvetrí pod obrovským mesiacom v splne alebo „krížovú cestu“ zo ZOO na Drotársku ulicu v časovej tiesni. A hoci nie sme stotožnení s pohľadom poroty na predvedené výkony,  naše tretie miesto berieme s nadhľadom, vysoko hodnotíme ocenenie Patrika Mesároša za najlepší individuálny výkon v kategórii a pri konečnom sumári prežitého sme sa zhodli, že sa vec oplatila, že aj keď o skutočnom rozsahu námahy a úsilia, ktoré realizácia takejto divadelnej formy vyžaduje, budeme ťažko niekoho presviedčať, asi to urobíme znova, keď bude príležitosť.

Pridaná hodnota pre učiteľa – stretnutie s bývalými študentmi, s tými, čo sa s vami vystískajú a hrdo sa hlásia k svojej strednej škole.

                                                                                                                                                                            OD

Exkurzia Nitriansky hrad

Hodnota historicky významných lokalít je pre bežného človeka priamoúmerná rozsahu poznatkov, ktoré má. Takže čím viac vopred viem, tým pôsobivejšie, ak nič neviem, v podstate obdivujem preto, lebo to robia všetci, ale sú to len múry, oltáre a maľby na stenách, pekný parčík a sochy, čím väčšie, tým skôr si zapamätám.

Na Nitrianskom hrade to funguje dokonale. Dnes je to pekné miesto odrezané od rušného moderného mesta, s nádychom histórie a rozjímavého pokoja, ale všetko je oveľa silnejšie, keď si uvedomíme, že spodná časť hradobných múrov je z veľkomoravských čias, že tu niekde (nie je to dnešná katedrála) stála najstaršia známa kresťanská sakrálna stavba  na Slovensku, žil tu Pribina, biskupstvo tu sídlilo už v roku 880, tu niekde pripravoval Svätopluk odstránenie Rastislava, tu žil sv. Bystrík z Väčšej legendy o sv. Gerardovi, tu bolo sídlo diecézy, ktorú si netrúfol zrušiť Štefan I. po znovuzískaní územia od Poliakov, tu bolo centrum Nitrianskeho vojvodstva … Je toho dosť, nie všetko dodnes viditeľné, ale genius loci funguje. To prepojenie prvkov rôznych období je asi najpôsobivejšie. Tí vnímavejší sa pokochajú unikátnou renesančnou bránou, bastiónmi, nevšednou kompozíciou chrámového trojhradia, a hlavne vzácnou nedávno odkrytou gotickou freskou smrti a korunovania Panny Márie spolu s obnaženým románskym murivom. O výhľadoch škoda hovoriť, všetky sú výrečným potvrdením významu tohto miesta.

My sme sa na dejepise celkom slušne pripravili, takže veríme, že informácie o árone škvrnitom, ktorý rastie na dvore biskupského paláca, nebudú to podstatné, čo si zapamätáme. Hoci vegetačné obdobie árona je plné zaujímavých zvratov.

                                                                                                                                                                                            OD

Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore služby a domáce práce

Dňa 19. 4. 2023 sa konala Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore služby a domáce práce na Spojenej škole vo Vranove nad Topľou.

Súťaže sa zúčastnilo dvojčlenné družstvo žiačok 2. SDP – Barbora Kubíková a Lenka Maňúchová pod vedením svojej pani učiteľky J. Baranovej.

Cieľom súťaže bola prezentácia praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť, získavanie vzájomných kontaktov a skúseností a v neposlednej rade vzbudiť a udržať záujem žiakov o učebný odbor.

Súťaže sa zúčastnili družstvá z Popradu, Vranova nad Topľou, Námestova, Michaloviec, Prakoviec a Kremnice.

Program súťaže:

  1. Teoretická časť súťaže: vedomostný test.
  2. Praktická časť 1: výroba nepečeného koláčika včelie úliky.
  3. Praktická časť 2: zhotovenie obliečky na vankúš s aplikáciou.

V súťaži sme sa umiestnili na 6. mieste .

Ďakujeme za podporu všetkým, ktorí nám držali palce a veľká

vďaka patrí usporiadateľovi súťaže Odbornému učilišťu vo Vranove nad Topľou, za perfektnú prípravu súťaže a celodennú starostlivosť o súťažiacich.

BA

Prezentačný deň 2. SDP

Dňa 18. 4. 2023 sa konal prezentačný deň  – vyučovacia jednotka  /1 – 6 vyučovacích hodín/ v predmete OVY v triede 2. SDP.

Žiačky sa v mesiacoch marec a apríl opäť intenzívne  pripravovali na Celoslovenskú súťaž zručností a odborných vedomostí v odbore služby a domáce práce. Preukázali odborné vedomosti v teste a svoje praktické zručnosti ukázali pri výrobe nepečeného koláčika včelie úliky a zhotovení obliečky na vankúš s aplikáciou.

Celoslovenská súťaž sa koná 19. 4. 2023 vo Vranove nad Topľou, zúčastníme sa jej aj my.

Držte nám palce !

                                                                                                                 BA

Murári v stavebninách

Po dlhšej dobe sme sa znovu vybrali na exkurziu do stavebnín na Kremnické Bane. Mohli sme vidieť rôzne druhy stavebných materiálov, ale zaujali nás najmä tie, s ktorými sa bežne nestretávame na odbornom výcviku. Získali sme nové poznatky o materiáloch, a tiež sme videli, ako sa jednotlivé druhy skladujú.

                                                                                                                      žiaci odboru murár