Možnosti štúdia na našej strednej škole

RTVS odvysielala v relácii Fokus diskusiu o rodinách nepočujúcich žiakov a možnosti ich štúdia na našej strednej škole:

Ďalej RTVS odvysielala reláciu TV klub nepočujúcich, ktorá bola venovaná Dňu otvorených dverí a 40. výročia SPŠO: