Prezentácia žiackych prác 2. SDP

Dňa 18.10. 2022 sa konala otvorená hodina – vyučovacia jednotka  /6 vyučovacích hodín/ v predmete OVY v triede 2. SDP.

             Žiačky sa v mesiacoch september a október intenzívne  pripravovali nielen v škole ale aj doma /poďakovanie patrí aj mamičkám/ na Celoslovenskú súťaž zručností a odborných vedomostí v odbore služby a domáce práce.

Na otvorenej hodine žiačky  preukázali získané vedomosti  vo vedomostnom teste /30 minút/ a svoje praktické zručnosti ukázali pri výrobe domácich rezancov a špenátových mašličiek  /60 minút / a zhotovení tašky na plece s aplikáciou /90 minút/. Bohužiaľ pracovný postup zhotovenia tašky je náročný, žiačky nestihli v časovom limite tašku dokončiť.

           Celoslovenská súťaž sa koná 19.10. 2022 v Námestove, zúčastníme sa aj my.

Držte nám palce!