90-te výročie založenia školy

Celá akcia bola od úvodných prípravných stretnutí v riaditeľni chápaná ako príležitosť ukázať, čo máme, vieme, dokážeme a chceme. Len takto ujasnený postoj k príprave oslavy mohol byť, podľa nás, kompatibilný s hodnotami, ktoré 90-ročná história našej školy poskytuje. Nepreháňame, pretože sme do tej histórie načreli trocha dôkladnejšie v súvislosti s prípravou materiálu do súťaže  Zaostri na školu! A našli sme také veci, že oslava nemohla byť v žiadnom prípade len povrchnou, formálnou „povinnou jazdou“.

Oslava bola rozdelená na dve časti, prvou bola dopoludňajšia konferencia, druhou večerná oslava s programom v reštaurácii ZLATÝ SIVOŇ. Estetická úprava interiérov (školy aj sály reštaurácie) spájajúca dekoračnú a informatívnu hodnotu dôstojnú takejto oslavy a bohaté pohostenie sú našou tradičnou devízou, takže ktokoľvek z hostí sa ocitol 19. 4. 2012 v škole alebo v slávnostnej sále, určite nepociťoval tieseň formálnosti či bezradnosti.

Večerná oslava bola presne taká, akú sme si mnohí predstavovali. Veľmi rýchlo sa z oficiálnych výrazov zhovievavej prívetivosti a formálneho uznania stali srdečné úsmevy „od ucha k uchu“.

neboli nájdené žiadne obrázky