Účelové cvičenie

V stredu 09.10.2013 sme absolvovali účelové cvičenie prvých ročníkov. Počas kurzu sa študenti zoznámili so základmi prvej pomoci, topografie a absolvovali turistickú vychádzku do okolia Kremnice. Dňa 23.10.2013 sa študenti druhých ročníkov zúčastnili účelového cvičenia. Cieľom cvičenia bolo upevnenie vedomostí a zručností v oblasti prvej pomoci, topografie a orientácie v prírode.