(Žiadny nadpis)

 Vítame Vás na webovom sídle Strednej odbornej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici. Na stránke poskytujeme všetky potrebné informácie týkajúce sa života v škole. Všetci žiaci, ich rodičia, učitelia, absolventi i záujemcovia o štúdium tu môžu nájsť informácie o aktuálnom dianí v škole, ktorá má 90-ročnú tradíciu v stredoškolskom odbornom vzdelávaní. Súčasťou je internetová žiacka knižka, ktorá napomáha rodičom získavať aktuálne informácie o štúdijných výsledkoch svojich detí.