100 rokov od založenia školy

V týchto dňoch uplynulo krásnych 100 rokov od založenia Strednej odbornej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici. Toto významné výročie si včera na pôde školy pripomenuli terajší aj bývalí zamestnanci spolu s pozvanými hosťami. Ako v slávnostnom príhovore k prítomným konštatoval riaditeľ školy Jozef Ličko, škola za tie roky vychovala  viac ako 2 700 absolventov, ktorí mali k dispozícii sedem učebných a štyri študijné odbory.  Do dnešných dní v nej pôsobilo 400 pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Oficiálne povolenie na vznik Živnostenskej pokračovacej školy pre hluchonemých získala škola 11. decembra 1922, prví žiaci však boli do nej zapísaní už o dva roky skôr.

Prvým riaditeľom školy sa stal Štefan Sobolovský, postupne sa na tomto poste vystriedali Václav Jankovec, Andrej Valent, Samuel Adamčík, Imrich Schmidtberger, Juraj Fajčík, Ľubica Fusková, Ján Vaško, Miroslav Štefunko, Irena Výberčiová a Jozef Ličko.   Najdlhšie pôsobiacim riaditeľom bol Imrich Schmidtberger, ktorý zastával riaditeľský post až 33 rokov. Škola vychovávala dámskych a pánskych krajčírov, obuvníkov, stolárov, maliarov,  neskôr aj kuchárov,  či operátorov drevárskej a nábytkárskej výroby. Rokmi sa menili názvy školy aj odbory, to podstatné však ostalo: pripraviť kvalitných odborníkov pre prax.

Ako v slávnostnom príhovore Jozef Ličko konštatoval , od 90. výročia prešla škola významnými zmenami. Vďaka projektu Moderná SOŠ – rovnosť vzdelávania zdravotne postihnutých je vybavená modernou didaktickou technikou, realizovala sa aj ďalšia modernizácia školy. „Dnes netušíme, aké zmeny v spoločnosti a v školstve nás čakajú a ako sa dotknú našej jubilantky, ale hľadiac na výsledky našej spoločnej práce verím, že škola si s nimi poradí a bude aj naďalej poskytovať kvalitné vzdelávanie zdravotne znevýhodneným žiakom,“ dodal.

Ako v príhovore povedala aj bývalá riaditeľka školy Irena Výberčiová, pôsobenie na tejto škole bolo pre nich nielen poslaním, no škola sa stala pre pedagógov a žiakov skutočným druhým domovom. K jubileu prišiel škole zablahoželať aj primátor Kremnice Martin Novodomec a predstavitelia ďalších škôl v našom meste.

Spestrením programu bolo vystúpenie žiakov školy, ktorí siahli vo svojich divadelných a pantomimických vstupoch k neľahkým témam – k Oscarovi Wildovi, či  k Obrazu Doriana Graya. Po slávnostnej časti nasledovala prehliadka priestorov školy, odovzdanie ďakovných listov bývalým zamestnancom školy a slávnostná recepcia.

(KN), Foto: Kveta Fajčíková