Polročné pochvaly

31. januára 2013 udelil riaditeľ školy pochvalu za výborný prospech v prvom polroku šk. roka 2012/2013 týmto  žiakom:

 1. Kristíne Čaradiovej- 3.PJ
 2. Zuzane Šarkoziovej- 3.PJ
 3. Martin Šarkozimu- 2.MR
 4. Silvii Leštachovej- 1.TIS
 5. Dominike Paľovej- 1. TIS
 6. Lenke Patschovej- 5.G
 7. Barbore Dunčekovej- 4.G
 8. Jane Szabovej- 4.G

a pochvalu za vzornú dochádzku týmto žiakom:

 1. Jurajovi Babiakovi- 5.G
 2. Anne Daubnerovej – 5.G
 3. Tomášovi Štefanovi- 3.MR

Mgr. Viera Krásna