5peňazí

Vedieť si zostaviť rodinný rozpočet je základ finančnej zodpovednosti. O tejto, ale aj o iných témach
finančnej gramotnosti sme sa dozvedeli v základnom module projektu Národnej banky Slovenska.
Workshop bol inšpiratívny, v závere sme mali možnosť vyhrať aj ceny za naše vedomosti a už teraz sa
tešíme na ďalšie moduly.

4.KCH, 2.NP,KR,LO