Matematika 1. GYM

Digitálne technológie a nástroje dnes používame v každodennom živote čoraz častejšie. Vývoj počítačových programov a aplikácií letí neskutočným tempom. Žiaci, ktorí dnes chodia do školy sa musia naučiť s nimi držať krok, aby boli v budúcnosti úspešní. Na otvorenej hodine matematiky ukázali, že vedia používať : Geogebru – na zostrojenie grafu, ako pomôcky pri určovaní vlastností funkcií OFFICE 365 – WORD – na spoluprácu v zdieľanom súbore Edupage – na odovzdanie vypracovaných zadaní a úloh SLI.DO – na hlasovanie a vyjadrenie svojho názoru.

Žiaci 1.GYM si s úlohami poradili veľmi dobre. Ak budú ďalej takto pracovať, nemusíme sa báť, že by digitálne nástroje nezvládli.