Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno dňa 18. 11. 2022 ( piatok)