Návšteva obchodného domu EURÓPA v Banskej Bystrici

Tak ako každý rok aj tento rok dňa 11. 12. 2013 sme navštívili odchodný dom „EUROPAa vianočné trhy v Banskej Bystrici.

                                                                                                                                                                              Školský internát