Category: Školské akcie

30. ročník festivalu ZUČ detí a mládeže so sluchovým postihnutím

Prvý májový víkend sa v Bratislave konal jubilejný 30. ročník festivalu ZUČ detí a mládeže so sluchovým postihnutím, ktorý organizuje Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom.

Naše súťažné trio (dvaja herci a jeden technik) bolo pri tom, vlastne v tom a napokon aj v popredí toho všetkého s dvomi etudami – krátkymi scénami s príbehovým rámcom s pointou. Obe boli o svetoch , ktoré si vytvárame, ani o tom nevieme, a sme veľmi prekvapení, keď sa z toho nášho malého sveta nedá vyjsť von, už len pozeráme, ako sa všetko vzďaľuje a zmenšuje. Len mydlové bubliny v rukách umelca sa spoja, tam sa to dá, a práve to sme urobili v jednej z etúd. Celé umenie je  o momente, kedy sa z boľavého nácviku stáva tvorivý proces, kde sa každý detail prejaví v konečnom tvare. Do tohto momentu sme dospeli (bolo to tesné, asi dva dni pred odchodom),  – dôkazom je situácia, keď sme pod tlakom technických problémov nestihli nácvik programu na veľkom javisku a spontánne sme sa stretli v zákulisí, ako na čítačke v divadle sme všetko do najmenšieho detailu prešli a vedeli sme, že to bude správne, nie dobre v zmysle nácviku, správne v zmysle myšlienky. O hodnote skúseností v oblasti realizácie programu na veľkom javisku v spolupráci s profesionálnymi technikmi netreba hovoriť.

Sprievodný program bol bohatý a rôznorodý, niet čo ľutovať, snáď len to, že takáto dlhodobá práca je na „jedno použitie“, že nemáme možnosti konfrontácie s inými strednými školami.

OD

Školské kolo v 3. SDP

Dňa 5. 4. 2024 prebehlo školské kolo prípravy žiačok 3. SDP na Celoslovenskú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v odbore služby a domáce práce. Žiačky preukázali odborné vedomosti v teste a svoje praktické zručnosti ukázali pri výrobe lievancovej tortičky a zhotovení prestierania.

Celoslovenská súťaž sa bude konať 10. 4. 2024 v Poprade a zúčastníme sa jej opäť aj my.

Držte nám palce !

BA

GLOBAL MONEY WEEK 2024

Medzinárodný týždeň peňazí prináša organizácia OECD už 12. raz a každý ročník je zameraný na inú tému. Spoločným menovateľom je  myšlienka na lepšiu budúcnosť a udržateľné riešenia. Tohtoročná téma kampane bola: Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť (Protect your money, secure your future). Do kampane sa zapojila aj naša škola. V rámci vzdelávacích aktivít sme navštívili Múzeum mincí a medailí v Kremnici a absolvovali 1. modul zážitkového finančného vzdelávania pod hlavičkou 5peňazí.  

LO

Preventívne aktivity

V rámci spolupráce s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru (ORPZ) v Žiari nad Hronom a  prezenčného dňa na škole si kpt. JUDr. Anna Holečková  – referent špecialista skupiny prevencie vnútorného oddelenia ORPZ – pripravila pre našich žiakov preventívne aktivity zamerané na obchodovanie s ľuďmi, trestnoprávnu zodpovednosť a šikanovanie.

Aj touto cestou sa p. kpt. chceme poďakovať.

PP

Textilná tvorba v múzeu

Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom v spolupráci s NBS – Múzeom mincí a medailí v Kremnici zorganizovalo 10. ročník celoslovenskej súťažnej výstavy neprofesionálnej textilnej tvorby TEXTILNÁ TVORBA 2023. 

Súťažná výstava je zameraná na tradičnú textilnú tvorbu v novodobom dizajne, umožňuje neprofesionálnym tvorcom prezentovať svoju tvorbu a ponúka príležitosť vzdelávať sa v oblasti textilnej tvorby.

Žiačky 3. SDP si najprv výstavu so záujmom prezreli, potom im pracovníčky Múzea mincí a medailí poskytli zaujímavú možnosť vzdelávania sa v oblasti textilnej tvory prostredníctvom tvorivých dielní. Dievčatá sa naučili vyrábať náramky, tkať cigánske tkaniny a priučili sa základom plstenia, ktoré patrí k najstarším textilným technikám.

BA

Lyžiarsky výcvik

Krahule

29. 1. – 2. 2. 2024

Žiacky projekt na OU

Dňa 25. 1. 2024 sme na odbornom výcviku predstavili náš žiacky projekt na tému Jedlá z cestovín. 

Pred našimi pedagógmi a žiakmi sme sa prezentovali nielen nadobudnutými manuálnymi a komunikačnými zručnosťami, ale aj pripravenými jedlami z cestovín.

žiačky 3. PJ

Vianočný turnaj aj na SOŠ a gymnáziu

22. 12. 2023

Po dvojhodinke športového zápolenia žiakov OU nabehli o 10.00 do telocvične žiaci SOŠ a gymnázia. Niektorí sa mohli len závistlivo prizerať a povzbudzovať, pretože si nedoniesli športovú obuv :-). Dve zmiešané družstvá veľmi vyrovnane súťažili v rôznych disciplínach. Víťazi aj porazení boli odmenení sladkou drobnosťou.

Vianočný športový turnaj na OU

Deň otvorených dverí

8. 12. 2023

Po roku mali záujemcovia o štúdium na našej škole a ich rodičia opäť  možnosť nahliadnuť do všetkých priestorov našej školy a oboznámiť sa s jednotlivými odbormi.

Mohli vidieť moderné technicko-materiálne vybavenie, v kuchárskej dielni si vyskúšali prípravu vianočných pochúťok, v stolárskej dielni výrobu vianočných ozdôb a oboznámili sa s rôznymi zaujímavými aktivitami, projektami a súťažami, ktorých sa naši žiaci počas roka zúčastňujú.

OJ