Riaditeľské voľno

Na deň 16.9. 2022 udeľuje riaditeľ školy žiakom riaditeľské voľno.