Informatický krúžok- OZNAM

Prosím všetkých záujemcov o krúžok informatiky, aby doniesli vzdelávacie poukazy. (Kysel).