Category: akcie PK kuchárskych odborov

Začiatok a koniec

Štyri roky sú niekedy veľa, inokedy málo. Na začiatku štúdia si žiaci môžu myslieť, že je to veľmi dlhá doba. Postupne, ako sa blíži koniec štúdia sa zdá, že to ubehlo veľmi rýchlo. Pripraviť sa na záverečné učňovské skúšky bola riadna „makačka“, ale vyplatilo sa. Teraz sa už môžeme pochváliť čerstvými výučnými listami. Čo ďalej? Niekto na ďalšie štúdium, niekto do práce. Všetkým prajeme veľa úspechov, nech zvládnu ďalšie životné situácie rovnako dobre, ako zvládli záverečné skúšky.

KR

Bilancia 2. ročníka v odbore služby a domáce práce

V školskom roku 2022/2023 žiačky 2. SDP absolvovali až dve celoslovenské súťaže odborných vedomostí a praktických zručností v Námestove a vo Vranove nad Topľou a postupové skúšky.

V druhom ročníku sa naučili, ako správne upratovať kancelárie, toalety, triedy, šatne žiakov, chodby, schodište a pod. Starali sa pravidelne o kuchynskú bielizeň nielen pre seba, ale aj pre svojich spolužiakov v odboroch KCH a PJ.

Raz za mesiac chodili prezliekať posteľnú bielizeň svojim spolužiakom do školského internátu. Zároveň pomáhali v práčovni školského internátu triediť bielizeň, prať, žehliť a ukladať ju do regálov.

Zdokonalili sa v strojovom šití. Zhotovovali tašky na plece, kľúčenky, obliečky na vankúše, utierky, obrusy, prestierania, kozmetické taštičky a krátke nohavice. V pláne bolo naučiť dievčence ručné práce – háčkovanie a pletenie. Náročnosť techniky háčkovania a pletenia bola pre ne veľmi ťažká. Naučili sa však ručne pliesť vrkoče, náramky a zhotovovať brmbolce.

Pri príprave pokrmov získali dievčatá väčšiu istotu, aj keď ešte stále potrebujú pomocnú ruku majsterky OVY. Pravidelne pripravovali desiatu pre svojich spolužiakov a chodili pomáhať do školskej kuchyne.

BA

Postupové skúšky 2. SDP

V dňoch 29. 5. – 30. 5. 2023 sa konali postupové skúšky v triede 2. SDP.

Skúšky boli rozdelené do troch častí:

  1. strojové šitie – zhotovenie výrobku /obliečka na vankúš s aplikáciou, vrecúško na bylinky a podsedák/,
  2. varenie – príprava pokrmu podľa receptúry /cestovinový šalát s mozzarellou, zemiakové placky so zeleninovou oblohou a domáce rezance s tvarohom/,
  3. upratovanie – upratovacie práce v priestoroch školy /trieda, toalety a šatne/.

Postupové skúšky žiačky zvládli s pomocou svojej p. učiteľky pre odborný výcvik.

BA

Celoslovenská súťaž v odbore PJ

Dňa 10. 5. 2023 sme sa zúčastnili  Celoslovenskej súťaže teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál v Spojenej škole internátnej – Snina. Našu školu reprezentovali dve dievčatá z 2. PJ triedy.

Cieľom súťaže nebola len prezentácia praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť, ale aj získavanie vzájomných kontaktov a skúseností.

Aj napriek tomu, že sme si zo súťaže neodniesli víťazný pohár, sme spokojné a tešíme sa zo spoločne prežitých chvíľ mimo školy aj s našou triednou učiteľkou. 

HK

Exkurzia – Veľtrh gastronómie DANUBIUS GASTRO 2023 v Bratislave

Vďaka Regionálnemu centru kariéry (RCK) v Žiari nad Hronom zriadeným  BBSK v rámci Reformy vzdelávania sa žiaci 4.KCH SOŠ pre ŽSPI v Kremnici  mohli zúčastniť exkurzie DANUBIUS GASTRO 2023 v Bratislave. Počas veľtržných dní prebiehala aj celoslovenská súťaž DANUBIUS GASTRO JUNIOR 2023. Naši žiaci si tak mohli pozrieť  niektoré súťažné družstvá priamo v akcii pri príprave jedla. Vystavovali rôzne firmy, ktoré predvádzali zariadenia používané v gastro prevádzkach –  konvektomaty, ohrievacie zariadenia, gastro inventár. Počas prehliadky mali možnosť ochutnať ocenené produkty potravinárskych firiem zo Slovenska.

                                                                                                          ZA

Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore služby a domáce práce

Dňa 19. 4. 2023 sa konala Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore služby a domáce práce na Spojenej škole vo Vranove nad Topľou.

Súťaže sa zúčastnilo dvojčlenné družstvo žiačok 2. SDP – Barbora Kubíková a Lenka Maňúchová pod vedením svojej pani učiteľky J. Baranovej.

Cieľom súťaže bola prezentácia praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť, získavanie vzájomných kontaktov a skúseností a v neposlednej rade vzbudiť a udržať záujem žiakov o učebný odbor.

Súťaže sa zúčastnili družstvá z Popradu, Vranova nad Topľou, Námestova, Michaloviec, Prakoviec a Kremnice.

Program súťaže:

  1. Teoretická časť súťaže: vedomostný test.
  2. Praktická časť 1: výroba nepečeného koláčika včelie úliky.
  3. Praktická časť 2: zhotovenie obliečky na vankúš s aplikáciou.

V súťaži sme sa umiestnili na 6. mieste .

Ďakujeme za podporu všetkým, ktorí nám držali palce a veľká

vďaka patrí usporiadateľovi súťaže Odbornému učilišťu vo Vranove nad Topľou, za perfektnú prípravu súťaže a celodennú starostlivosť o súťažiacich.

BA

Prezentačný deň 2. SDP

Dňa 18. 4. 2023 sa konal prezentačný deň  – vyučovacia jednotka  /1 – 6 vyučovacích hodín/ v predmete OVY v triede 2. SDP.

Žiačky sa v mesiacoch marec a apríl opäť intenzívne  pripravovali na Celoslovenskú súťaž zručností a odborných vedomostí v odbore služby a domáce práce. Preukázali odborné vedomosti v teste a svoje praktické zručnosti ukázali pri výrobe nepečeného koláčika včelie úliky a zhotovení obliečky na vankúš s aplikáciou.

Celoslovenská súťaž sa koná 19. 4. 2023 vo Vranove nad Topľou, zúčastníme sa jej aj my.

Držte nám palce !

                                                                                                                 BA

Milá návšteva

Dňa 22. 3. 2023 sme na našej škole privítali žiakov Spojenej školy z Kremnice. S pomocou  skúsených žiakov z 2. PJ a 4. KCH  si naša milá návšteva upiekla  tradičný  jablčník. Malí žiaci si tak vyskúšali všetky pracovné činnosti spojené s pečením koláča, ale aj upratovacími prácami v dielni.

Táto návšteva bola veľmi príjemná a vzájomne obohacujúca. Pri odchode sa nám malí žiaci zavďačili  spokojnosťou v očkách  a žiarivým  úsmevom. Spokojnosť  pani učiteliek bola prejavená aj naplánovaním ďalšej našej spolupráce.  

HA

Exkurzia POZANA

Vďaka Regionálnemu centru kariéry (RCK) v Žiari nad Hronom zriadeným  BBSK v rámci Reformy vzdelávania sa žiaci našej školy SOŠ pre ŽSPI v Kremnici z odboru kuchár mohli zúčastniť exkurzie vo firme POZANA. V prevádzke  zamestnanci ukázali žiakom rozrábku bravčových polovičiek na jednotlivé časti mäsa  /pílenie, rezanie, oddeľovanie, opracovanie, odkožovanie/. Následne žiaci videli, akým spôsobom sa časti mias balia vo vákuových obaloch alebo vaničkách, vážia a označujú etiketami /druh mäsa, krajina pôvodu, váha, dátum spotreby/. Nakoniec si pozreli chladiarenské a mraziarenské priestory, ako aj samotnú expedíciu objednaného tovaru na prepravu v chladiarenskom aute.

                                                                                                                                 ZA

Imatrikulácie na OU

Dňa 26.10.2022 sa uskutočnili imatrikulácie žiakov 1.PJ triedy. Program bol v réžii druhákov. Spoločne sme sledovali plnenie zadaných úloh a prítomných druháci pobavili aj vlastnou hudobnou tvorbou. Na konci dostali všetci sladkú odmenu.