Category: Školské akcie

Projekt je zmena

Môže sa zdať, že 150€ v dnešnej dobe nie je veľa peňazí, ale keď ich vynásobíme tromi, už to robí celkom peknú sumu. A ak sa dobre využije, dá sa s ňou niečo dokázať, vylepšiť, zmeniť.

V piatok 25. septembra 2020 sme dokázali zaktivizovať našich žiakov, aby niečo urobili pre svoje okolie. Vylepšili vzhľad uličky k Mestskému hradu v Kremnici – vyčistili ju od náletových drevín, odpadkov, vybrúsili a natreli zábradlia, opravili plot. Zmenili sme postoj našich študentov k dobrovoľníckym aktivitám, pocítili spoluzodpovednosť za kultúrnosť a čistotu prostredia, v ktorom žijú.

Tri malé projekty zrealizované na našej škole boli podporené zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu IUVENTY Projekt je zmena.

OJ

Fašiang v škole

18. 2. 2020

Nezamestnanosť a príčiny nezamestnanosti mladých ľudí

Prednáška na tému Nezamestnanosť a príčiny nezamestnanosti mladých ľudí bola ďalšou v rámci kariérového poradenstva, ukutočnila sa 13. februára 2020.

Medzi žiakov tried 1. KCH, 2. KCH, 3. KCH, 4. G, 3. PJ, 3. MR a 3. SB zavítal opäť pán Peter Csóri z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Banskej Štiavnice, aby ich bližšie oboznámil s danou problematikou. V priebehu prednášky žiaci odpovedali na kladené otázky. Na záver im bolo premietnuté krátke video, ako majú správne napísať životopis. 

                                                 TA

  

                                                                                                                 

Studená kuchyňa

Dňa 14. februára 2020 sa v priestoroch POV uskutočnila prezentácia projektu spojená s ochutnávkou na tému Jedlá studenej kuchyne. Súčasťou projektu bola príprava prezentácie a jedál: kuracia balotína, obložené chlebíky, vajíčkový šalát na zeleninovom hniezde, bryndzové chuťovky, syrová roláda, pečeňová paštéta s brusnicami, ktoré pripravili žiačky 3. PJ pod vedením majsterky odborného výcviku p. Drozdovej.

                                                                                                                                           LO

 

 

Lyžiarsky kurz v Jasenskej doline

   3. 2. – 7. 2. 2020

Jasenská dolina je z pohľadu lyžiara krásne miesto, keď sa však pozeráte cez okno, po ktorom stekajú prúdy vody, vychádzate každú polhodinu z chaty dúfajúc, že to, čo hučí, je potok, nie nekonečný lejak, začnete byť zúfalí a čas beží…

Našťastie sa ochladilo, dážď sa zmenil na sneh a v zrýchlenom režime sme sa naučili z lyžiarskej abecedy toľko, aby sme zvládli základnú konverzáciu s akýmkoľvek svahom. Tá skúška počasia vlastne pomohla, všetci veľmi chceli športovať, vstávať po pádoch, zdatnejší lyžiari ochotne pomáhali s lyžami aj motiváciou slabším, keď sme bojovali na prázdnom svahu (pre zlé počasie vleky v utorok nespustili).

Po celodennej lyžovačke regeneračné prechádzky do okolitej prírody bez akýchkoľvek protestov, dobrá strava, ubytovanie blízko svahu – hodinka lyžovania naviac v porovnaní s ostatnými školami, teplá voda v sprche, potom stačia dva-tri dni a stratený zúfalý začiatok je zabudnutý. Lepšie ako odchádzať v daždi a s blatom na lyžiarkach.

OD

 

Práca hrou

Dňa 6. februára 2020 našu školu navštívili žiaci 5. ročníka základnej školy na Angyalovej ulici v rámci spolupráce predmetov technika na ZŠ a odborný výcvik na SOŠ. Žiaci si pod pozorným dohľadom žiakov 3. KCH pripravili šišky.

MJ

DOD v novom a možno po novom

Každá škola chce byť v Deň otvorených dverí ako výstavná vitrínka, pri ktorej je radosť sa pristaviť. Je vlastne jedno, kto sa prizerá, každý môže byť príbuzný či známy potenciálneho budúceho žiaka. To je rutina, tak to má byť.

My sme mali šťastie, že sa veci akosi prepojili a nakopili. V otvorených dverách sa míňali žiaci základných škôl, rodičia, bývalí žiaci aj hostia slávnostnej kolaudácie rekonštruovanej budovy našej školy. Na chodbách sa míňali nadšene posunkujúci bývalí absolventi (spoznávajúci svoje dorastenecké fotografie na tablách) s bývalými riaditeľmi, učiteľmi, vychovávateľmi či školníkmi pozvanými na slávnosť, so žiakmi účinkujúcimi v dramatickom programe, inými žiakmi nosiacimi farebné kuchárske dielka, s učiteľmi, ktorí jednotlivým skupinám návštevníkov ukazovali, čo za tými otvorenými dverami vlastne máme.

Ako dobré jedlo, vyskúšaš všetky prísady jednu za druhou… nič, ale poskladaj ich v správnom pomere do jedného celku! My sme to tento rok vyskladali celkom, pri všetkej skromnosti, celkom slušne.

OD

 

Vyvrcholenie kampane Červené stužky

Štvrtok 28. 11. 2019

Prednáškou na tému Duševné zdravie a závislosti, ktorú si pre nás pripravila p. Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, vyvrcholil na našej škole 13. ročník kampane Červené stužky.

Gymnazisti rozdali červené stužky všetkým žiakom a zamestnancom našej školy, aby sme si ich nosením všetci spoločne pripomenuli 1. december ako Svetový deň boja proti chorobe AIDS.

OJ

Florbalový turnaj

V stredu 27. 11. 2019 sa v telocvični ZŠ Angyalova v Kremnici možno začala písať nová kapitola regionálneho mládežníckeho športu, alebo aspoň florbalu, pretože účasť deviatich družstiev z piatich rôznych škôl, to je pekný základ. Oveľa lepšie je, že od florbalu sa neodťahujú ani dievčatá, dokonca ani učitelia.

Žiaci našej školy vytvorili miešaný tím s deviatakmi zo ZŠ Angyalova, naplnili olympijské idey (bojovali, ale nestačilo to na vavríny), všetko napravili naši učitelia, ktorí s učiteľským tímom (klobúk dole pred p. učiteľkou Šupkovou, ktorá do toho s chlapmi išla), ukázali mimoriadne motivovaným gymnazistom, že vek pri športe nie je rozhodujúci.

Krásna atmosféra s diváckou kulisou, miestami neskutočné tempo hry, certifikovaný rozhodca, emócie, dramatický vývoj tabuľky, výborné podujatie od začiatku až do konca.

OD

 

Stredoškolák 2019

Dňa 26. novembra 2019 v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom usporiadalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom v Žiari nad Hronom 23. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl pod názvom Stredoškolák – servis profesijných informácií pre voľbu povolania žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ŠZŠ, na ktorom sme sa tradične zúčastnili.

Cieľom organizátorov podujatia je poskytnúť aktuálne informácie o nových študijných a učebných odboroch a formách vzdelávania (napr. duálne vzdelávanie) nielen žiakom, rodičom a pedagógom, ale aj širokej verejnosti a pomôcť im zorientovať sa v spleti ponúkaných študijných a učebných odborov stredných škôl.