Exkurzia na súde

Dňa 24. júna 2015 sa žiaci študijného odboru technické a informatické služby (4. TIS), učebného odboru stolár (2.S, 3.S.) a učebného odboru kuchár (2.KCH) zúčastnili súdneho pojednávania (boli riešené štyri prípady) na Okresnom súde v Žiari nad Hronom. Trestné právo ako aj celkove súdna moc ako jedna z troch zložiek horizontálnej deľby štátnej moci je súčasťou štátnych vzdelávacích programov, z ktorých vychádzajú školské vzdelávacie programy. Uvedené učivo sa vyučuje v ročníkoch, ktoré sa toho pojednávania zúčastnili.